Zájem je jak o předplatné do posiloven, tak i o vstupenky na nejrůznější skupinové lekce jako aerobní cvičení, formování těla či různé druhy jógy. „Asi nepřekvapí, že novoročními sportovci jsou nejčastěji ženy. Ty tvoří nadpoloviční většinu všech předplatných,“ uvedla ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková.

Běhání v Praze. Infografika.

Právě na tomto slevovém serveru stoupl prodej permanentek po Novém roce o rovných sto procent. „Zajímavé je sledovat, že nejčastěji se prodávají měsíční kurzy, případně jednotlivé lekce do počtu zhruba deseti kusů. To asi vyplývá z jisté psychologie přístupu k podobným věcem, tedy že si mnoho lidí řekne, že se hodí rychle do formy a pak uvidí, nebo že to prostě jen zkusí,“ doplnila Havlíčková.

Lidé se hýbají pravidelně 

Podobný nárůst zájemců zaznamenali i ve Fitness Victory v Praze 4, nebyl však tak enormní jako v předchozích letech. „Je to dáno hlavně tím, že lidé už více přemýšlí nad svým životním stylem a pravidelná návštěva různých sportovišť se stává jejich životním standardem,“ prozradil spolumajitel centra Jiří Vilímek.

Z jeho zkušenosti vyplývá, že pokud si lidé, kteří se vypraví do posilovny pod vlivem předsevzetí, nechají hned na začátku poradit od odborníka, obvykle u sportu vydrží a jejich odhodlání neskoční jen jako zoufalý novoroční pokus.

„Správná technika, správně sestavený tréninkový plán, ale i správná motivace vám pomůže k lepším a rychlejším výsledkům. Pokud nejste příznivcem fitness a klasického posilování, vyzkoušejte nějakou skupinovou lekci pod dohledem fitness instruktora,“ poradil nováčkům Vilímek. Mnoha nováčkům pomůže také to, když na lekce pravidelně vyráží s kamarádkou či kamarádem.

 

Běžecké školy pokračují díky počasí i v zimě

Koho neláká cvičení pod střechou, může díky teplé a suché zimě, která v metropoli doposud panuje, vyběhnout ven. I v tomto případě má možnost využít rad profesionálního trenéra a ještě k tomu zadarmo. Většina městských částí totiž pořádá vlastní běžecké školy a právě díky počasí část z nich pokračuje i v zimě.

Například běžci z Prahy 4 se pravidelně scházejí s trenérem každý čtvrtek v 18 hodin ve Žlutých lázních, v Praze 22 startují tréninky pravidelně v úterý v 18 hodin u rybníka Vodice a sportovci z Prahy 10 mají sraz rovněž v úterý v 18 hodin, ovšem v Malešickém parku. „Na místě běžečtí odborníci nejprve příchozí rozdělí podle jejich výkonnosti, poté se všichni společně lehce protáhnou a následuje samotný běh po trasách odpovídající fyzickým možnostem jednotlivých tréninkových skupin,“ popsal mluvčí městské části Vít Novák.
Eva Brendlová

Tipy na zimní proběhnutí:(trasy po zpevněných cestách)

Stromovka
Dlouhá varianta 3500 m
Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě (můžeme si vybrat mezi asfaltem a měkkým povrchem) podél plotu Výstaviště, po zhruba 600 m odbočíme doprava na menší asfaltku, po které podbíháme železniční trať a ihned za ní zatáčíme vlevo a běžíme podél trati. Vpravo míjíme slepé rameno Vltavy a po necelém kilometru zahýbáme vlevo a opět podbíháme železniční trať. Kousek za mostem seběhneme z asfaltové cesty a dáme se vlevo po pěšině, vedoucí po kraji louky. Po této cestě podél potoka běžíme až k bývalé Šlechtově restauraci, kde zahneme prudce vpravo a serpentinou vybíháme k letohrádku. Od něj mírně sbíháme (Šlechtovu restauraci máme vlevo pod sebou) až ke žlutému domku u Rudolfovy štoly, který mineme zleva a dostáváme se do široké aleje, která nás dovede až do cíle okruhu.

Střední varianta2600 m
Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě podél plotu Výstaviště. Po 900 m míjíme výraznou odbočku vlevo a pokračujeme stále rovně dalších 300 m, přes můstek přebíháme potok a zatáčíme vlevo na menší cestu podél potoka. Cesta nás po chvíli dovede k bývalé Šlechtově restauraci, kde zahneme prudce vpravo a serpentinou vybíháme k letohrádku. Od něj mírně sbíháme (Šlechtovu restauraci máme vlevo pod sebou) až ke žlutému domku u Rudolfovy štoly, který mineme zleva a dostáváme se do široké aleje, která nás dovede až do cíle okruhu.

