Od kolika let by děti měly povinně nosit roušku? Otázka, která v současnosti trápí řadu rodičů. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví je totiž pro ně nakazuje za stejných podmínek jako pro dospělé od dvou let věku. Tedy až na výjimky, jako jsou například ty s autismem.

Ministerstvo to v nařízení odůvodnilo tím, že s nástupem dětí do škol a školek dochází na podzim ke zvýšení počtu lidí s respiračními chorobami podobnými covidu-19. „Z hlediska ochrany nastavených systému je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace co nejvíce,“ dodává úřad.

O tři roky více

Poněkud jiné doporučení ohledně nošení roušek ale vydala nedávno Světová zdravotnická organizace (WHO) ve spolupráci s UNICEF. Podle obou institucí by se neměly roušky vůbec používat u dětí do pěti let.

To je o tři roky více, než stanovilo české ministerstvo zdravotnictví. Důvodem je podle nich mimo jiné to, že mladší děti mají většinou problémy s dodržováním opatření, jejich pochopením a nejsou ani dostatečně samostatné, aby je správně používaly.

„Ve věku pěti let děti obvykle dosahují významných vývojových milníků, včetně manuální zručnosti a koordinace pohybů jemné motoriky potřebných pro správné používání roušky s minimální asistencí,“ konstatovali podle materiálu organizace jí oslovení odborníci.

Jen pod dohledem

U mladších dětí světoví zdravotníci doporučují nošení roušek jen tehdy, pokud budou pod bedlivým dohledem dospělé osoby. Jinak by se mohly třeba udusit. „Děti s těžkými kognitivními nebo respiračními poruchami, které mají potíže se snášením roušky, by za žádných okolností neměly být nuceny roušku používat,“ konstatují.