O prázdninách se dětem odlehčí od pravidelného režimu - brzkého vstávání či večerky, plnění úkolů a podobně. Měl by být přesto jejich čas nějak plánován?

Vždycky záleží na věku. U předškoláků se vyplatí režim zas tak moc nenabourávat. S únavou jsou pak děti protivné a nezvládají plnit nároky, které jsou na ně kladeny. U starších dětí by měla být v režimu nastolena nějaká rozumná míra, například aby nechodily spát až o půlnoci. Poslední prázdninový týden bych ale rodičům školou povinných dětí doporučila směřovat je k nějaké adaptaci na další školní rok. Přinejmenším proto, aby bylo dítě schopné vstát. Ale jinak bych děti nechala v klidu užívat volna a svobody, pokud se tedy u něj neprojevuje nějaký výrazný problém a škola nebo nějaká pedagogicko-psychologická poradna nedoporučí nějakou formou dítě přes
prázdniny udržovat.

A pokud se dítě i tak musí přes prázdniny učit, jak by to mělo vypadat?

Především by to pro něho mělo být nenásilné a co nejmíň nepříjemné. Ideální je plnit s ním úkoly hned po ránu a nenechávat je na večer nebo po koupání v pětatřiceti stupňovém vedru. Za splněný úkol je vhodné dítě nějakým způsobem odměnit nebo pochválit. Pokud má například číst, je důležité zvolit knížku, která ho bude bavit a je pro něho zajímavá. Knihy, které děti zaujmou, mnohdy sic nejsou tak kvalitní, ale v tomto případě bych rodičům doporučila opustit představy, které o dětské literatuře mají. Pokud to jde, měli by z toho udělat co nejpříjemnější rituál a vybírat například knihy s překvapením, nebo dobrodružné knížky. Na trhu jich je, myslím, dostatek.

Dneska je velká tendence čas strukturovat, naplnit ho tak, aby to bylo hodně zábavné. Je to tak v pořádku?

Rodiče pak velmi rychle zjistí, že se tímto jen zvedá laťka přizpůsobení. Když dítě často vodí do zoo, do aquaparku nebo dalších zábavních center, zážitky hodně rychle zevšední a děti už z toho zase tak nejásají. Proto je vhodné jim umožnit, aby dělaly to, co chtějí ony. Na druhé straně je pravda, že děti po těchto aktivitách touží. I když je dítě hodně aktivní, je potřeba najít nějakou vyváženou míru. Jinak se stane, že se jejich nervová soustava předráždí a chce další a další vjemy.

Jak tedy naplánovat prázdninové zážitky, abychom děti příliš nepřetěžovali právě hromadou aktivit?

Dítě by nemělo přijet z dovolené a hned druhý den jet na další pobyt. Mezi jednotlivými pobyty by měla být pauza, minimálně den ideálně dva. Nemyslím tím, že by dítě mělo sedět doma, ale pobýt někde, kde to zná. Například u babičky na chalupě nebo i ve městě, pokud tam bydlí. Právě o prázdninách si město může užít jiným způsobem než během roku, a hlavně v klidu. Pokud přijede dítě od moře a třeba prosedí dvanáct hodin v autě a druhý den má jet na tábor, je to pro něj hodně únavné, neboť se musí úplně přeorganizovat.

Zmínila jste tábory. Ty jsou častým tématem prázdnin. V čem spočívá jejich největší přínos?

Především se tam naučí samostatnosti, což souvisí s řadou činností. Například se sebeobsluhou a zodpovědností za své věci. Díky troše nepohodlí, které každé tábory nesporně mají, se také naučí rozlišovat podstatné věci od těch méně podstatných. Že nezhynou, pokud se ihned nenají, nebo že nenastydnou, když se ihned nepřevlečou z mokrých věcí. Není na škodu, když něco překonají a někam dojdou i přesto, že jsou strašně unavení a bolí je nohy. Tábor je taky jeden z mála kolektivů, kde se potkávají děti různého věku a učí se navzájem komunikovat. Tábor je zkrátka dobrým zážitkem.

Lucie Součková z pedagogicko-psychologické poradny Lexík.Lze dítě na tábor připravit?