Krátká varianta 1700 m
Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě podél plotu Výstaviště. Po 900 m, těsně před výraznou odbočkou asfaltové cesty zatáčíme prudce vlevo a sbíháme krátké klesání. Po pravé straně míjíme tzv. Dubový pahrbek a blížíme se k rybníku, který obíháme zleva, vyběhneme malé stoupání na širokou alej, kde se dáme vlevo a po 200 m jsme v cíli okruhu.

Petřín
Dlouhá varianta 3000 m
Vybíháme asfaltkou po můstku přes lanovou dráhu kolem dětského hřiště. Po rovinatém úvodu zatáčí cesta vlevo a následujících 450 m nás čeká náročné stoupání. Vyběhneme až pod Nebozízek, kde zatáčíme vpravo na asfaltku. Po chvíli míjíme vpravo pod sebou restauraci Petřínské terasy a po dalších 200 m i pomník J. Vrchlického. Od pomníku běžíme ještě 200 m až na malou loučku, kde opustíme asfaltku a dáme se doleva na malou pěšinu, kterou prudkým stoupáním vybíháme až na asfaltovu cestu. Na cestě zahýbáme vlevo a probíháme kolem Petřínské rozhledny a bludiště, po můstku překonáme lanovou dráhu a přibíháme až k Hladové zdi. Zde nás čeká už pouze postupný sběh po asfaltkách kolem Nebozízku a sochy K. H. Máchy až do cíle.

Střední varianta  1400 m
Po startu začínáme kolem budovy Sokola směrem na Smíchov, stoupáme okolo sochy K. H. Máchy až k Hladové zdi, kterou probíháme do Kinského zahrady. Na prvním rozcestí zahýbáme prudce vpravo a vracíme se ke zdi, od které opět sbíháme k Máchově soše. Zde zvolíme cestu vlevo, podbíháme lanovku a sbíháme do cíle.

Krátká varianta 900 m
Vybíháme asfaltkou po můstku přes lanovou dráhu kolem dětského hřiště. Po rovinatém úvodu zatáčí cesta vlevo a následujících 250 m nás čeká náročné stoupání. Zhruba na metě 500 m odbočujeme vlevo, sbíháme na křižovatku cest a pokračujeme rovně do podchodu pod lanovkou. Za podchodem se cesta stáčí vlevo dolů a my po ní sbíháme do cíle.

Obora Hvězda
Dlouhá varianta 3700 m
Startujeme u Břevnovské brány a po pěšině, která zhruba sleduje zeď obory, se dostáváme po 500 m k Libocké bráně. Dalších asi 100 m pokračujeme alejí a odbočujeme na první pěšinu doprava, stále máme na dohled zeď obory. Po kilometru běhu přichází prudké klesání, které opatrně seběhneme (vpravo se pod námi objeví malý rybník) a pokračujeme až k první větší křižovatce. Zde zahneme doprava a přes potok pokračujeme až na křižovatku pěšin na dohled od vilové zástavby, kde zatáčíme doleva a táhlým stoupáním se dostáváme na pěšinu podél zdi, po které budeme pokračovat až do cíle. Po 300 m můžeme zahlédnout vlevo pod námi stavbu věžičky vodárenské štoly. Za ní nás čeká mírné, ale nepříjemné stoupání až k Bělohorské bráně, odtud běžíme jíž po rovině až do cíle u Břevnovské brány.

Střední varianta 2500 m
Vybíháme po menší cestě vpravo od hlavní cesty směřující k letohrádku. Po 500 m přibíháme na křižovatku cest (na dohled od Libocké brány) a zatáčíme doleva. Pěšina nás dovede po 150 m na křížení pěšin, kde se dáme doleva na pěšinu zhruba rovnoběžnou s hlavní alejí. Po této cestičce absolvujeme dalších zhruba 700 m a křižujeme dvě hlavní cesty. Od druhé mírně sbíháme až ke zdi obory, kde zatáčíme prudce doleva a stoupáme k Bělohorské bráně. Zde zatáčíme vlevo na pěšinu, vedoucí zhruba mezi zdí obory a hlavní alejí. Po 100 m přibíháme na další křižovatku cest, kde volíme pravou variantu a kolem významného stromu přibíháme na hlavní cestu na dohled od Břevnovské brány, kde je cíl okruhu.

