V takovém případě není potřeba z důvodu vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) okamžitě navštěvovat ošetřujícího lékaře, ale pouze ho kontaktovat telefonicky.

K ošetřujícímu lékaři je ale nutné se dostavit pro vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti po odeznění nejhorších příznaků takové nemoci, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů.

Diagnóza chřipka

Jinými slovy: pokud se vzbudíte s horečkou, bolí vás svaly, motá se vám hlava a vůbec se cítíte pod psa a důvodně předpokládáte, že za váš stav může chřipka (lhostejno, zda prasečí nebo ta „obyčejná“), nemusíte se nutit k okamžité návštěvě lékaře. Stačí zvednout telefon a popsat mu svůj stav a dohodnout se na návštěvě, až budete schopni vstát z postele.

Lékař vám totiž může neschopenku vystavit zpětně. Mimochodem, tahle varianta je rozhodně ohleduplnější než nemoc „přecházet“ a přenášet viry na kolegy.

Ve zprávě České správy sociálního se doslova říká, že v návaznosti na mimořádná opatření hlavního hygienika (zatím byla vyhlášena ve třech krajích) umožňuje ošetřujícím lékařům v krajích postižených epidemií rozhodovat o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu chřipky jakékoliv varianty a onemocnění s obdobnými příznaky zpětně za dobu až pěti kalendářních dnů.

K lékaři jen jednou

Předchozí písemný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) požadovaný pro případy zpětného uznání dočasné pracovní neschopnosti (podle § 57 odst. 3 zákona č. 187/2009 Sb., o nemocenském pojištění), nebude ČSSZ v těchto případech sdělovat ošetřujícím lékařům jednotlivě. Informaci o tomto postupu OSSZ zveřejní na svých úředních deskách a souhlas tím bude považován předem za udělený.

Ošetřující lékař může zároveň podle platné právní úpravy ukončit pracovní neschopnost až tři kalendářní dny dopředu, proto při obvyklém průběhu onemocnění bude možné obdržet při jedné návštěvě u lékaře rozhodnutí o vzniku i ukončení pracovní neschopnosti současně.

„Při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti zpětně za delší období než pět kalendářních dnů je třeba i nadále žádat v jednotlivých případech příslušnou OSSZ o udělení předchozího písemného souhlasu,“ píše se ve zprávě.

Za epidemii se považuje v České republice situace, kdy je nakaženo více jak dva tisíce pacientů na 100 000 obyvatel. Kraje mají pro takovou situaci epidemický plán a jako majitelé nemocnic a školních zařízení rozhodují o jejich zavření nebo o omezení návštěv. V případě uzavření škol mají rodiče nárok na takzvanou „ošetřovanku“, na kterou jim potvrzení vypíše jejich škola.