Záleží na osobnosti dítěte. Pokud je to šťastný extrovert, který se vždycky se všemi skamarádí, tak asi není čeho se obávat. Pokud je ale úzkostnější a méně samostatný, je potřeba uvažovat, zda to zvládne. V současné době jsou obecně děti podstatně míň samostatné, než bývaly dříve. Problémem je pro ně už jen zavázat si tkaničku, což kdysi bývalo součástí testu zralosti. Problém zhoršují i mnohé školky se svým přístupem. Mimo jiné si také přejí, aby děti nosily boty na suchý zip.

Pro prvňáka nebo druháka, který má jet na tábor poprvé, bych ale určitě volila příměstský tábor. Výhodou je jistota domácího zázemí a na druhou stranu i možnost strávit s rodičem společný čas po skončení programu. Ideální také je, pokud dítko jede na tábor s nějakým oddílem, do kterého chodí. Pak víceméně ví, co ho tam čeká a také zná všechny děti i vedoucí. Výhodné je také poslat dítě na tábor s kamarádem, což pomáhá překonat prvotní ostych z neznámého. Pomůžou i sourozenci, kteří sice normálně mezi sebou soupeří, ale na táboře jsou ochotní pomoci a ti starší tím možná někdy maskují svou vlastní nejistotu. Pokud jede dítě úplně samo, má daleko horší podmínky se adaptovat mezi ostatní. Samozřejmě jsou i takové děti, které se s táborem nikdy nesžijí a jsou tam nešťastné. V tom případě nemá moc smysl je přemlouvat.

Kdysi bylo táborů podstatně méně než teď a také si byly více podobné. Nyní je jich až příliš a je těžké posoudit jejich kvalitu. Máte nějakou radu, jak správně selektovat?

Rozhodně bych se bála poslat dítě na tábor jen na základě nižší ceny nebo jiné výhody, kterou přináší. Nikdy dále dopředu nemůžete vědět, zda bude dítě nadšené, nebo ne, obzvlášť když jede poprvé. Ze své praxe vím, že i většina dospělých první tábor protrpěla. Ale dříve se to neřešilo tak moc jako dneska. Problém je trošku v tom, že současné děti mají menší ochotu trpět. Jsou lépe schopny definovat, co jim vadí, proč tam nemohou být.

Není to dáno i tím, že mají k dispozici telefon či jinou techniku, kterou mohou rychle použít a postěžovat si rodičům?

To určitě ano a platí to nejen na táborech, ale i ve škole. Myslím, že není nutné každou přestávku hlásit rodičům, kde zrovna jsem a co dělám. To už je zvyk, který není příliš šťastný a zavání závislostí. Na druhé straně mobil zas tak neodsuzuji. Není úplně od věci mít možnost zavolat si pomoc. Rodiče by měli umět rozlišit, jestli je ten problém, o kterém dítě hovoří, závažný. Děti svou situaci umí podat velmi dramaticky, a tak je mnohdy těžké to odhadnout. Dříve než se rozhořčený rodič rozjede na tábor ve snaze svému těžce zkoušenému dítěti pomoci, měl by ještě chvíli počkat. Doporučuji po pár hodinách zavolat zpátky dítěti a ujistit se o závažnosti celé situace.

Takže i rodiče by měli mít nějakou sebedisciplínu? Čeho by se ještě měla týkat?

Měli by dětem dávat jen takové sliby, které jsou schopni splnit a hodlají je splnit. Když slíbí, že pro dítě přijedou v případě, že bude v době tábora mít problém, tak není vhodné, aby odletěli do Řecka na dovolenou.

Kolik času by optimálně měli rodiče strávit se svými dětmi?

Ideální je, když rodina stráví společně dva týdny nebo alespoň týden. Dost často to ale není možné a dopadá to tak, že společný čas rodiny trvá pouze jeden víkend. Takový model je typický například u rodiny, kde je tatínek číšníkem nebo kuchařem. Ti pracují na směny a v letní sezoně v podstatě nemají volno. Pokud je to takto každým rokem, ochuzují se o kvalitní čas strávený s dětmi. A pro maminky, které jsou třeba s dětmi i osm týdnů vkuse, je to zase velmi náročné. Mnohdy je ale problém i ve financích a kvůli jejich nedostatku je pro takové rodiny složité nějakou společnou dovolenou, byť v Čechách a ve velmi skromných podmínkách, zorganizovat. A pak to řeší tím, že děti dávají mnohdy i na celé prázdniny k prarodičům. Nebo jim zaplatí tábor, který je vyjde levněji než dovolená.

