Kdo z lidí ve středním a vyšším věku dokáže říct, že ho přinejmenším občas nebolí šíje, záda, bedra, klouby? Náš pohybový aparát nás s přibývajícími lety umí pěkně potrápit. Je to proto, že málo cvičíme, pěstujeme si nesprávné pohybové vzorce a problém je na světě. Někdy pomůže masáž, jindy fyzioterapie. Leckdy ale není zbytí a neunikneme injekci či jiné metodě medicínské léčby.

Nyní ale máme šanci mnohé napravit, zbavit se bolestí a znovu se cítit dobře mnohem přirozenější cestou. Metoda, která toto umožňuje, se v zahraničí nazývá rolfing, u nás rolfterapie. Jejím principem je práce s fasciemi. Klasická medicína je doposud poněkud zanedbávala a podceňovala vliv jejich stavu na zdraví a pohodu člověka. Ale tato situace už se mění.

Cílem rolfterapie je uvolnit zkrácená a srostlá, jakoby „slepená" místa v těle pomocí speciálních hmatů. To má neuvěřitelně příznivý vliv na velkou řadu tělesných i psychických potíží. Zatímco ve světě v náruči této metody nacházejí úlevu klienti už několik desítek let, u nás je velkou novinkou.

V nedávné době skončilo historicky první dvouleté školení desítky terapeutů, na které se můžeme se svými potížemi obracet. Jejich studium umožnila a uspořádala Česká asociace strukturální integrace CASI. Nyní už je v běhu další dvouletý kurz s další desítkou zájemců. Extrémní nedostatek rolfterapeutů se tak u nás bude postupně snižovat.

Kdo byla Ida Rolf

Ida Rolf je pravděpodobně „matkou" nebo v dnešní době možná „babičkou" všech západních fasciálních nebo myofasciálních terapií a její léčebná metoda Strukturální Integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Ida Rolf se narodila 19. května 1896 v Brooklynu v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na univerzitě Columbia. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie.

Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Kvůli nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala v třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o „vědomí".

Ve 40. letech pracovala s chronicky nemocnými, kteří nemohli najít pomoc nikde jinde, a přišlo mnoho úspěchů. V 50. a 60. letech se její pověst rozšířila, až byla na návrh Fritze Pearlse, zakladatele Gestalt terapie, pozvaná do institutu Esalen v Kalifornii. Tam začala školit terapeuty a instruktory ve Strukturální Integraci, což je původní název, který Ida Rolf dala své práci. Její metodu vyučují různé školy po celém světě.

Strukturální integrace

Jde o vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe doktorky Rolf a vysokého počtu lidí, kteří po její smrti v roce 1979 pokračovali a pokračují v její práci.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí musí se přizpůsobit směrem dolů působící síle gravitace.

Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory podpůrné tkáně -zbytněním a zkracováním (tj. změnou tvaru, struktury a funkce) měkkých tkání. Postupem času se poškodí hybnost kloubů a svalového potenciálu, čímž nastane ještě větší nevyváženost, je to začarovaný kruh. Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem.

Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí deseti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie. V jejich průběhu se uvolňuje a reformuje celá síť spojovacích tkání těla (fasciální síť). Tento proces osvobozuje nohy, ruce, trup atd. z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání gravitací a soulad s gravitačním polem země.

Jednou z prvních nových rolfterapeutek je paní Dana Bendová. Praxi provozuje ve vzdáleném Frýdku-Místku. Našla si čas, aby Deníku odpověděla na několik praktických otázek.

Dá se nějak popsat, jak nebo v čem se liší rolfterapie od masáží, jak je většinou známe?

Základní rozdíl je v tom, že masáž se zabývá především svaly a případnými zatuhlými bolestivými místy ve svalu. Rolfterapie je práce na fasciích, šlachách a úponech svalů. Jde o systém protahování a hledání zatuhlých míst ve vrstvě fascií. O rozpohybování k sobě navzájem přirostlých fascií, které obepínají každý sval.

