Rakovina prsu u mužů představuje přibližně 1 procento ze všech mužských nádorových onemocnění. Počet nemocných ale stoupá.

Zatímco v roce 2006 bylo v České republice hlášeno pouze 37 případů rakoviny prsu u mužů, v roce 2020 už toto onemocnění postihlo téměř 70 mužů, což představuje nárůst o téměř polovinu. Nejčastěji se přitom s rakovinou prsu u mužů setkáváme mezi 67. a 71. rokem života, tedy přibližně o 5 až 10 let později, než u žen, uvádí se v nově vydané tiskové zprávě AGEL Diagnostického centra v Novém Jičíně.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek
Očkování proti covidu pomáhá i onkologickým pacientům. Odpověď je ale slabší

„Stejně jako u žen způsobuje toto onemocnění více faktorů, zásadní roli zde ale hrají faktory genetické. Přibližně 15 až 20 procent mužů s rakovinou prsu má pozitivní rodinnou anamnézu. Podobně jako u žen, existují i u mužů dědičné formy rakoviny prsu spojené s mutacemi v genech, přičemž se tyto mutace nachází téměř u poloviny testovaných mužů. Průkaz dědičné formy má velký význam jak pro pacienta (je zde zvýšené riziko vzniku druhostranného nádoru prsu, nádorů prostaty, tlustého střeva, žaludku, slinivky břišní, žlučových cest, kožních nádorů), ale především v odhalení dědičné formy v rodině s možností testování u všech příbuzných, žen i mužů,“ vysvětluje vedoucí lékař centra Borek Frydrych s tím, že každý muž s diagnostikovanou rakovinou prsu by měl být proto podroben genetické konzultaci a testování zárodečných mutací.

Závažnou skutečností týkající se rakoviny mužské prsní žlázy je bohužel fakt, že nádor bývá často zjištěn až v pokročilém stadiu. V době stanovení diagnózy je průměrně u téměř poloviny pacientů konstatováno stadium pokročilého nádoru o velikosti přes 30 milimetrů a u více než poloviny pacientů jsou již přítomna vzdálená ložiska v lymfatických uzlinách spádového podpaží.

„Důvodů je v tomto případě vždy několik. V první řadě u mužů neexistuje, na rozdíl od žen, mamografická prevence, takzvaný mammární screening, který by umožnil záchyt časných stádií nemoci. Navíc, zatímco všeobecné povědomí o nádorovém onemocnění prsní žlázy u žen je poměrně široké, laická veřejnost mnohdy ani netuší, že by obdobným nádorovým onemocněním mohl onemocnět i muž, což v kombinaci s minimálními subjektivními potížemi přivádí pacienta k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci,“ míní Frydrych.

Nejběžnější příznakem rakoviny prsu u muže je nález tuhé, nebolestivé, pod prsním dvorcem uložené bulky, přičemž častěji bývá postižena levá strana. Ve čtvrtině případů bývá přidruženým projevem také sekrece z bradavky či její deformace. Ne každý nález bulky ale musí být nutně rakovinou.

Podle rozsáhlé vědecké studie je nejlepší usínat mezi desátou a jedenáctou večer
Usínejte mezi desátou a jedenáctou, radí vědci. Má to pomoct ke zdravému srdci

„Nejčastější příčinou nálezu bulky v mužském prsu není rakovina, ale nezhoubné onemocnění zvané gynekomastie. Gynekomastie je zvětšení základu mléčné žlázy u muže. Pokud si muži nahmatají bolestivé zduření za bradavkou, v naprosté většině se nejedná o rakovinu prsu, ale o pouhou gynekomastii, která muže nijak neohrožuje,“ uklidňuje současně lékař Borek Frydrych.

Aby bylo možné rakovinu prsu u mužů léčit se stejně dobrými výsledky jako u žen, je nezbytné, aby co nejméně mužských případů tohoto zhoubného onemocnění bylo zjištěno v místně pokročilém stádiu.

„I když se rakovina prsu nevyskytuje u mužů často, je nutné na ni v klinické praxi vždy myslet, a to zejména u starších mužů s nálezem hmatné nebolestivé bulky pod bradavkou. Péči o pacienty doporučuji, i vzhledem k nízkému výskytu, svěřit do rukou specializovaného pracoviště - akreditovaného mammocentra a komplexního onkologického centra,“ uzavírá Frydrych.