Třebaže role žen a mužů je evolučně předurčena ke spolupráci, což umožňuje přežití jejich potomkům, již tisíce let společnost preferovala nadvládu mužů. Teprve v posledních několika desítkách let se postavení žen výrazně změnilo. Získaly přístup ke vzdělání, k lepšímu sociálnímu statusu a usilují o rovnoprávné postavení. Je to tedy něco nového a vše nové klade vyšší nároky na proces přizpůsobení.

Před necelými čtyřiceti lety sledovala média velmi pozorně partnerský vztah mezi následníkem trůnu a krásnou princeznou. Veřejnost očekávala dojemný příběh lásky, která vše zlé překoná a pár zůstane spolu šťastně až do smrti. Stalo se něco jiného. Pohádka se nekonala. Z krásné princezny se stala obdivovaná a uctívaná osoba a popularita následníka trůnu začala klesat. Davy lidí provolávaly jméno princezny a následník trůnu stál v pozadí. Mimořádná schopnost komunikace a empatie princezny zatlačila těžkopádného prince do stavu, kdy přesunul zájem na jinou, méně atraktivní a méně osobnostně vybavenou starší ženu.

Problém je dětství

Teď to trochu zobecněme. Proč vlastně muž někdy nahradí krásnou, laskavou a chytrou manželku ošklivou, hloupou a zlou? Vedle ošklivější ženy vypadá krásnější, vedle hloupé se cítí chytřejší a vedle zlé bude vypadat jeho zakomplexovaná a nejistá osobnost lépe.

Avšak muž, který vyrůstá v rodině, kde byl jako dítě podporován, milován, ochraňován a mohl dobře rozvíjet své sebevědomí, bude vedle sebe chtít partnerku, která je úspěšná, vzdělaná a chytrá. Bude mít větší radost z jejích úspěchů než z vlastních. Bude ženě oporou a bude ji podporovat v úsilí o zvýšení prestiže či postavení. To vše bez ohledu na to, že mu tisíceleté tradice přikazují být tím lepším. Muž se totiž dokázal dobře přizpůsobit. Proces přizpůsobení je nezbytný u všech živočišných i rostlinných druhů. Následky neschopnosti adaptace na nové podmínky života jsou lidstvu velmi dobře známy.

Ale ne každý muž prožil dětství v rodině, kde se kladl důraz na rozvoj osobnosti dítěte, a ne každý cítil bezpečí a lásku. Pokud tyto základní potřeby nejsou u dítěte dlouhodobě uspokojeny, není možné, aby rozvíjelo své sebevědomí. Jsou rodiny, kde láska a soucit nemají ani minimální zastoupení. Dítě je vnímáno jako nedokonalé, nadbytečné, obtěžující. Rodiče spolupracují pouze v jeho kritice a ponižování. Nebo mu odpírají pozornost a zájem.

Z takového dítěte se pak stává dospělý člověk, který vnímá svět jako nepřátelské místo, kde není místo pro soucit, lásku a přátelství. Dospělý s duší dítěte, který má trvale pocit, že není milován, nikdo ho neakceptuje a všichni jsou proti němu. Jakékoliv úspěšné lidi tito jedinci považují za nepřátele, kteří je ohrožují.

Nesebevědomý muž

V partnerském vztahu se pak takoví muži chovají obzvlášť nepochopitelně. Nesnesou jakýkoliv úspěch druhého člověka, natož blízkého. Nezralý a zakomplexovaný muž nesnese úspěšného kolegu a zcela nekompromisně upozadí úspěchy blízkých členů rodiny, především manželky. Osobnostně je vybaven tak, že zničí jakékoliv úsilí ženy o vyšší kvalifikaci, vyšší vzdělanost či snahu o rozvoj talentu.

Nevěra rozvrátila mnoho manželství:

Obzvláště obtížné je to v rodině, kde kariéra muže není taková, jakou by si představoval, zato kariéra ženy stoupá. V této situaci není schopen adaptovat se na změny, které mu život přináší. Kromě neustálého podhodnocování partnerky, která svými úspěchy jen zvyšuje jeho pocity bezvýznamnosti, hledá jinou partnerku. A to bez ohledu na děti, které v rodině vyrůstají. Vybírá si přitom novou ženu, která je přesným opakem krásné, inteligentní a úspěšné manželky. To však neznamená konec nevraživosti a nekontrolované žárlivosti na úspěchy manželky.

Navíc málokterý zakomplexovaný muž se spokojí pouze s rozbitím rodiny. Jeho pomsta pokračuje dál. S dalšími úspěchy bývalé manželky se aktivuje agresivita muže, který není schopen ovládnout negativní emoce, především závist. Mužův neúspěšný adaptační proces komplikuje i nově vznikající partnerský vztah. Je totiž obtížné najít takovou partnerku, která by dokázala spojit vlastní život s podrážděným, nenávistným mužem, který není schopen mít někoho rád. S takovým partnerem dokáže být v dlouhodobém vztahu asi jen tehdy, pokud jí umožní život v královském paláci a nic jiného od něj neočekává.

KAMILA HOLÁSKOVÁ