Takže nám netuhnout jen svaly, ale i fascie neboli vazivová tkáň. Proč? To všechno dohromady zvyšuje možný počet našich bolestí …

Fascie mohou časem ztuhnout a zkrátit se z různých důvodů (např. nedostatek pohybu, strečinku, zranění, pohybové stereotypy, stresové a emoční situace, apod.), což znemožní svalům řádně pracovat a rovnováha těla je porušena. Pak vznikne začarovaný kruh, kdy fascie ještě více ztuhnou, protože musejí stabilizovat nerovnováhu, svaly pak ještě méně pracují atd.

Jak rychle a jakým mechanismem dokážou fascie tuhnout?

Každou noc v těle mezi fasciemi svalů, vzniká takové malé „chmýří". Něco jako pavučinky. Když si ráno zacvičíme a protáhneme celé tělo, toto chmýří zmizí. Po několika dnech necvičení, protože nás např. něco bolí, vznikají z chmýří tzv. „fuzzy". Tyto „fuzzy" po delší době (měsíce, roky) vytvářejí tuhou tkáň. Proto je důležitý ranní strečink, protahování. Pokud na něco takového nejsme z různých důvodů zvyklí, tak vlastně škodíme sami sobě. Rozpouštění takto ztuhlé tkáně už vyžaduje větší úsilí a hodně trpělivosti a také přísnosti k sobě samému.

Když se zaměříme na oblasti, ve kterých rolfterapie pomáhá, vypadá to, že dokáže napravit na pohybovém aparátu téměř cokoli. Je to skutečně tak?

Dalo by se říct, že dokáže opravit cokoli. Ale ani rolfterapie není všemocná. Záleží také na člověku samotném jak filozofii rolfterapeutických technik pochopí a uchopí. Když dostane určité instrukce ohledně správného pohybu na domácí cvičení, je k sobě dostatečně poctivý a těmto instrukcím se věnuje (což nevyžaduje zase tak mnoho času), pak rolfterapie dokáže opravdové divy. Ale jestliže se na to člověk „vykašle", zase sklouzne do starých pohybových stereotypů a účinky rolfterapie pominou.

Konkrétně mě třeba zajímá, když má někdo rozběhnutou artrózu v pokročilém stadiu, jak moc rolfterapie pomůže takovému člověku?

Konkrétně u artrózy platí, čím dříve, tím lépe. Artróza vzniká opotřebením kloubních konců. Ale prvotní příčina je ve špatném pohybu a nekvalitní stravě. Strava je kapitola sama o sobě, tu teď necháme stranou a věnujme pozornost pohybu. Nadměrné přetěžování svalů a vazů, které se upínají ke kloubům, způsobí, že vazy a šlachy ztuhnou. Tím ztrácejí svou pružnost a elasticitu, kloubní konce se k sobě přiblíží, vytlačí se synoviální tekutina, neprobíhá dostatečná látková výměna a začne opotřebovávání kloubu. Rolfterapie dokáže pomoci v tom, že se tkáně v okolí kloubu uvolní a protáhnou. Kloubům se uleví a zbaví se bolesti. Artrózu jako takovou ale rolfterapie vyřešit neumí. K tomu jsou potřeba jiné terapie, spočívající především ve výživě.

U masáže jsou známé určité kontraindikace. Jsou nějaké i u rolfterapie? Je pro některé lidi přímo zapovězená nebo zde nejsou žádné limity?

Kontraindikace nejsou skoro žádné. Výjimku tvoří lidé s poruchou pojivové tkáně. Relativní kontraindikací je těhotenství. Zde první tři měsíce nepracujeme, pak je možné pracovat na nohou, hrudníku, zádech, tak, aby se těhotné ženě ulevilo od tíhy rostoucího bříška. Dále je třeba dávat pozor u lidí s kardiostimulátorem, v jeho okolí. Jinak je možno pracovat po těle bez omezení.

Uvádí se, že rolfterapie má díky speciálním hmatům příznivý vliv na velkou řadu nejen tělesných, ale i psychických potíží. U těch tělesných si to asi umíme představit. Ale mohla byste přiblížit, jak konkrétně vy vnímáte průmět této terapie do psychické oblasti člověka? Je to „jen" o tom, že když se zbaví akutních nebo chronických bolestí, uleví se mu i psychicky nebo je přínos mnohem vyšší?

