Dvě pětiny lidí si myslí, že tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena. Podobný podíl lidí je přesvědčen, že existují důležitější věci než starost o životní prostředí.

Toto přesvědčení nesdílí 57 %. Pro třetinu dotázaných má cenu starat se o životní prostředí jen tehdy, pokud tak budou činit i ostatní.

Téměř tři čtvrtiny Čechů (74 %) souhlasí s tím, že znečišťování prostředí má omezovat vláda, pokud je samotné to nebude stát žádné peníze.

V případě finanční spoluúčasti občanů se ochota podílet se na ochraně životního prostředí snižuje.

Tři lidé z deseti by dali část svých příjmů, kdyby si byli jisti, že budou použity k ochraně životního prostředí.

Se zvýšením daní kvůli ochraně životního prostředí by souhlasila asi čtvrtina lidí.