Krátká varianta 1000 m
Vybíháme po menší cestě vpravo od hlavní cesty směřující k letohrádku. Na prvním větším rozcestí uhýbáme lehce doleva, kolem dětského hřiště se dostáváme na křižovatku cest, kde zatočíme doleva a běžíme a až na širokou hlavní cestu. Zde se dáme opět doleva a v dálce již vidíme Břevnovskou bránu – cíl okruhu.

Divoká Šárka
Dlouhá varianta 4200 m
Po startu seběhneme z hráze a vzápětí opět stoupáme po silničce až do zatáčky, kde zabočíme vlevo na asfaltku se žlutou značkou. Po asfaltce běžíme dalších 700 m až k altánku na kraji louky, kde opouštíme žlutou značku a pokračujeme po cestě vedoucí krajem louky. Přebíháme potok a malý remízek a po 700 m od altánu zatáčíme na kraji lesa vpravo na lesní cestu, která nás provází dalších 700 m až na asfalku, po které seběhneme ke koupališti. Od koupaliště pokračujeme údolní asfaltkou, která nás mírným stoupáním mezi skalami přivede až do cíle.

Střední varianta 3600 m
Po startu seběhneme z hráze a vzápětí opět stoupáme po silničce až do zatáčky, kde zabočíme vlevo na asfaltku se žlutou značkou. Po asfaltce běžíme dalších 700 m až k altánku na kraji louky, kde opouštíme žlutou značku a pokračujeme rovně po pěšině vedoucí středem louky. V údolí přeběhneme potok po dřevěném můstku a zatáčíme vpravo na pěšinu podél potoka. Po pěšině běžíme zhruba 600 m až ke koupališti. Zde odbočíme vpravo na asfaltku, která nás mírným stoupáním mezi skalami přivede až do cíle.

Krátká varianta 1600 m
Z hráze nádrže Džbán vybíháme po červené značce do prudkého kopce. Kamenitá cesta nás po 300 m přivede na náhorní plošinu, kde spolu s červenou značkou zatáčíme vlevo, okolo vrcholu Džbán a vyhlídky Dívčí skok pokračujeme po polní pěšině. Po 900 m přibíháme na křižovatku pěšin, zatáčíme vpravo na pěšinu, po které přeběhneme louku, a seběhneme stejnou cestou jako na začátku do cíle.

Letná

Dlouhá varianta 2800 m
Vyběhneme po asfaltové cestě podél atletického hřiště, míjíme i dětské hřiště a pokračujeme stále rovně přes malé asfaltové prostranství až na křižovatku v blízkosti ulice Na Baště sv. Tomáše. Zde odbočíme na asfaltku doleva a běžíme směrem k Vltavě, u Hanavského pavilonu se stáčíme mírně vlevo, po levé straně míjíme metronom a pokračujeme dalších 500 m až k soše Ženy. Zde odbočíme k tenisovým kurtům a podél nich se po chvíli dostáváme k zahradní restauraci Letenský zámeček. Restauraci obíháme zprava, po 200 m se stáčíme doleva a opět se vracíme kolem Letenského zámečku, který obíháme zleva a za ním zahýbáme vpravo do Kostelní ulice, kde oběhneme hlídané parkoviště a po chodníku se dostáváme do cíle okruhu na roh hřiště.

Střední varianta 1800 m
Od startu vyběhneme po šikmém chodníku směrem k ulici Milady Horákové a pokračujeme po něm zhruba dalších 800 m až na asfaltový plácek v blízkosti obratiště tramvají Špejchar, kde zatáčíme doleva a pokračujeme až pod Hanavský pavilon. U něj se stáčíme mírně vlevo a přibíháme na prostranství pod metronomem, pokračujeme mírným stoupáním až na druhou křižovatku, kde se dáme vlevo a po chvíli již přebíháme malé kruhové náměstíčko a míjíme stánek s občerstvením. Probíháme rovně mezi dětským a atletickým hřištěm a těsně za nimi odbočujeme doprava a podél atletického hřiště dobíháme do cíle.

Krátká varianta 1000 m
Startujeme po asfaltové cestě podél atletického hřiště, míjíme dětské hřiště a na druhé křižovatce za ním zatáčíme prudce vpravo a běžíme zhruba 100 m směrem k Letenské pláni. Na druhé křižovatce asfaltek zatáčíme doprava a pokračujeme až ke gymnáziu Nad Štolou, před kterým zatáčíme opět vpravo a dostáváme se až na roh atletického hřiště, kde je cíl okruhu.

