Je lehká sádra vhodná pro každého pacienta? Na čem záleží, aby se mohla použít?
Plastová fixace čili lehká sádra nemá stran věku a pohlaví omezení. Jediným omezujícím faktorem je typ poranění. Použít plastovou fixaci lze bez rizika jen u vybraných typů čerstvých zlomenin či luxací. Dále pak lze přiložit plastovou fixaci odloženě, tedy po dvou až třech týdnech, kdy nehrozí narůstání otoku a nový posun zlomeniny.

Komu byste lehkou sádru doporučil?
Pacientům s čerstvými zlomeninami bez posunu, jež nejsou provázeny velkým otokem a nehrozí narůstání. Příkladem může být u dětí zlomenina konce předloktí zvanázlomenina vrbového proutku. Jedná se o typický a poměrně častýúraz v dětském věku. Dále bych jí doporučil k přiložení u některých vybraných typů zlomenin. Otázkou však zůstává ekonomické hledisko,tedy dvakrátpřiložení fixace po dobu léčení.

A komu byste naopak lehkou sádru nedoporučil?
Každému pacientovi sposunutou zlomeninou nebo se zlomeninou, u kteréposun a otok hrozí.

Je pravda, že se může pokožka končetiny v lehké sádře zapařit? Stává se to prý v případě, že se sádra například při sprchování namočí a vata, kterou je vystlaná, dlouho schne.
Ano, může se to stát a stává se to. U dětí, u nichž je pokožka velmi jemná a citlivá, dochází k zapaření pod fixací poměrně často. Proto doporučujeme sprchovat se s fixovanou končetinou v igelitovém návleku. Rozhodně není plastová fixace vhodná ke koupání ve veřejných koupalištích nebo v moři, jak se mnoho dětí a rodičů domnívá. Sůl z mořské vody pokožku silně dráždí a po sejmutí fixace pak dochází kloupání kůže a tvorbou puchýřů. Totéž platí i pro sádrové fixace, ale zde je samozřejmě možnost zatečení vody menší, protože pacienti přirozeně vědí, že se sádrou se nemohou koupat, ale jen velmi opatrně sprchovat.

Jaké jsou výhody a nevýhody lehké sádry?
Výhodou plastové fixace je rozhodně její nízká hmotnost. Nevýhody by se daly shrnout do následujících bodů:
- snížená možnost přesné modelace oproti klasické sádře
- nutnost aplikace cirkulární fixace (vyplývá z technologie), kdy hrozí akutní tísnění při narůstajícím otoku se všemi neblahými důsledky pro poraněnou končetinu.

Jak se liší klasická sádra od lehké

Klasická sádra je těžká, mohutná a rozmáčí se ve vodě, proto se hledala alternativa. „Lehká sádra byla původně vyvinuta pro americký fotbal, ale její výhody jí uvolnily cestu do běžné medicíny,“ říká Martin Holub, odborník na lehkou sádru ze společnosti 3M, která lehkou sádru vynalezla. Lehkou sádru tvoří tkanina a pryskyřice, která reaguje s vodou a tkaninu vytvrdí. Výsledkem je stabilnější a pevnější fixace než u klasické sádry. Navíc vytvrdne do půl hodiny, zatímco normální sádře to trvá i dva dny. Hlavně pro děti je dobrou zprávou, že se dělá v různých barvách.

Mýty o lehké sádře

Mýtus: S lehkou sádrou se můžete/nemůžete koupat
Lehká sádra je voděodolná a na rozdíl od klasické se nerozmočí. Na druhou stranu ale neplatí, že byste s každou mohli chodit plavat. Záleží na tom, jaký druh lehké sádry lékař použije. Původní, tvrdý typ lehké sádry bývá vystlaný vatou. Pokud se namočí, bude dlouho vysychat a může způsobit zapaření pokožky.

„Pokud lidé zmiňují možnost koupání, mluví často o polotuhé sádře (semirigidní). Ta se neaplikuje na syntetickou vatu ale přímo na tenkou bavlněnou punčošku, která dobře schne. Taková sádra vyschne mnohonásobně rychleji nežli je tomu u jiných typů,“ upřesňuje Martin Holub ze společnosti 3M, s jejímiž sádrami se můžete na trhu setkat. Polotuhé sádry jsou vhodné ke sprchování a dá se s nimi i koupat. Venkovní koupání se však nedoporučuje, aby se pod sádru nedostaly nečistoty. Pokud nemůžete koupání u moře odolat, dbejte na důkladné vymytí sádry.


