Sedmaosmdesátiletého muže s pokročilou demencí převezli záchranáři do nemocnice. Byl značně ospalý, překotně dýchal, kašlal a měl horečku. Jednalo se o člověka upoutaného na lůžko, o něhož pečovala dcera Caroline.

I přes optimální léčbu vážné potíže neustávaly. Ošetřující lékař věděl, že zdravotní stav pacienta je neúprosný. Uplatnil proto paliativní přístup, vzal v potaz obavy Caroline, kterou ujistil, že vše v klidu a o samotě proberou. Při hovoru, kdy Caroline vyprávěla o svém otci, byl empatický.

Ilustrační snímek
Paliativní péče vzniká i v domovech pro seniory. Stále je jí nedostatek

Podrobně popsal rizika, benefity i zátěž, jež by s sebou v daném případě neslo opětovné zavedení žaludeční sondy. Řekl, že alternativní možností je šetrné krmení. Po propuštění do domácí hospicové péče proto Caroline tatínka opatrně krmila. Podle očekávání se u něj rozvinula neodvratná aspirační pneumonie (zánět způsobený vdechnutím žaludečního obsahu – pozn. red.).

Po rozhovoru s Caroline mu proto hospic nasadil antibiotika. Další týden se u starého muže prohloubila spavost, podávání antibiotik doktoři ukončili a až do jeho úmrtí vedli paliativní léčbu. Caroline je vděčná, že její otec mohl poslední dny strávit doma.

Praktický návod

Obálka přeložené publikace s příběhy a návody.Obálka přeložené publikace s příběhy a návodyZdroj: se svolením Cesty domů, z. ú.Příběh, který redakce Deníku zestručnila, upravila a zjednodušila, je součástí americké učebnice Paliativní medicína pro nemocniční lékaře - Kazuistiky z každodenní praxe, jejímiž editory jsou Kate Aberger a David Wang. Je určena lékařům, kteří nepůsobí v paliativní péči, ale setkávají se s pacienty na sklonku života. V českém překladu ji nedávno vydala Cesta domů.

Kniha obsahuje reálné příběhy i praktické návody, jak mohou lékaři s pacienty a jejich blízkými komunikovat. „Málokdy se autorům odborné publikace povede kniha, jejíž téměř každá stránka je využitelná v praxi,“ vyzdvihla autorka překladu a bývalá primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová. Ta zároveň překlad knihy iniciovala.

Ilustrační foto
Důstojné umírání. Lidem v posledních dnech pomáhá hospic, je oporou i rodinám

To, že kvalitní paliativní péče má obrovský význam, potvrdila i zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet Hana Haráková. „Pacientům, kteří i přes dobrou zdravotní péči kvůli nemoci umírají, může v závěru života zajistit nejen účinné mírnění tělesných obtíží, ale i podporu a pomoc v psychické a sociální oblasti,“ sdělila Deníku.

Zdroj: DeníkOtevřená a citlivá komunikace podle ní umírajícím a jejich blízkým umožní prožít poslední společné dny ve vzájemné harmonii. „Mohou si sdělit, jak se opravdu cítí, co by si ještě přáli nebo čeho se obávají. Mají čas rozloučit se, odpustit si a někdy i vyřešit pokřivené vztahy,“ dodala.

Poradenská linka Nadačního fondu Umění doprovázet
Pro těžce nemocné, jejich rodiny, blízké, odborníky ze zdravotních a sociálních služeb, zástupce obcí či státní správy. Poradenství je poskytováno zdarma a anonymně lidem z celého Česka.

Linku můžete kontaktovat na telefonu 604 414 346 nebo e-mailu poradna@umenidoprovazet.cz. Po domluvě je možné i osobní poradenství.