„Můj táta říkával, že na něco se umřít musí. Ano, ale záleží přece na tom, kdy! Moje manželka Helena ovšem trvala na pravidelné kontrole u urologa. Preventivní prohlídky jsem absolvoval s nechutí. Zhruba před šesti lety mi ve výsledcích rozboru krve zjistili vyšší hladinu PSA, což mohlo signalizovat problém týkající se prostaty,“ vzpomíná na začátek onemocnění Josef Štangl. Po diagnóze mu buď nabízeli operaci, při které se odstraní prostata, nebo ozařování. Začal shánět informace.

Z průzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že bezmála devět lidí ze sta o nemoci ví pouze povrchně nebo vůbec. Lépe na tom nejsou ani ti, kteří se s rakovinou prostaty léčí. Dostatek informací má totiž pouze necelá polovina z nich. Přitom díky testu PSA jsou lékaři schopni zachytit onemocnění již v časném stadiu, v době, kdy ji nelze prokázat žádnou jinou metodou. Stejně jako se to podařilo panu Štanglovi.

Riziko rakoviny prostaty přitom roste s věkem. Klíčová je, stejně jako u jiných onkologických onemocnění, prevence. Ten, kdo má mezi svými pokrevními příbuznými člověka s karcinomem prostaty, by se měl nechat vyšetřit raději už po čtyčicítce. Celková šance na vyléčení závisí na stadiu, kdy bylo onemocnění zjištěno. Pokud tedy zaznamenáte bolesti či pálení při močení, přítomnost krve v moči nebo spermatu, neváhejte a navštivte urologa.

Arsenál v boji s rakovinou
U příležitosti Movemberu se koná nejen spousta akcí, ale mnohé nemocnice nabízejí celý listopad zájemcům konzultace či vyšetření zdarma. „Chceme zvýšit povědomí o problematice a podpořit včasný záchyt onemocnění. Výsledek vyšetření má pacient k dispozici ještě tentýž den,“ uvedla primářka oddělení klinické biochemie uherskohradištské nemocnice Ing. Bronislava Rozhonová.

Dnešní medicína v boji s rakovinou používá tři hlavní zbraně. Jednak je to klasická operace, dále pak radiologická léčba, jíž se obecně říká ozařování, a také léčbu farmakologickou neboli pomocí léků. Do skupiny radiologické léčby paří jak běžná fotonová léčba, tak protonová. Pan Štangl byl smířený s klasickým ozařováním i s možnými komplikacemi. Pak mu manželka našla protonovou léčbu.

Není paprsek jako paprsek

Klasické ozařování fotonem si lze představit jako ozařování baterkou, která svítí všude kolem. Zkrázka – na co posvítí, to ničí. Protonový paprsek je v podstatě laserové ukazovátko s milimetrovou přesnosti, které ničí pouze požadovaný cíl, což chrání zdravé orgány a tkáně. „Díky svým vlastnostem umožňuje protonová radioterapie zkrácení léčebných režimů a úspěšnost se pohybuje okolo 99 procent. Budoucnost léčby zářením spočívá právě v protonové radioterapii,” vysvětluje výhody MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář Protonového centra.

Inovativní léčba protonem je v Česku dostupná už od roku 2013. Pražské Protonové centrum letos obslouží asi 1400 pacientů a při svém vzniku bylo teprve pátým zařízením v Evropě. Léčba je dostupná všem českým pacientům a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Na ošetření se zdlouhavě nečeká, protože centrum disponuje pěti ozařovacími komorami. „Byl jsem spokojen, zafungovalo to dobře a nemám k tomu výhrady. Asi po týdnu jsem se občas potil, později byl i mírně ospalý. Při běhání jsem se snažil nepřemáhat, svých osmnáct kilometrů jsem ale vždy uběhl,” popisuje Josef Štangl průběh léčby protonem.

Léčit se, pracovat a žít

Lidé po protonové léčbě mají nesrovnatelně vyšší kvalitu života než ti, kteří podstoupili operaci. Typickými pooperačními komplikacemi totiž bývají porucha či úplná ztráta erekce nebo neudržení moči. Tyto defekty jsou psychicky náročné a mají obrovský vliv na další život. Po léčbě protony je bez nepříjemných následků 99 % pacientů.

