Problém, o kterém Deník již informoval, potvrzují nové zahraniční studie, například ty ze Severní Karolíny a Seattlu. Tým vedený vědcem Radimem Šrámem z oddělení genetické toxikologie a epigenetiky Ústavu experimentální medicíny AV ČR proto považuje za důležité, aby se odborníci zaměřili na výskyt demence ve znečištěných pánevních okresech severních Čech.

Mnoho světových měst se potýká s velkým problémem. Ovzduší je stále více znečišťováno.
Vědci objevili na Zemi místo s nejméně znečištěným vzduchem

V okrese Teplice byla například v roce 1988 střední délka života o dva roky kratší, než je průměr České republiky. „Rozdíl přetrvává i nyní, kdy se střední délka života prodloužila,“ uvedl pro Deník Šrám. Loni se muži republikově dožili v průměru čtyřiasedmdesáti a ženy něco málo přes osmdesátku. Na severu Čech to bylo v obou případech asi o rok a půl méně.

Statistika vypovídající o tom, zda se v oblastech s horší kvalitou ovzduší skutečně vyskytují demence častěji, v Česku ale zatím chybí. „Nebyly u nás provedeny žádné studie, které by výskyt demence v populaci zjišťovaly,“ potvrdila Deníku ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová.

Preventivní opatření

V krajích nicméně už teď zavádějí opatření na zlepšení ovzduší. Na Ústecku to ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí například řeší „kotlíkovými dotacemi“ pro domácnosti. „Podporujeme přechod na ekologičtější zdroje vytápění,“ uvedla pro Deník mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

O plynové kotle ale vzhledem k současným cenám není moc zájem. „Naší vizí je více akcentovat vodík. Nejen jako možné palivo ve veřejné dopravě, ale i třeba pro vytápění budov,“ dodala Fraňková. Přechod na nové zdroje energie podporují také například na Karlovarsku.

Budeme nosit roušky i po skončení pandemie koronaviru?
Kvalita ovzduší se díky pandemii zlepšila. Přesto jsou místa, kde se dýchá hůř

Na severu Moravy vedle výměny kotlů řeší i tamní průmyslové podniky. „Intenzivně modernizujeme jejich provoz,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

V Praze pak loni přijali klimatický plán na snížení emisí oxidu uhličitého. „Zavádění nových bezemisních technologií se významně promítne i do snížení emisí dalších znečišťujících látek, jako jsou i jemné a ultrajemné částice prachu,“ řekla Deníku pražská zastupitelka Eva Tylová (za Piráty), která byla v adaptačním týmu pro přípravu plánu.

Vývoj nového přístroje

Snaha je patrná ve všech liniích. Vědci například vyvíjejí přístroj, který by rychle detekoval i nejjemnější částice prachu. Lukáš Rom ze společnosti Kärcher apeluje na důkladný úklid. „Profesionální péče o venkovní čistotu zamezí dalšímu víření prachu i zanesení nečistot do vnitřních prostor,“ nastínil.

Částice prachu v ovzduší

• PM 10 – hrubé částice prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 10 mikrometrů
• PM 2.5 – jemné částice prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů
• PM 1 – velmi jemné částice prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 1 mikrometr