Tisk přesného trojrozměrného modelu se navíc neomezuje pouze na srdce. „Existují specifické oblasti srdečních struktur, kdy potřebujeme detailní znalost 3D anatomie. Ač máme výborné možnosti v oblasti CT vyšetření i magnetické rezonance, úplně reálný pohled na konkrétní orgán nebo na srdeční strukturu nám to nedá,“ uvedl přednosta Interní kardiologické kliniky bohunické nemocnice Petra Kala.

Mezi lékaři, porodními asistentkami i ochránci lidských práv, to vře. Důvod? Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) nedávno schválila nová doporučení pro tzv. komplexní péči o těhotné ženy.
Nová příručka porodníků rozčílila politiky i ženskou lobby. Chtějí omluvu

Smyslem je ulehčit zákrok, zkrátit jeho čas a snížit dávku rentgenového záření. „Snímky, které jsou předlohou k modelům orgánů, vyřízneme z obrazů klasického vyšetření pomocí CT. Dalším postupem pak zajistíme, že výsledný model orgánu bude několikanásobně přesnější než běžné vyšetřovací metody,“ sdělil biomedicínský inženýr David Pospíšil.