Problém s nerovnými zuby má dnes každý sedmý člověk – a pokud by se za rovnátka styděl, má už dnes možnost pořídit si taková, která nejsou vidět. Pak ale musí počítat i s tím, že si sáhne hlouběji do kapsy.

Sedm otázek a odpovědí

1. Jak vypadá návštěva ortodontisty neboli specialisty na rovnání zubů?

Každý musí podstoupit komplexní vyšetření, jež se skládá z rentgenových snímků, fotografií zubů i jejich otisků. Na základě zhotoveného modelu a dalších výsledků lékař doporučí vhodná rovnátka. Stejně jako u protéz je dělíme na dvě základní skupiny, a to fixní a snímací. Snímatelná rovnátka pomalu, ale jistě mizí z ordinací, stále více jich totiž vkládá důvěru v rovnátka fixní, která jsou účinnější. Klasická „vyndavací" rovnátka však stále nalézají svoje uplatnění, a to zejména v léčbě lehčích vad nebo k předléčení složitých vad před nasazením fixních rovnátek, také se používají po léčbě fixními rovnátky ke stabilizaci a udržení dobrého výsledku.

2. Je možné využít vyjímatelná rovnátka i v dospělosti, aby pacientovi přes den nekazily vzhled drátky na zubech?

V dospělosti je potřeba zuby rovnat fixními rovnátky. Dnes je ale možnost nalepit zámečky zevnitř zubů, směrem do pusy. Rovnátka tak nejsou vidět. Existuje již i technologie „neviditelných" rovnátek, hodí se však k léčbě specifických nepravidelností. Trendem je i zhotovení estetických keramických zubních faset, které jsou však cenově náročnější. Fasety na zuby umožňují skrýt jakékoliv vady – mohou změnit barvu zubů, jejich tvar, vyrovnat nesprávnou polohu. Zhotovení faset je možné během jediného dne.

3. Jaká je dnes nabídka na trhu v oblasti rovnání zubů?

Rozsáhlá, pro laiky často velmi nepřehledná. Různé typy rovnátek se užívají podle rozsahu vady a každý druh přináší své výhody i nevýhody. Technika léčby fixními aparáty byla vyvinuta v USA a ve Skandinávii před více než šedesáti lety, a jsou s ní tedy bohaté zkušenosti. Pouze fixní rovnátka totiž umožňují zcela kontrolovaný pohyb se zuby ve všech směrech. To je nezbytné pro dokonalé vyrovnání zubů. Děti i dospělí si mohou rovnátka přizpůsobit tak, aby se stala součástí jejich image, případně existují i taková, jež nejsou okem postřehnutelná.

4. Kdy se používají kovová rovnátka?

Jsou tradiční volbou, a to zejména u dětských pacientů. Tento typ je velmi účinný a vhodný pro nejširší spektrum vad chrupu. Pojišťovny většinou část ceny materiálu proplácí.

5. Má nošení rovnátek nějaká omezení?

Ať už se člověk rozhodne pro jakákoliv rovnátka, musí počítat s tím, že léčba nějakou dobu potrvá a že během ní musí dodržovat přísnější hygienické návyky. Většina z nabízených typů zhoršuje přístup kartáčku k zubům a usnadňuje tak hromadění potravy a tvorbu zubního kamene či zubního kazu. Samotná volba rovnátek je zčásti v rukou pacienta, záleží tak na něm, jestli bude chtít, aby okolí o rovnátkách nevědělo, nebo z nich naopak udělá část svého já.

6. Z čeho se rovnátka skládají?

Mezi základní součásti fixních aparátů patří kroužky na zadních zubech a na předních zubech nalepené zámky. Do zámků je vložen drát, jenž vyrovnává zuby a je k nim přichycen ligaturami (spojeními). Ty mohou být z barevných či bezbarvých gum či kovové. Ligatury svým velkým třením zpomalují pohyb zubů. Proto existují též tzv. samoligovací zámky, které ligatury nepotřebují. Tento druh zámečků nepotřebuje gumičky k uchycení drátů, někdy se těmto zámečkům říká rychlá rovnátka, protože léčba je mnohem rychlejší v porovnání s kovovými rovnátky. Metoda je také bezbolestná díky využití slabšího drátu, jenž rovná zuby rychleji. Nevýhodou je opět velmi patrná viditelnost a připlacení v rámci několika tisíců za jednu čelist.

7. Jak dlouho je třeba fixní rovnátka nosit?

Léčba fixními aparáty trvá minimálně rok a půl až dva, pak nastává retenční fáze. To znamená, že fixní rovnátka vystřídá drátek zvaný retainer, jenž má zajistit, že se zuby nedostanou zpět do původního stavu, v němž byly před ortodontickou léčbou. Tento drátek je velice nenápadný, nalepený na vnitřní straně zubů, v ústech nijak nepřekáží ani nezpůsobuje bolest, mluvení také nezhoršuje, ale je nutné dbát na velice důkladnou ústní hygienu. Zároveň s retainerem se v této fázi často používají na noc ještě i snímací ortodontická rovnátka. Průměrná doba léčby fixními rovnátky trvá jeden a půl až tři roky a závisí především na závažnosti vady a typu užitých rovnátek.

Předseda České ortodontické společnosti Jiří Petr řekl pro Deník:Předseda České ortodontické společnosti Jiří Petr.