Jak ale takovému dítěti vysvětlit, že nepojede s rodiči na luxusní dovolenou do Karibiku jako sousedovic Franta, a pojede třeba „jen" do České Kanady?

Rodiče by měli umět vyzdvihnout hodnoty té své dovolené a mluvit o nich. Jaké je to tam prima a co všechno se tam dá zažít. Záleží i na tom, jak se k tomu postaví třeba učitel ve škole. Zda je schopný podržet takové děti, které nemohou jet na drahou dovolenou do zahraničí. Ale na druhé straně je třeba položit si otázku, jestli je taková luxusní dovolená pro děti výhrou. U mých dětí převýšila všechny dovolené v Alpách ta na chalupě, kde skákaly ze stohu dolů nebo dojily krávu. Tohle je soutěž, která se nedá vyhrát. Vždycky se najde někdo, kdo přinese ještě větší triumf.

Lucie Součková z pedagogicko-psychologické poradny Lexík.To ano, ale vede tohle soupeření k něčemu?

Pro děti může mít větší hodnotu společný čas na nějakém klidnějším místě, kde se nic moc neděje, jen se sem tam udělá výlet, než v přelidněném hotelu u moře. Už jen proto, že je tam spousta neznámých lákadel a také spousta lidí okolo, což působí pro rodinu rušivě. To je i problém dnešní doby, že nelze dítěti pořádně ukázat rodinný život, když u pravidelných rituálů jako je snídaně, oběd a večeře vždycky někdo chybí.

Mají se na výběru či plánování dovolené podílet i děti?

Do určité míry ano. Každopádně by měly mít možnost vyslovit své přání a rodiče by ho měli respektovat, pokud vědí, že to není rozmar. Měly by ale také pochopit, že je potřeba, aby se všichni dokázali přizpůsobit a dělat kompromisy. Že se rodičům nechce vymetat všechny zábavné parky v okolí a nelze tudíž strávit dva měsíce v Legolandu.

Mohou se právě v období prázdnin prohlubovat problémy, které děti trápí již přes rok?

Většinou je to naopak a problémy, které jsou spojené se školou, o prázdninách ustávají. Vymizí záhadné bolení břicha, tikové poruchy, koktavost, občasné počurávání nebo pokakávání (u dětí mladšího školního věku, pozn. red.). Na druhé straně mohou být prázdniny náročnějším obdobím pro ty děti, u kterých není vše v pořádku v rodině. Dost často se stává, že rodiče nechávají oznámení o rozvodu na prázdniny, protože mají pocit, že dítě není ve školním stresu. To je ale většinou nešťastné, neboť právě prázdniny jsou o rodině.

Co dělat, když dítě již odmítá jet na společnou dovolenou s rodiči?

Vždy je lepší problémům předcházet. A to platí i u dovolené. Když je dětem okolo dvanácti nebo třinácti, je dobré přemýšlet nad tím, jestli dovolená, kterou jim rodiče nabízejí, bude pro ně přínosem a případně pozměnit program. Když se i přesto dítka stavějí na zadní, je vhodné se pobavit o alternativním programu.

Mluvila jste o tom, že jsou dnešní děti málo samostatné. Je tedy doba prázdnin vhodná k posilování této dovednosti?

Vřele doporučuji přespávání u kamarádů a vůbec nechávat děti více samotné. Měly by vyrůstat v tom, že si mají věci zařídit sami.

Lucie Součková
• V terapeutické praxi se věnuje dětem od předškolního věku až do adolescence a nabízí pomoc při obtížích ve školním prostředí nebo
rodinám, které se ocitly ve složité životní situaci.
• V současné době pracuje jako psycholožka a terapeutka ve vzdělávacím centru s pedagogickopsychologickou poradnou Lexik v Roztokách u Prahy.
• Poslední týdny v srpnu se zde děti mohou účastnit vzdělávacích příměstských táborů, kde se hravou formou dostanou zpět ke klidnějšímu rytmu nebo si mohou připomenout vědomosti do školy.

Lenka Vašková