Rakovinou prsu onemocní ročně kolem 6000 Češek a zhruba 1600 na ni zemře. Síť Mamma help má centra v Praze, Brně, Hradci Králové, Přerově, Zlíně, Olomouci a Plzni. Sdružení vzniklo v roce 1999 na pomoc pacientkám a jejich rodinám, v poslední době podle Drexlerové výrazně stoupl zájem veřejnosti o osvětové akce sdružení.

O příznacích nemoci a prevenci hovoří edukátorky ve školách, kde učí na prsních modelech samovyšetření. Přibývá objednávek podniků, které platí ženám školení s nácvikem samovyšetření v balíčku zaměstnaneckých výhod.

"Mladší generace už před informacemi neutíkají, vědí, že jsou důležité. Starší lidé pořád strach mají, ale tím, jak se o nemoci veřejně mluví, tak se i u nich otupily ostych a zábrany," řekla Drexlerová.

Bulku ženě často najde muž

Sdružení směřuje osvětu na ženy i muže, ve školách na dívky i chlapce. Praxe totiž ukazuje, že bulku v prsu často objeví muž. Třeba už žena o ní dlouho ví, ale návštěvu lékaře odkládá v naději, že obtíž sama zmizí. Muž
je často tím, kdo ženu k lékaři dožene. Muži také bývají mezi volajícími na bezplatnou telefonní linku 800 180 880 a chtějí poradit, jak ženu  přesvědčit, aby šla na vyšetření. Na linku se lidé mohou obrátit každý všední den od 09:00 do 19:00.

Přednášky ve školách se rozšiřují o informace pro chlapce o samovyšetření prostaty, pokud jich je ve třídě více. Chlapci také slyší informace o rakovině prsu a podle Drexlerové bývají první, kdo se ptá. "Mají konstruktivnější otázky, přímo technického charakteru. Holky se zpočátku stydí, kluci jdou přímo k věci," řekla.

Příležitostí k osvětě bude i dvanáctý pochod proti rakovině prsu 9. června. Každoročně se ho účastní tisíce lidí a přispívají na boj s touto rakovinou. Dosud se vybralo 71 milionů korun.

V ČR platí zdravotní pojišťovny preventivní mamografii jednou za dva roky ženám od 45 let. Na screening,
který odhalí nemoc v samém počátku, chodí přes 50 procent žen.

Úspěchy i v Brně

Lékařům ve Fakultní nemocnici (FN) Brno se daří zachytit stále více karcinomů prsu v časném stadiu, v současnosti je to 65 procent. Žen bez problémů však na preventivní prohlídky chodí stále málo, říká přednosta radiologické kliniky FN Vlastimil Válek.

Zdejší pracoviště má v registru 25 tisíc žen, podle Válka by jich však mohlo být více. Zejména ženy bez problémů chodí podle něj na vyšetření málo. Při nálezu v prsu přitom úspěšnost léčby velmi závisí na zachycení časného stadia karcinomu.

"Záleží na tom, zda žena, která si najde útvar v prsu, přijde na vyšetření včas. Máme tu i ženy, které pár let čekají a potom je jejich onemocnění v hůře vyléčitelných stadiích," řekl vedoucí mamologického pracoviště Karel Dvořák s tím, že časná stádia jsou dobře léčitelná a je u nich vysoká pravděpodobnost přežití.

Mamograf za šest milionů

Na klinice nyní uvedli do plného provozu nový mamograf za bezmála šest milionů korun. Nákup hradila sama nemocnice. Podle lékařů má pomoci v diagnostice nádorů, vyšetřovaný prs totiž ukáže kvalitněji a méně zatíží
pacientky. Díky novému přístroji jich také vyšetří více. Na mamografickém pracovišti FN Brno spolupracují lékaři s akademickou obcí i doktorandy.

"Díky tomu neexistuje ve světě žádná zobrazovací metoda, kterou bychom u nás neuměli také," řekl přednosta.
Takzvaný screeningový program Mamografického pracoviště FN Brno řadí ministerstvo zdravotnictví na první místo v celkovém hodnocení již od roku 2002.