Moderní zdravotnické zařízení nahradilo dosluhující třímístnou komoru, která přestala vyhovovat kvůli přísným bezpečnostním a technickým normám. „V Královéhradeckém kraji se nachází jediné zařízení poskytující hyperbarickou oxygenoterapii, tedy léčebnou metodu spočívající v podávání kyslíku za zvýšeného atmosférického tlaku,“ upozornil na výjimečnost dekompresní, přetlakové komory náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Pacient v ní dýchá přes masku kyslík. „Podmínky simulují prostředí, jako byste se potopil patnáct metrů hluboko. V České republice není tato léčba příliš rozšířená, na Moravě je dostupná jediná hyperbarická komora,“ upřesnila ředitelka. Hyperbarická komora slouží k prokysličení orgánů a tkání, které trpí nedostatkem kyslíku, a jejich regeneraci.

„Jde o výjimečné zařízení. Například u pacientů při poranění centrálního nervového systému může zároveň probíhat rehabilitace a léčba v komoře, s velmi dobrými výsledky,“ doplnila. Je určena pro pacienty s cévními mozkovými příhodami, poraněním mozku, poruchami prokrvení, náhlou ztrátou sluchu či popálenin druhého a vyššího stupně.

„Celkově si tato investice vyžádala 15,8 milionu korun, přičemž 12,5 milionu z této částky pokryla dotace Ministerstva zdravotnictví ČR,“ upřesnil náměstek hejtmana Aleš Cabicar. „Předmětem veřejné zakázky byla dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, včetně instalace, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy. Nezbytné pro instalaci zařízení byly také stavební úpravy,“ dodal.

Do útrob Rehabilitačního ústavu stěhovaly devítitunový kolos dva jeřáby. Aby se komora vešla dovnitř, musela být vybourána část stěny budovy.