IKEM loni provedl nejvíce transplantací srdcí v novém tisíciletí. Čím je to dáno?
Především zvýšením počtu dárců orgánů v regionu IKEM o 20 procent a patrně
i jejich příznivější skladbou.

V září byla páru otrávenému muchomůrkou zelenou transplantována jedna játra. Jak se pacientům vede? Můžete přiblížit, v čem se tento unikátní zákrok lišil od klasické transplantace jater?
Oba příjemci rozdělených jater byli propuštěni do domácího ošetřování v dobrém stavu. U úspěšné transplantace části jater není s jaterní funkcí problém. Vzhledem 
k tomu, že játra mají velikou regenerační schopnost
a transplantát dorůstá v několika týdnech do velikosti, která odpovídá potřebám příjemce, se funkce nikterak neodlišuje od transplantace celého orgánu. Přenos části jater je ale technicky náročnější, zejména v případě, kdy vznikl rozdělením celých jater pro dva dospělé příjemce, jak tomu bylo tady.

V kolika případech loni IKEM zvolil rozdělení jater mezi dva příjemce (většinou dospělého 
a dítě) či transplantaci od živého dárce?
Štěp vzniklý rozdělením jater byl transplantován 14 příjemcům. Transplantace části jater je technicky náročnější a je spojena s větším rizikem komplikací. Důvodem k takovému rozhodnutí je ohrožení čekatelů na vhodný orgán kvůli délce čekání. Průměrná čekací doba sice není v ČR příliš dlouhá, ale pro nemocné vzácnější krevní skupiny a nízké tělesné váhy, tedy především pro děti a drobnější ženy, je čekání na vhodná celá játra dlouhé, a tedy i rizikové.

Počet živých dárců ledvin loni vzrostl. Můžete přiblížit, proč dárců přibývá?
Transplantace ledviny od žijícího dárce má řadu výhod – delší životnost orgánu, kratší čekací dobu a možnost vyhnout se hemodialýze, je-li pacient do transplantačního centra odeslán včas. Hlavním důvodem zvyšování počtu živých dárců je osvěta, které se velmi věnujeme. Možnost transplantace ledviny od žijícího dárce se tak dostává do povědomí nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Nutno dodat, že donedávna byly počty transplantací ledviny od žijícího dárce v ČR ve srovnání se světem opravdu velmi nízké. Věnovali jsme proto velké úsilí jak v Transplantcentru IKEM, tak i v oblasti spolupráce s hemodialyzačními centry, abychom situaci zlepšili.

Loni se v médiích objevily zprávy o úspěšných výzkumech – 
v Británii vědci zveřejnili techniku, která umožňuje držet játra mimo tělo v tělesné teplotě, takže se tak nepoškozují, v USA a Austrálii zase lékaři zkouší léčit poškozené ledviny pomocí kmenových buněk. Zvýší se podle vás díky tomu v nejbližších letech naděje pro pacienty čekající na transplantaci?
Snahu zlepšit uchovávání odebraného orgánu, popřípadě i možnost odebraný orgán metabolicky ovlivňovat – „léčit" – můžeme pozorovat řadu let. Klasické uchovávání, jak se praktikuje ve většině případů nyní, předpokládá propláchnutí odebíraného orgánu, jeho zchlazení 
a uchování v konzervačním roztoku za nízké teploty. Uchování při vyšší teplotě umožňuje částečně zachovat metabolickou činnost orgánu, posouzení a někdy zlepšení funkce. Jedná se však 
o technologicky mimořádně náročný, komplikovaný 
a nákladný proces, který je stále ještě ve fázi experimentu. Totéž se týká využití kmenových buněk.

Jaké události na poli transplantací byste tedy z loňského roku vypíchl?
Především se nám podařilo významně zvýšit počty všech orgánových transplantací, hlavně ledvin od žijících dárců. Velký pokrok se rovněž odehrál v oblasti využívání pokročilých chirurgických technik transplantace jater.

Chystají se na letošní rok nějaké novinky v Česku?
Mnoho let se chystáme na transplantaci střeva, přípravy jsou u konce. Máme řadu dalších rozvojových programů, ale to si zatím nechám pro sebe.

Jak na tom bude IKEM letos 
s financemi na transplantace?
Transplantace orgánů jsou drahé jen zdánlivě. Ve skutečnosti se jedná o jeden 
z ekonomicky nejefektivnějších postupů, protože jsou levnější ve srovnání s jiným způsobem léčby konečného selhání orgánů. Každá jednotlivá transplantace ledviny ušetří zdravotním pojišťovnám miliony korun ve srovnání s chronickou hemodialýzou. Transplantace ostatních životně důležitých orgánů nejen že nemají léčebnou alternativu, ale ve své většině přinášejí i dlouhodobé a kvalitní přežívání. Poměr cena – výkon (nebo cena – benefit) je mnohem lepší, než se běžně soudí. Pojišťovny by tak byly špatnými hospodáři, kdyby transplantace brzdily nedostatečnou úhradou. Dle návrhu úhradové vyhlášky je posíleno financování superspecializované péče, k níž transplantace patří.

Transplantace 2013: nejvíc jater i živých dárců

Lidí, kteří věnovali svou ledvinu, bylo loni nejvíce v české historii. Vůbec poprvé se také povedlo rozdělit jedna játra mezi dva dospělé

Transplantace