Milíčovský les
Dlouhá varianta 4000 m
Ze startu se vydáme po široké šotolinové cestě, po zhruba 300 m míjíme nalevo altánek a křížíme asfaltovou cestu, pokračujeme dále až na kraj lesa. Zde odbočíme po menší pěšině vlevo a dalších 700 m běžíme po obvodu lesa až na asfaltovou točnu, na které se dáme doleva a pokračujeme po rovné asfaltce až k altánu s dětským hřištěm. Nyní máme v nohách zhruba 2 km a za altánkem zatáčíme doleva. Po lesní cestě pokračujeme až k rohu louky, kde na křižovatce cest odbočíme doprava na pěšinu, která nás zhruba po 200 m dovede na asfaltku, po které oběhneme tři zalesněné kopečky až k místu, odkud jsme vyběhli.

Střední varianta 3000 m
Po lesní pěšině (začíná za betonovou plochou bývalého altánu) běžíme mírným klesáním až na křižovatku cest u rohu louky. Pokračujeme po větší lesní cestě, rovnoběžně s krajem louky až na první výraznější křížení lesních cest, kde zatáčíme doprava a po dalších zhruba 200 m dobíháme na širokou asfaltku s malým altánkem. Na asfaltové cestě se dáme doprava a čeká nás kilometr po široké asfaltce, která nejdříve krátce klesá a potom mírně stoupá až k zástavbě Kateřinek. Zde se dáme doprava a po kraji lesa klesáme po pěšině až do cíle.

Krátká varianta 1000 m
Ze startu se vydáme po široké šotolinové cestě, po zhruba 300 m míjíme nalevo altánek a odbočujeme doprava na širokou asfaltku, která nás po 250 m dovede až k zástavbě rodinných domků. Zde uhýbáme doprava a po malé lesní pěšince mírně klesáme až do cíle.

Park Cibulka
Dlouhá varianta 3000 m
Startujeme do mírného kopce podél ulice Nad Hliníkem, na první odbočce zahýbáme vlevo na pěšinu do lesa. Dalších 600 m pokračujeme mírným stoupáním cestou kolem sportovního areálu až k železnici, kde stoupání přechází ve zvlněný profil. Mineme metu 1 km a přibíháme na asfaltovou cestu, kde zahneme vpravo a přebíháme železniční trať, na první křižovatce se dáváme vpravo do kopce a mírným stoupáním se dostáváme na asfaltovou cestu se žlutou turistickou značkou. Zde pokračujeme vlevo až k okraji lesa, u kterého zahýbáme dolů na pěšinu podél plotu. Pěšina nás dovede až k ulici U Lesíka, po které překonáme železniční trať a opět se vrátíme do lesa na pěšinu, která nás zhruba po vrstevnici dovede až na asfaltku pod vyhlídkovou věž. Zde zahýbáme vlevo, sbýháme k rybníčku a údolní asfaltkou pokračujeme dalších 600 m až do cíle.

Střední varianta 2000 m
Startujeme do mírného kopce podél ulice Nad Hliníkem, na první odbočce zahýbáme vlevo na pěšinu do lesa. Dalších 600 m pokračujeme mírným stoupáním cestou kolem sportovního areálu až k železnici, kde stoupání přechází ve zvlněný profil. Mineme metu 1 km a přibíháme na asfaltovou cestu, kde zahneme vlevo, míjíme dětské hřiště po pravé straně i zbytky poustevny po straně levé a serpentinou sbíháme až na první výraznější rozcestí. Zde zahýbáme vlevo na pěšinu, která nás podél plotu dovede k ulici nad Hliníkem, po které seběhneme do cíle.

Krátká varianta 1000 m
Od startu vybíháme po asfaltce, vlevo na kopci vidíme Čínský altánek, míjíme odbočku k usedlosti Cibulka a přibíháme na rozcestí asfaltových cest. Volíme levou asfaltku, která nás po 300 m přivede k jezírku Pod Dianou, kde zahýbáme vpravo přes nově opravený můstek a po malé cestě vybíháme krátké stoupání. Na konci stoupání zahneme vpravo, míjíme dětské hřiště po pravé straně i zbytky poustevny po straně levé a serpentinou sbíháme až na první výraznější rozcestí. Zde zahýbáme vlevo na pěšinu, která nás podél plotu dovede k ulici Nad Hliníkem, po které seběhneme do cíle.

Pozn.: Další podrobnosti o trasách včetně map na webu www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/sport/bezecke_trasy/index.html