Jeden příklad za všechny: biologická léčba migrény. Zatímco jinde v Evropě už ji lidem běžně hradí pojišťovny, v Česku si ji musí pacienti stále kupovat. „A zřejmě ještě dlouho budou,“ uvádí expert na lékovou politiku Josef Suchopár.  

Řízení, které české úřady vedou s výrobcem, se totiž podle něj táhne dlouhé měsíce. S migrénou se přitom potýká až 1,2 milionu Čechů a choroba je vyřadí z pracovního provozu v průměru na 7,5 dne v roce. Firmy kvůli tomu přijdou o čtyři miliardy korun ročně.

Podobných případů se najdou stovky. České úřady jsou totiž podle odborníků příliš pomalé. Než rozhodnou o tom, že smí nějaký lék na pulty českých lékáren nebo kolika penězi na něj budou přispívat pojišťovny, uplyne v průměru čtyři sta dní. Tedy více než rok. Spočítal to ekonom Tomáš Doležal.

Zákonná lhůta pro každé správní řízení, ve kterém se o léku a jeho úhradě rozhoduje, je přitom jen třicet dní. V odůvodněných případech je to dvojnásobek.

„Česko je v tomto ohledu skutečně jednou z nejpomalejších zemí v Evropě. Například průměrná doba, jakou čeští úředníci potřebují k posouzení žádosti o vstup nového léku na trh, je celých osmnáct měsíců,“ kritizuje dlouhodobě českou praxi Doležal. To je čtvrtý nejhorší výsledek na celém kontinentu. Třeba sousednímu Německu stačí na schválení tři měsíce a Rakousku sedm měsíců. 

Česká liknavost přitom může stát lidské životy. Doležal nedávno spočátal, že pokud by se začaly užívat všechny nové léky, které marně čekají na razítko, zachránily by nejméně 1040 pacientů.

Tři rozhodnutí ročně 

„Člověk by proto předpokládal, že se bude ministerstvo zdravotnictví snažit tuto dobu zkrátit. Když se ale podíváte na to, kolik toho stihli úředníci ministerstva během letošního roku vyřídit, tak zjistíte, že zvládli vydat jen tři odvolání,“ přidal se ke kritice také Josef Suchopár.

Na stole jim přitom leží desítky případů. Dokládá to i statistka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, podle níž vydal lékový ústav jen letos celkem 626 různých rozhodnutí, která se týkala jak nových léků, tak i jejich cen nebo úhrad. Číslo zahrnuje jen případy, ve kterých ústav rozhodoval poprvé. Ve čtyřiceti případech se proti tomuto rozhodnutí někdo odvolal – zpravidla to byl výrobce nebo pojišťovna.

Vedení resortu problémy s délkou řízení přiznává. Podle Renaty Povolné z tiskového odboru trvá třeba jedno odvolací řízení o registraci, které ministerstvo právě řeší, devět měsíců. „Odvolání bylo doručeno na konci ledna,“ uvedla. Průměrná doba, po jakou ministerstvo o jednotlivých odvoláních rozhoduje, ale prý vždy záleží na charakteru daného případu.