Preventivní gynekologické prohlídky zaměřené na podchycení rakoviny se ve východoevropských státech prosadily teprve nedávno. V monitorování zhoubného nádorového onemocnění, při němž buňky děložního čípku nekontrolovatelně bují, jsme byli donedávna daleko za Západem. Program adresného zvaní českých žen zdravotními pojišťovnami byl zahájen teprve v lednu 2014. I proto je výskyt závažných forem onemocnění u nás stále vysoký.

Zrádný HPV virus

Původcem onemocnění rakoviny děložního čípku je lidský papilomavirus (HPV), jenž se nejčastěji šíří pohlavním stykem. Často před ním neochrání ani zodpovědné používání kondomu. Jde také o nejčastější pohlavně přenosnou chorobu vůbec, v průběhu svého života se s ním setkají čtyři lidé z deseti. Jeho šíření napomáhají i poruchy imunitního systému, stres, špatná životospráva či kouření.

Jakmile se testem HPV DNA, jenž s jistotou diagnostikuje přítomnost rizikové infekce, virus zjistí, nemělo by se otálet. „Žena by měla by být poslaná do jednoho ze sedmnácti onkogynekologických center u nás. Tam se udělají vyšetření, která nejsou složitá, většinou do něj patří patří ultrazvukové a eventuálně jedno ze zobrazovací vyšetření, na což následně navazuje léčba,“ vysvětluje postup diagnostiky profesor David Cibula, předseda Evropské společnosti gynekologické onkologie.

V raném stadiu se nádor totiž nijak významně neprojevuje. Až v pozdějších fázích může docházet k nepravidelnému špinění během menstruace, po pohlavním styku, vaginální výtok, ale i krvácení a nepříjemné pocity během pohlavního styku.

„Včas přijít znamená, že je nádorové onemocnění ve stadiu, kdy se dá dobře léčit a kdy je dokonce velká naděje na vyléčení. Léčba je v těchto případech většinou chirurgická a u většiny pacientek už nemusí následovat žádná další,“ uvádí profesor Cibula.

V opačném případě vás čekají razantnější zákroky: radioterapie, chemoterapie či biologické léčba. Nejlepší prevencí je ovšem stále očkování, které nově mohou využít i muži, u nichž sice HPV viry nezpůsobují problémy, ale kteří mohou být nebezpečným zdrojem infekce pro své sexuální partnerky. Navíc virus mužským pacientům napadá rovněž sliznice, dýchací cesty i kůži.

Rakovina vlašského ořechu

Malinký orgán, ale velké problémy! Muži zkrátka na prostatu trpí. Pokud se totiž zvětší, utiskuje močovou trubici a objeví se přerušované močení, neúplné vyprázdnění močového měchýře či časté a neodkladné nucení na močení nebo noční výlety na toaletu. Symptomy mohou ukazovat na celou řadu jiných chorob, je proto potřeba vydat se k urologovi.

Nemoc postihuje nejčastěji muže vyššího věku, není však úplnou vzácností ani u jedinců mladších, například i u čtyřicátníků a padesátníků. „Riziko onemocnění roste s věkem. U mužů pod čtyřicet je pravděpodobnost sice menší, ovšem karcinom je zase agresivnější, a tedy i nebezpečnější,“ varuje zanedbání preventivních prohlídek primář a ředitel zdravotního úseku protonového centra v Praze MUDr. Jiří Kubeš.

„Po sexu s přítelkyní jsem stále cítil zvláštní tlak na močovém měchýři. Nebylo to bolestivé, ale ani normální. Netrvalo to chvíli, ale asi tři dny. Tlak na močovém měchýři mě přiměl jít k lékaři. Ten nic nepodcenil a poslal mě na vyšetření,“ popisuje první příznaky onemocnění Libor Menhart z Kolince. Základní vyšetření prostaty probíhá pohmatem. Dalším způsobem diagnostiky je ultrasonografie a laboratorní měření PSA neboli prostatického specifického antigenu, jenž je vylučován prostatickými buňkami a vyplavuje se do krevního řečiště. Jeho hodnota se zvyšuje v případě mechanického dráždění fyzickou aktivitou, zhoubným či nezhoubným útvarem nebo právě sexuální aktivitou. Díky němu totiž mohou lékaři zachytit časné stádium rakoviny prostaty.

