Nepřestane se před nimi klanět. „Kdo nezažil, nepochopí, co svým přístupem společně s námi dokázali. Pomáhali mi při péči a navodili u nás laskavost. S manželem si povídali a zpříjemnili mu poslední dny. Z tohoto světa odcházel vyrovnaný, což pomohlo přijmout jeho smrt i mně, našim dětem a vnukovi,“ doplnila Marie. 

I když většina seniorů prožívá stáří v domácím prostředí, podle odhadů jich tam asi sedm z deseti neumře. Svou pouť totiž většinou končí v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo domovech pro seniory. I tito lidé potřebují při umírání vedle odborné péče také psychickou podporu.

Domov důchodců. Ilustrační snímek
Odvrátit kolaps. Důchodců v ČR bude přibývat, stát chce srovnat podmínky domovů

Celou republiku ale trápí nedostatek paliativní péče, hospiců je po celé zemi necelá třicítka. Tisíce lidí se tak k hospicové a paliativní péči na sklonku života nemohou dostat. „Při jejím rozšiřování totiž narážíme na nedostatek všeobecných sester a zejména lékařů – paliatrů,“ uvedl pro Deník prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. 

Jsou dvě možnosti, jak se může tato péče k lidem umírajícím mimo domácí prostředí dostat. „Buď jim ji poskytují přímo zaměstnanci daného domova pro seniory, nebo je zajišťována prostřednictvím mobilních hospicových týmů, které docházejí za klientem i do těchto zařízení,“ upřesnil Horecký.

Pečovat až do úplného konce 

O první přístup se snaží rodinný nadační fond Abakus. „Cílem našeho programu je zajistit, že u nás bude postupně vznikat síť domovů schopná o své klienty celistvě pečovat až do úplného konce v prostředí, na něž jsou zvyklí. A dál získané know-how předávat,“ sdělil Deníku programový manažer fondu Přemysl Filip. 

Programem, který přináší finanční prostředky až do výše jednoho milionu tři sta tisíc korun pro konkrétní domov a ucelený dvouletý systém vzdělávání pro tamní vedení i personál, už prošlo patnáct zařízení. Dalších patnáct jich program ukončí příští rok. „Záštitu nad ním mají naši odborní partneři, Centrum paliativní péče a organizace Sue Ryder,“ podotkl Filip. 

Péče o seniory - Ilustrační foto
Každý je jiný. Důchodci potřebují péči a je třeba jim naslouchat

Zapojeny jsou domovy ze všech krajů České republiky. „Vzniká navíc ucelená metodika, kterou bude možné dále šířit. Zařízení pro seniory mohou nabídnout pocit domova jen tehdy, pokud je v nich dostupná všestranná péče i v úplném závěru života,“ dodal. 

Jedna z priorit ministerstva 

Ministerstvo zdravotnictví považuje podle mluvčího Ondřeje Jakoba rozvoj paliativní péče za jednu ze svých priorit. „Také proto jsme realizovali dva projekty financované z Operačního projektu zaměstnanost, které se týkají jejího rozvoje,“ uvedl pro Deník.

Cílem prvního projektu je její dostupnost v nemocnicích, kde vznikají paliativní týmy. „Druhý projekt byl zaměřen na profesionalizaci a rozvoj poskytovatelů domácí specializované paliativní péče,“ přiblížil Jakob.

Ilustrační snímek
Šetří na jídle a v domě svítí baterkou. Důchodci přesto nezvládají zaplatit účty

Resort zároveň každoročně vyhlašuje dotační program na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Ten je zaměřen na pořízení vybavení či vydávání vzdělávacích materiálů pro odborníky i veřejnost.

Paliativní a hospicová péče
* domovy, kde je i paliativní péče o umírající
* domovy procházející programem na paliativní péči
* seznam hospiců

Odbornou péči umírajícím a jejich blízkým poskytuje kupříkladu organizace Cesta domů