Nejznámější český fyzioterapeut Pavel Kolář v pátečním rozhovoru Deníku vysvětluje, že lékař by neměl problém hledat jen tam, kde se to přímo nabízí. „Dnešní medicína má k pacientovu trošku opravárenský přístup, dívá se na něj jako na objekt, který je třeba opravit a znovu uvést do chodu.

Poněkud se zapomíná, že člověk není jen objekt, ale také subjekt. A ten má řadu vlastních schopností, chemických, neurofyziologických, imunitních, humorálních, které aktivně ovlivňují vývoj onemocnění,“ říká profesor Kolář, který pomáhá na nohy spoustě sportovních hvězd, jako jsou Jaromír Jágr, Petra Kvitová, Ester Ledecká nebo Lukáš Krpálek.

Manažer nemoci

Připomíná, že lidé si dnes zvykli každou nesnáz léčit pomocí prášků, což někdy vede až k závislosti. „Možnosti, které medicína poskytuje, jsou velmi přínosné, ale zároveň jsou důsledkem toho, že na ni příliš spoléháme a všechno se snažíme řešit s její pomocí. I banální věci. Pak je často nejen nadužívaná, ale také zneužívaná. Někdy si sama vytváří pacienty. Dostanete jednu pilulku, na tu se nabalí druhá, třetí, a jakmile se do toho systému dostanete, tak vás někdy sám onemocní,“ popisuje své zkušenosti Kolář.

Podle něj v v systému zdravotní péče chybí jakýsi manažer nemoci, který by „vyšetřování i léčbu u pacientů mezioborově koordinoval, erudovaně bránil pacienta proti zbytečným invazivním vyšetřením a zákrokům a doporučil mu postupy, jež jsou pro něho přijatelné.“

Kladívko a ruce

Stejně tak je důležité, aby lékaři vnímali pacienta jako komplexní bytost, kdy i různé symptomy mohou napovědět, kde je skutečný problém. „Technologické možnosti vytlačují základní vstup, jímž je klinické vyšetření. Když přijdete do ordinace s nějakou bolestí, jako první byste měli podstoupit palpační vyšetření, pak by si měl lékař prohlédnout, jak se pohybujete, kladívkem zjistit vaše reflexy. To by se měli medici učit napříč obory. I ortoped by měl umět základní neurologické klinické vyšetření. Lékař má pacienta svléknout a dobře si ho prohlédnout, hodně napoví třeba zbarvení jazyka, charakter kůže. Už jen tím se může dopracovat k vlastní příčině bolesti. Teprve pak by mělo následovat specializované vyšetření,“ uvádí Pavel Kolář.

A co si myslí o vztahu genetických dispozic a výchovy, o obezitě jako pandemii 3. tisíciletí či přijímání stáří a smrti? Přečtěte si zítřejší tištěný Deník.