Když o nějaký zub přijdeme, není už nutné okolní zuby zbrousit (a tím je poškodit) a použít můstek. Zubaři se čím dál častěji přiklánějí k zubnímu implantátu.

Co je to zubní implantát?

„Jedná se vlastně o titanový šroub, který v lokální narkóze zavedeme do čelistní kosti a nahradíme jím kořen ztraceného zubu. Do takto vytvořeného umělého kořene je usazena nástavba opatřená korunkou," vysvětluje stomatolog Jakub Smrčka. „Zubní implantáty jsou ideálním řešením při ztrátě jednoho zubu, ale můžeme na nich zhotovit i kompletní nové fixní zuby. To se provádí tak, že do čelisti zavedeme 4 až 6 implantátů a po zhojení na ně našroubujeme klasický můstek či Branemarkův můstek, který esteticky nahradí i ztracené části alveolu (zubní výběžky čelisti) a dásní."

Pevné náhrady doporučují i odborníci 

Nahrazení chybějícího zubu za pomoci pevných zubních náhrad preferují i lékaři na Stomatologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze.

„Ošetřujeme pacienty s různými defekty chrupu a používáme všechny typy zubních náhrad, které volíme podle potíží každého pacienta v návaznosti na konkrétní podmínky žvýkacího aparátu," říká docentka Hana Hubálková.

Na implantáty je možné přichytit i takzvané hybridní snímací náhrady, které se využívají hlavně u pacientů, u kterých není možné (například z finančních nebo zdravotních důvodů) provést náhradu pevnou, nebo náhradu pouze pomocí implantátů. „Držení těchto náhrad, které jsou vyndavací, ale na implantátech výborně drží speciálními zásuvkami, je podpořeno 2 až 4 implantáty," dodává Smrčka.

Rozhoduje počet a kvalita

Když je to alespoň trochu možné, snaží se lékaři ztracené zuby nahradit již zmiňovanými implantáty nebo také klasickými korunkami, můstky nebo částečnými snímatelnými náhradami. Ke zhotovení kompletní zubní náhrady (fixní nebo snímatelné) se přiklánějí až v nejzazších případech.

„Zaprvé je to tehdy, když pacient své zuby již nemá, nebo pokud jsou zbylé zuby nekvalitní, se špatnou okolní tkání, se záněty v okolí zubních kořenů, nebo když stav zubů a přilehlých tkání ohrožuje pacientovo celkové zdraví," říká Jana Krňoulová, primářka Stomatologické kliniky VFN v Praze.

„Základní typy zubních náhrad jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o celokovové zubní korunky, jednoduché částečné snímatelné náhrady s drátěnými sponami a celkové zubní náhrady," uvádí Hana Hubálková. „Pevné můstky, kvalitnější provedení částečných snímatelných náhrad, hybridní náhrady včetně korunek zhotovených v kombinaci kov-plast nebo kov-keramika, patří mezi částečně hrazené výrobky zdravotními pojišťovnami a jejich cena se v jednotlivých ordinacích liší. Náročná ošetření, například s keramickými zuby, teleskopickými korunkami nebo s implantáty, jsou pak považována za „nadstandardní" a jsou plně hrazena pacientem."

Karla Pelikánová, redakce časopisu Vlasta, www.vlasta.cz