Není pravdou, že jakákoli bolest u porodu musí být nezbytně tlumena. Je-li však ženou pociťována jako nesnesitelná,měla by být tlumena. Cílem však není, jak by se mohl někdo mylně domnívat, bolest odstranit, ale zmírnit ji na snesitelnou úroveň. Nějaké formy zmírnění bolesti u porodu se u nás v jeho průběhu dostane většině žen.

Bájný epidurál

Obecně lze metody snižující intenzitu porodní bolesti rozdělit na nefarmakologické, tedy bez užití léčiv (porodní příprava, audioterapie, aromaterapie aj.), a farmakologické, kde je použití léčiv nezbytné. Nejúčinnější metodou a „zlatým standardem“ v léčbě porodní bolesti je tzv. „epidurální analgezie“.

„Epidurál“ se proto stal synonymem pro tlumení bolesti u porodu v očích laické veřejnosti. Této metody využívá necelých 15 % rodiček. Výhodou této formy tlumení bolesti je možnost případného využití k anestezii u císařského řezu, pokud se nepodaří plod porodit spontánně. Epidurál je opředen mnoha mýty a nepřesnostmi stran možných komplikací. Pravdou však je, že správně aplikovaný epidurál je vysoce bezpečnou metodou, prakticky prostou komplikací pro matku i dítě.

Historicky byl u nás nejčastěji používaným analgetikem pro tlumení porodních bolestí Dolsin. V současnosti je již tento lék pro své nežádoucí účinky na novorozence z porodního sálu vytlačen. Účinnými náhradami jsou léky remifentanil (druhá nejúčinnější varianta po epidurálu) či nalbufin, se kterými se na našich porodních sálech setkáváme běžně.

Výhodou je, že oproti epidurálu neprobíhá aplikace v oblasti páteře, ale lék je podáván do žíly. Další výhodou remifentanilu je, že si rodička může řídit podání látky sama prostřednictvím speciálního dávkovače (rodičkou řízená analgezie), který také hlídá, aby se látkou nepředávkovala. Nevýhodou je u těchto metod nižší účinnost oproti epidurálu.

Jednou z možností, které se v současnosti při tlumení porodních bolestí opět používají, je podávání směsi tzv. „rajského plynu“ s kyslíkem. „Rajský plyn“ se vdechuje speciálním dávkovačem napojeným na láhev se stlačenou směsí. Výhodou je možnost rychlého podání v kterékoli fázi porodu, a to i na jeho konci či v průběhu poporodního ošetření.

Nevýhodou je opět nižší účinnost oproti epidurálu i remifentanilu či nalbufinu a vyšší ekonomická náročnost tohoto léčiva. Některé fyzikální nefarmakologické metody, jako například stimulace elektrickým proudem (TENS) nenašly v této oblasti přílišné uplatnění.

V příjemném prostředí to bolí méně

Své místo v tlumení bolesti u porodu mají nepochybně i metody nefarmakologické. Samotná předporodní příprava a s ní spojená prohlídka porodního sálu minimálně zmírní strach z neznáma a současně lze v rámci tohoto pohovoru získat podrobnější informace o možnostech tlumení porodní bolesti. Prostředí porodního sálu, je-li přátelské a intimní, také zmírňuje strach a tím i bolest rodičky Aktivní přístup rodičky k porodu, včetně chůze a sprchování, také napomůže.

Závěrem je třeba zdůraznit, že ve 21. století má každá rodící žena právo na utlumení nesnesitelné porodní bolesti. Účinných a současně bezpečných metod je několik. Záleží na domluvě rodičky a zdravotnického personálu porodního sálu, která z metod bude využita. Cílem není bolest odstranit, poskytnout anestezii u porodu, ale zmírnit ji na snesitelnou úroveň, tedy podat analgezii.

Motto „Postavení ženy je ukazatelem vyspělosti jakékoli civilizace; nejlépe je dokumentováno péčí o ženu a její dítě v průběhu porodu.“ (Haggard HW, 1929)