„Nejčastějším vyvolavatelem byly izokyanáty,“ konstatuje ústav. To jsou látky, které jsou například použité v lepidlech či barvách.

Astma není jediné, u kterého zdravotničtí statistici hlásí zvýšení počtu v důsledku povolání. „Nárůst o 77 procent byl zaznamenán u nádorových onemocnění způsobených ionizujícím zářením nebo azbestem,“ uvádějí.

Počet lidí, kteří v práci ochořeli na nemoci dýchacích cest, vzrostl  o více než pětinu. „Nejčastějším onemocněním dýchacích cest je silikóza plic, která postihuje především horníky. Následuje chronický zánět průdušek, který nejvíce ohrožuje zaměstnance ve výrobě automobilů,“ konstatuje Martin Netopil, analytik rizik na pracovišti ze společnosti Ardon Safety.

Problém na straně zaměstnavatelů

Problém je podle něj často na straně zaměstnavatelů. „V praxi se totiž opakovaně stává, že mylně zaměňují rizikovou práci za nerizikovou. Chybná kategorizace, tj. nereflektování rizika, pak v Česku způsobuje skoro každou druhou nemoc z povolání,“ upřesňuje.

Vedle respiračních chorob trápí zaměstnance také kožní nemoci z povolání, které patří v Česku do trojice nejčastějších typů. „Nejběžnější je kontaktní a alergická dermatitida. Onemocnění ohrožuje zejména pracovníky při výrobě kovových konstrukcí nebo při výrobě motorových vozidel,“ říká školitel bezpečnosti práce Petr Kaňka ze společnosti Bureau Veritas.