Možností léčby je několik – operační výkon, radikální prostatektomii, radioterapii neboli ozařování, jež se dělí na klasické fotonové záření nebo ozáření protonem. Unikátní službou centra je i tzv. GPS, která propojuje pacienty po léčbě s těmi, kteří o ní třeba teprve uvažují, protože se potřebují zeptat i na intimnější věci, jejich pocity i prožívání. Jde o nepřenosné informace, které pacient (pokud si něčím podobným sám neprojde) většinou neví. „Jsem sice stále na začátku léčby, ale chci předávat štafetu dál. Přidávám se do party GPSáků, mužů, kteří hledali způsoby léčby a neustále vyhodnocovali, co je pro ně nejlepší. Nyní, když už jsou po léčbě, tak o ní nemají problém mluvit,“ říká pacient Mirek Surovec.

Typy lidského papilomaviru (HPV)

– HPV s nízkým rizikem vyvolávají lehké přednádorové změny a tvorbu genitálních bradavic
– HPV s vysokým rizikem jsou zodpovědné za vznik těžkých přednádorových a nádorových změn na děložním čípku

Rakovina prostaty:

- Většinu zhoubných (maligních) nádorů prostaty tvoří karcinom, který zpravidla vzniká v periferní části žlázy a v počátečním stádiu nemusí působit žádné subjektivní obtíže

- Nemaligní onemocnění prostaty (tzv. benigní hyperplazie, BPH) na rozdíl od karcinomu vznikají zbytněním tkáně v centrální části prostaty a projevuje se různými obtížemi při močení

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM

Na nemoci se nejvíce podílí nezájem žen

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., předseda Evropské společnosti gynekologické onkologie, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Kolik žen ročně v České republice rakovinou děložního čípku onemocní?
U nás se nám daří snižovat počty žen, jež mají časnější stadium onemocnění, na druhou stranu se nedaří snížit výskyt těch pokročilých. Dříve jsme neměli kvalitně nastavený screening neboli vyhledávání onemocnění v časné fázi. Dnes už ho sice máme, jenže na nemoci se nejvíce podílí nezájem žen. Zejména pak těch starších, jež už gynekologovi nechodí pravidelně. Mají pocit, že když nemění partnery či dokonce sexuálně nežijí, se jich podobná choroba netýká. To ale není pravda.

Liší se léčba rakoviny podle toho, v jakém stadiu onemocnění žena přijde?
Pokud jde o onemocnění v pokročilém stadiu, tam většinou už nejsme schopni operovat a léčba probíhá ozařováním neboli radioterapií. Tam je stále ještě velká šance na uzdravení. Jestli ale přichází s onemocněním, které je v organismu rozšířeno, nabízíme chemoterapii, to znamená celkovou léčbu infuzí do žíly. V posledním roce máme k dispozici i léčbu biologickou, již můžeme k chemoterapii přidat.

Jaké mají ženy vyhlídky?
Ženám, které se do této situace dostanou a u nichž víme, že onemocnění zřejmě nevyléčí, neříkáme (jako v amerických seriálech) kruté informace o „posledních dvou měsících života”. Onemocnění může probíhat různým způsobem a my jeho rozvoj dopředu nikdy neznáme.

Když má žena již metastázy, co jí moderní medicína umí nabídnout?
Když přijde ve stadiu, kdy už jde o hodně pokročilé onemocnění, což znamená, že kromě nádoru na děložním čípku, na děloze, eventuálně v pánvi, jsou ložiska i někde jinde v těle, většinou můžeme nabídnout chemoterapii, to znamená infuzní léčbu. V posledním roce dokonce v kombinaci s léčbou biologickou, jež pacientce alespoň prodlouží život.

TIPY

Kam se obrátit o pomoc:
- pacientské organizace Onko Unie či Onkomaják

- nadační fondy Hippokrates a Muži proti rakovině
- sdružení Prostak nebo HPV College