Podle psychiatra a psychoterapeuta Michala Raszky, který působí na Privátní psychiatrické a psychosomatické klinice v Třinci, jsou však medializované případy pouze výjimečné. Jejich zveřejňování za účelem hledání senzací pouze zkresluje realitu duševních emocí, což podle Raszky vede ke strachu a zbytečné panice. „Je škoda, že se velmi málo píše o tom, jak se klient s psychotickým onemocněním s pomocí léčby zlepšil a zařadil do společnosti, jak funguje jako normální člověk, který však dostal do života karty, se kterými musí hrát a může to být někdy obtížnější," řekl pětatřicetiletý lékař, kterému se za deset let praxe nestalo, aby jej psychotický pacient napadl. Média podle něj mají na druhé straně potenciál předsudky vyvracet.

A jak se často diskutovaná schizofrenie projevuje? Michal Raszka vysvětlil, že název označuje skupinu onemocnění, které mohou mít různé projevy. „Společné je, že dochází ke změně vnímání jedince. Stále zkoumáme, jak se tyto nemoci projevují a jaké mají příčiny a stále objevujeme nové souvislosti," vysvětlil třinecký psychiatr a psychoterapeut. Nejznámější formou schizofrenie je paranoidní schizofrenie. „Ta se projevuje v aktivní fázi, v takzvané atace, halucinacemi, nejčastěji sluchovými, a výrazným pocitem ohrožení a utkvělou představou, že jsou na mě ostatní domluveni, tedy bludem, a dále výraznými změnami nálady," popsal Raszka s tím, že tyto příznaky se označují jako pozitivní představují něco navíc, co by nemělo být. Tyto symptomy lze úspěšně ovlivnit léky. „Poté jsou příznaky negativní, které se projevují únavou, nechutí do činnosti, stažením se do sebe, sníženým prožíváním emocí. Tyto příznaky také dokážeme medikací ovlivnit, ale je to o něco těžší a je nutná dobrá spolupráce pacienta v dlouhodobém užívání léků," doplnil třinecký lékař.