Z mého osobního pohledu je přínos daleko vyšší. Fasciální tkáň je velice živá tkáň (donedávna se předpokládalo, že jde o tkáň jaksi bez užitku). Poslední výzkumy dokládají, že fascie je stejně živá jako kterákoli jiná buňka. Díky ní se přenášejí vzruchy a informace po celém těle. Pokud se kdekoli po těle zraníte, bude to vědět každý kousek vašeho těla. Stejně tak, když prožijete emoční zranění, ví to opět každá buňka, každý milimetr těla. A všechna tato zranění si pamatuje.

A jak v tomto konkrétním případě rolfterapie účinkuje?

Vlivem rolfterapie může nastat aktivace této buněčné paměti a vyplavení zasunutých vzpomínek na povrch. Nebo může dojít k odstranění starých pohybových vzorců, tím se také uvolní naše psychické „já" a uvědomí si, že se nemusí nechat tlačit dolů tělesnou schránkou. Jde o určitou formu zbavení se strachu, že něco nedokážu, že už na to nemám, že jsem starý(á) apod.

Co jste díky rolfterapii pocítila vy?

V mém osobním případě šlo doslova o převrat v oblasti sebevědomí, jistoty a zbavení se strachů, jestli dokážu to, o čem sním, co bych chtěla umět a dělat. Teď už vím, že to lze a je tady pouze určitá bariéra daná výchovou. Takže přínos už musí ocenit každý člověk sám, protože každý je jedinečný a nachází se na jiné myšlenkové úrovni. Jeden klient mi řekl, že se naučil relaxovat a nechat věci plynout. Dřív, že všechno tlačil před sebou, a to ho velmi vysilovalo. A najednou, že vše (podnikání, osobní život) začalo plynout tak nějak lehce a samo. Že vše dostalo určitý řád.

Má rolfterapie kosmetický efekt ve smyslu například zlepšení vzhledu starých jizev, případně strií?

Fascie je tvořena kolagenem. Takže jaký je stav kolagenu v těle, tak se bude jevit naše pokožka. Konkrétně u strií velký efekt nenastane. Zde jde o potrhání pojivových vláken a to je mimo obor rolfterapie. Co se týká jizev, zde už je situace o něco lepší. Ale spíše ve smyslu podkožních jizev. To znamená, že dokáže pomoci u srůstů, které vznikají pod jizvou a ty mají na tělesnou tkáň daleko větší devastující efekt než jizva na povrchu kůže. Takže problematická jizva z hlediska vzhledu patří na plastiku, srůsty pod jizvou se dají ošetřit pomocí rolfterapie. A nezáleží na tom, jak je jizva stará. Další případný kosmetický efekt může být u celulitidy. Protažením fascií v problematické partii nastane lepší prokrvení a tím odplavení odpadních látek. Takže v této oblasti může dojít ke zlepšení, ale opět je to hodně individuální.

Více informací včetně kontaktu na terapeuta v dosahu vašeho bydliště, si můžete dohledat na stránkách casi-rolfterapie.cz/.

Kde rolfterapie pomáhá
- u svalovo kosterních problémů (bolest šíje, zad, skoliózy, útlak kořenového nervu, syndrom karpálního tunelu, „zmrzlé rameno")
- u snížené hybnosti (kloubní potíže, artróza)
- u poúrazových a pooperačních stavů, jizev, srůstů po operacích, zlomenin
- u chronických potíží z jednostranného přetěžování (jednostranný sport nebo pracovní vytížení, sezení u počítače)
- u chronických potíží spojených se stárnutím organismu
- u lidí, kde selhaly jiné rehabilitační techniky
- při zlepšení vzhledu a držení těla
- při zlepšení fyzické výkonnosti, pohyblivosti a tělesného vnímání (sportovci, herci, tanečníci)
- při zlepšení kapacity dechu
- jako podpora osobního růstu a zvýšení sebevědomí
Výsledkem lekcí je pocit tělesné lehkosti, zdatnosti a celistvosti. Dá se předpokládat, že po absolvování terapie budeme o 0,5 až 2 cm vyšší.

RENATA MALÁ