Přelomová studie publikovaná letos v říjnu shrnuje průběžné výsledky za období od roku 2013 do června 2017 a hodnotí léčbu protonovým ozařováním u 493 pacientů v časném stadiu nemoci. Vyplývá z ní, že vedlejší účinky léčby postihnou méně než dvě procenta pacientů. „Očekáváme, že naše výsledky budou minimálně srovnatelné s výsledky našich amerických kolegů,“ říká MUDr. Kubeš. Úspěšnost protonové léčby potvrdila i studie amerických lékařů, jež ukázala, že protonová léčba je efektivnější jak do počtu vyléčených, tak z hlediska eliminace nežádoucích účinků.

Všechna protonová centra léčí pacienty s rakovinou prostaty. Ti tvoří zhruba polovinu klientů. Protony se totiž k léčbě rakoviny prostaty využívají více než 20 let a nevyžadují hospitalizaci. Člověk se tak může léčit, pracovat i žít.

Operace karcinomu prostaty
– dva ze tří operovaných mužů mají problémy s erekcí
– třetina operovaných mužů trpí dlouhodobou inkontinencí
– každý třetí operovaný muž musí podstoupit pooperační ozáření
– u každého desátého pacienta se nemoc po letech vrací
– operace je vždy spojená s hospitalizací a následnou pracovní neschopností

Ozařování fotony
– čtyři z deseti mužů běžně mají problémy s erekcí
– až 5 % mužů běžně ozařovaných trpí douhodobou inkontinencí
– třetina mužů po výkonu pociťuje bolest
– bezmála u každého desátého muže se nemoc vrací
– běžná léčba trvá až 41 dní a je často provázena únavou a nevolností

Protonová léčba
97procentní úspěšnost léčby a zachování kvality života
– významně zvýšená šance na zachování potence ve srovnání s běžnou léčbou
– 99 procent pacientů netrpí inkontinencí
– léčba časného stadia (odhaleného pomocí testu PSA) se provede za pět v 5 dní

SLOVO ODBORNÍKA

Po terapii může pacient jít klidně do práce

MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., vede jako primář tým Protonového centra v Praze, ale své zkušenosti z dvacetileté praxe radiačního onkologa předává rovněž také kolegům na tuzemských, ale i mezinárodních kongresech.

Více než čtvrtina karcinomu je údajně špatně diagnostikována. Člověk by ale měl mít v tomto případě jistotu, jak by se měl zachovat?
Postupy musejí být standardizovány a mělo by být jasné, co se má udělat, aby se zjistilo, jak je onemocnění rozsáhlé a v jakém je stadiu. Je skutečně na místě, aby se každý pacient o svoji nemoc zajímal a snažil se sehnat si další názor. Nelze nechat na jednom člověku, aby rozhodoval o našem životě. Klidně navštívit i více onkologických center.

Když mi tedy potvrdí karcinom prostaty v časném stadiu, jak rychle se dá vyléčit a jaké jsou vedlejší účinky terapie?
Režim, jenž se používá u nás, se skládá z pouhých pěti sezení aplikovaných obden, takže léčba trvá deset dnů. Není to nic náročného, jeden cyklus zabere 20 minut. Po terapii může pacient jít klidně zpátky do práce. Nežádoucími účinky jsou spíše pocity diskomfortu, častější močení či nucení na stolici. Většinou ale po třech týdnech od ukončení léčby odezní.

Proton vypadá jako nákladná léčba, je hrazená ze zdravotního pojištění nebo si na ni pacienti musejí připlácet?
Na protonovou léčbu má po splnění zákonných podmínek nárok každý občan ČR. Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, ale jejich přístup k úhradě léčby karcinomu prostaty je, bohužel, rozdílný. V zásadě platí, že když přijdete s doporučením z onkologického centra, pak by vám měla být léčba uhrazena. V sazebníku výkonů je zařazena už zhruba dva roky.

Protonová radioterapie je naprosto standardní součástí zdravotního systému. Lidé by měli vědět, jaké mají jednotlivé léčebné metody šanci na úspěch, jedině tak mají možnost si mezi nimi vybrat. Nejde o nákladnou léčbu, protože díky její účinnosti například u časných stadií vyléčíme téměř 100 procent pacientů bez závažnějších následků, pojišťovny tudíž nemusí hradit náklady spojené s následky léčby.

Co je pro onkologického pacienta nejpodstatnější?
Aby měl přístup k léčbě ihned a nemusel podstupovat byrokratický proces, který většina pojišťoven vyžaduje a který někdy trvá i několik týdnů.