„Manipuloval jsem v rodinném domku s elektrickým kabelem a stál přitom na vysokých štaflích. Když se mi zapojený drát ulomil, dotkl jsem se kovového tělesa, a tím se dostal na osm sekund do elektrického okruhu, takže jsem se nemohl pustit a začal jsem křičet,“ popsal pojišťovně Allianz své domácí působení jeden z jejích klientů.

Upoutávka, rozhovor s Radkinem Honzákem
Strach a úzkost se nedají uchlácholit, říká psychiatr Radkin Honzák

„Na to zareagovala manželka tak, že přiběhla a štafle se mnou porazila. Spadly bohužel rovnou na sedací soupravu a akvárium s cizokrajnými rybičkami, které prasklo a polilo koberec,“ dodal.

Pády z žebříků

Dopady domácí karantény na úrazy tak letos zaznamenávají hlavně záchranáři. Přestože jsou i oni, stejně jako jiní zdravotníci, zahlceni případy nakažených koronavirem. Už na jaře tak například konstatovala pražská záchranka, že přibývá úrazů těch nejmladších: „Měla na to vliv změna běžného režimu dětí, které tráví z důvodu uzavřených školních zařízení více času doma.“

Pokud jsme přes den nešťastní, či dokonce vystresovaní, nahlodávají pocity naši mysl i v noci.
Noční můry trápí děti i dospělé. Podle odborníků se zlým snům dá vyhnout

Častější případy domácích úrazů pak letos, podle ankety Deníku, zaznamenává značná část pojišťoven. „Většinou jde o běžná zranění vzniklá například z uklouznutí po vlhké podlaze,“ říká mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová. Podstatně více bylo podle ní také událostí spojených s kutilstvím, velkým úklidem anebo prací na zahradě.

„Nejnebezpečnějším druhem nehod zůstávají pády ze žebříků a ze štaflí,“ dodává.

Nože a záclony

„V letošním roce jsme zaznamenali trend, kdy se objevilo mnoho takzvaných kuchyňských úrazů. Tedy řezné rány a další drobné úrazy,“ říká Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. Předpokládá, že to souvisí s plošnými karanténami, kdy se lidé více zdržovali doma.

Podle pojišťovny Allianz se pak v domácnostech, kde je za normálních okolností pouze patnáct procent úrazů, jich teď odehrává kolem sedmdesáti procent.

Návštěva očního lékaře
Lidé jdou na oční, až když je zle. Kontroly budou častější

„Doma se lidé zraní při činnostech, které zpravidla nikdo za rizikové nepovažuje. Lidé se opaří vodou nebo pořežou při vaření, spadnou z výšky při věšení záclon. „Sport je naopak na nule, neboť volnočasové aktivity jsou zastavené,“ konstatuje mluvčí Allianz Václav Bálek. Nárůst nebo naopak pokles nezaznamenala ČSOB Pojišťovna.

Nehody v práci
Podle předběžných dat Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) se za prvních devět měsíců letošního roku stalo 23 681 pracovních úrazů, z toho 628 závažných. Je prý to sice o něco méně než loni, vzhledem ke zpracování dat ale nejde udělat přesné zpracování. Na úraz v práci letos zemřelo 82 lidí. „K pracovním úrazům dochází nejčastější v těchto odvětvích: lesnictví, stavebnictví, zpracovatelský průmysl, zemědělství a potravinářství,“ říká mluvčí SÚIP Richard Kolibač.