Tuhá jídla a lepivé cukry rovnátkům nesvědčí

Praha – Při nošení rovnátek je třeba čistit si zuby po každém jídle, jinak hrozí kazy, zánět dásní i pomalejší průběh léčby, říká šéf ortodontické společnosti Jiří Petr.

Pokud se pacient dozví, že potřebuje rovnátka, co ho u ortodontisty čeká?

Obvykle je třeba zhotovit kompletní dokumentaci, která se skládá z klinického vyšetření, zhotovení studijních či též pracovních modelů chrupu, rtg snímků a fotodokumentace, případně další vyšetření, jako rtg CT, vyšetření parodontologem, čelistním chirurgem apod. Na základě vyhodnocení dokumentace ortodontista zpracuje návrh léčebného plánu či léčebných variant, které poté konzultuje s pacientem či jeho rodiči. Pokud se shodnou na léčebné variantě, následuje objednání pacienta k zahájení příslušné léčby. Jedná se buď o snímací aparáty (rovnátka), nebo fixní aparáty (pevná rovnátka neboli zámečky), případně další možné aparáty (estetické snímací folie) a přídatné či pomocné postupy a mechaniky (čelistní operace, parodontologické operace, tzv. kotevní minišrouby, zubní implantáty apod.). Toto vše dohromady obnáší tzv. aktivní ortodontickou léčbu (s případnými přidruženými postupy), tedy rovnání zubů. Jakmile jsou zuby rovné a pěkně koušou, nastává fáze stabilizace neboli udržení dosaženého výsledku, která je pevnou součástí ortodontické léčby. Vše toto se počítá obvykle v řádu let.

Provázejí zvykání si na nová rovnátka nějaké obtíže? Jsou jídla, kterých se pak člověk musí vyvarovat?

Jak snímací, tak pevná rovnátka přinášejí po nasazení mírné obtíže, kdy je cítit individuálně hodnocený tlak na zuby, obvykle cca 2-3 dny po zahájení léčby. Pokud je nasazen fixní aparát, je třeba počítat s obtížnějším čištěním chrupu, který ale musí být vždy výborně vyčištěn, jinak léčba přináší problémy nejen v podobě zánětů dásní a většího rizika vzniku kazů, ale i pomalejšího a bolestivějšího průběhu léčby. U fixních aparátů je vhodné chrup mírně šetřit a nepožívat zejména velmi tuhá jídla a pokrmy obsahující lepivé cukry; je potřebné čištění zubů po každém jídle.

Musí pacienti chodit během nošení rovnátek na kontroly?

Kontroly u běžných snímacích rovnátek bývají cca každé 2-3 měsíce, u fixních 6-8 týdnů a ve stabilzační fázi 3-6 měsíců.

Jak velkou část pacientů ortodontistů dnes tvoří děti a jak velkou část dospělí?

Je to individuální, každý ortodontista má svou vlastní věkovou strukturu pacientů. Jednoznačně je v nynější době poměrně více léčených dospělých, než tomu bylo před rokem 1989, neboť se za tu dobu obor u nás rozvinul na evropskou či světovou úroveň a je schopen zvládnout i složitější problémy, které se často vyskytují u dospělých. Dospělí též po roce 1989 více využívají služeb ortodontistů; souvisí to se snahou více na sebe dbát a mít krásné, zdravé a rovné zuby. Jsou ortodontisté, kteří léčí většinou dětské pacienty, jiní mají dospělých mírně či značně přes 50%.

Setkáváte se dnes s nějakými trendy při volbě rovnátek? Který typ je nejmodernější či nejžádanější?

Po rozvoji kovových fixních rovnátek po roce 1989 se po čase začala užívat rovnátka z estetických materiálů, více se začalo dbát nejen na estetiku zubů a úsměvu, ale i na celkovou estetiku tváře a obličeje, což přineslo větší účast oboru čelistní chirurgie a operací závažných ortodontických vad s poruchou estetiky obličeje. Pro zajištění polohy zubů, kterými nechceme hýbat, se před několika lety začaly užívat tzv. kotevní minišrouby – skutečné malé šroubky zavedené do kosti, které se buď propojí napevno s nějakým sousedním zubem, kterým nechceme hýbat, nebo přímo tyto šrouby slouží k uchycení per a gumiček pro posuny zubů. V poslední době se rozvíjejí postupy, které různým způsobem urychlují léčbu, a techniky, které vyzdvihují jednoduchost manipulace a estetickou hodnotu, což jsou tzv. foliové snímací aparáty.

Hradí něco pacientovi pojišťovna?

Zdravotní pojišťovny hradí práci lékaře a různou měrou přispívají na úhradu za snímací aparáty; materiál pro fixní rovnátka hradí pacient.

Jak je to dnes v ČR s počtem ortodontistů - je jich dostatek, nebo je problém se k nim vůbec dostat? Může je stomatolog případně zastoupit?

Počet ortodontistů dle posledního průzkumu cca před 5 lety odpovídá evropskému průměru. Jsou ale dosti velké regionální rozdíly; jsou oblasti s přebytkem ortodontistů a naopak místa, kde jich není dostatek a jsou přetíženi. Ortodontickou péči v ČR smí dle zákona poskytovat ne praktický zubní nebo jiný lékař, ale výhradně specialista v oboru ortodoncie.

Jak se křivé zuby rovnají.

Vypracováno ve spolupráci s odborníkem na stomatologii Vadym Shermanem, lékařem z kliniky estetické medicíny Mediestetik.