Chronické žilní onemocnění dolních končetin je nejčastějším cévním onemocněním vůbec. Do značné míry se na něm podepisuje životní styl a jeho výskyt se v posledních letech stále zvyšuje. Většinou není životu nebezpečné, ale vede často k výraznému snížení kvality života. Podstatou onemocnění je zánětlivý proces v endotelu vystýlající vnitřní povrch žilní stěny a chlopní.

Lidé mnohdy problémy neřeší od prvních příznaků, kterými jsou bolesti nohou, hlavně večerní, často doprovázené otoky po celodenním chození, stání či sezení. Příčina vzniku má více faktorů a představuje kombinaci genetické predispozice a zevních vlivů. Pokud se problémy neléčí od samotného počátku, zhoršující se zánět vede ke strukturálním i funkčním změnám na žilní stěně i chlopních, jež se od sebe vzdalují a rozvíjí se vlastní příčiny onemocnění. Krev v povrchových i hlubokých žilách proudí nedostatečně a mohou vznikat sraženiny, které též znemožňují její proudění.

Následkem je neschopnost žil dol. končetin odčerpat zpět k srdci všechnu přiváděnou krev.Vzniká žilní hypertenze a ta vede přes uzlové varixy až po kožní defekty a bércový vřed. Ten představuje dlouhodobé nehojící se rány a infekční ložiska. Rizikovými faktory pro vznik varixů jsou dědičnost, ženské pohlaví, těhotenství, obezita, zácpa, nošení těsných oděvů, práce ve stoje. Na počátku onemocnění je vhodné užívat nějaké venotonikum a neopomenout nutnost komprese, která vyvíjí příslušný tlak na končetinu.

Principem je náhrada nedostatečně fungující svalové žilní pumpy. Příznaky se projevují tíhou dolních končetin, otoky, bolestí, pálením, nočními křečemi, pocitem neklidných nohou. Z venofarmak jsou účinné přípravky rostlinného původu obsahující aescin, rutosidy, mikronizovaný diosmin a hesperidin, flavonoidy, rutin, oxerutin, troxerutin. Ze syntetických calcium dobesilas a diethylamin.

Jako prevence je důležitý pohyb, chůze a vynechání silových sportů. Pro řešení patologického stavu je vždy potřeba použít lék. Doplňky stravy jsou určené pro prevenci, protože zlepšují žilní a lymfatický návrat tím, že zvyšují tonus cév, snižují viskozitu krve, její srážlivost a propustnost kapilár. U chronických pacientů je tato léčba trvalá.