Mýtus: Lehká = plastová sádra způsobuje kožní problémy a alergické reakce
V internetových diskusích se můžeme setkat s případy alergických reakcí na plastovou sádru. V tomto případě záleží na materiálu, z něhož je sádra vyrobena. Většina výrobců pro lehké sádry používá tkaniny napuštěné pryskyřicí. Starší druhy sádry připomínaly spíše laminát, který mohl způsobovat u některých jedinců alergické reakce.

„Ve své vlastní praxi jsem se s alergickou reakcí na syntetickou fixaci ještě nesetkal. Spíše se stává, že se lidé začnou se sádrou koupat, ale nedbají doporučení lékařů o nutnosti proschnutí a propláchnutí podkladu, tehdy se pak může kůže zapařit a objevit se vyrážka, “ uvádílékař Josef Liška z oddělení ortopedie a traumatologie Nemocnice Na Františku.


Mýtus: Aplikace lehké sádry je pro lékaře složitá
Sádru v ordinaci často aplikuje sestra. Stejně jako se musí lékař naučit sádrovat klasickou sádrou, je potřeba si vyzkoušet i aplikaci syntetické sádry. „U tuhé lehké sádry není aplikace problém. Princip je velice podobný, jenom je potřeba nasadit rukavice, protože pryskyřice, která po kontaktu s vodou tvrdne, nejprve lepí,“ uvádí Martin Holub.

Jiná je situace u polotuhé fixace, kde na specifickém způsobu aplikace velice záleží. „S tímto způsobem fixace má dostatek zkušeností zatím nemnoho českých lékařů. O výsledku léčby v tomto případě skutečně rozhoduje způsob aplikace. Proto klademe důraz na dostatečnou osvětu a s lékaři většinou na prvních aplikacích spolupracujeme,“ dodává Martin Holub. U polotuhých fixací je základem přesné doléhání na poraněnou končetinu, proto jsou zde kladeny vyšší nároky na správné provedení aplikace. „Pokud se nepovede klasická sádra, tak se prostě sundá a zahodí. Lékaři mají pocit, že je zadarmo, takže se nic neděje. Ale právě fakt, že za pryskyřicové sádry se platí, častokrát vede k rozhodnutí ji právě z obavy kvůli nepovedené aplikaci vůbec pacientovi nenabídnout,“ ozřejmuje další z důvodů menší obliby pryskyřicových sáder mezi lékaři Josef Liška.


Mýtus: Sádra musí být především tvrdá a nepovolit žádný pohyb
U pevné lehké sádry tomu tak je. Polotuhá však svým názvem dává tušit, že půjde o něco jiného. Nedává zlomenině prostor, aby se mohla hnout, ale dovoluje pohyb svalům. „Tento druh „sádry“ je na pohmat pružný, stlačitelný, ale končetina je znehybněna pouze a právě jen na místě, kde je to potřeba,“ uvádí Josef Liška. Dokáže se přizpůsobit tělu a nevyčnívá. „Některým lékařům se zdá měkká, ale stabilitu má výbornou, a to je u sádry podstatné,“dodává Liška, který má s lehkou sádrou mnohaleté zkušenosti. „Jde o nejkomfortnější variantu lehké sádry, spolu s výbornou stabilitou a možností k namáčení představuje špičku,“ doplňuje Holub.

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE FIXACE

Znehybňování končetin je starší než člověk. U opic bylo pozorováno namáčení končetin v blátě a také člověk tuto metodu využíval jako první přírodní obvaz.

Zlomeniny rovnali už Egypťané.V papyru z 3000 let před Kristem je zmínka o léčbě zlomenin nosních kůstek s použitím škrobeného plátna, později se používal také žloutek.

Ošetřování zlomenin popisuje Hippokrates kolem 5. – 3. století před Kristem a udělal to tak dokonale, že v principu platí dodnes. Poté léčení stagnovalo.

Až v 15. století byli bradýři, kteří napravovali zlomeniny a vykloubeniny, postaveni na úroveň ostatních řemeslníků.

Sádru pravděpodobně užívali již v 10. století arabští lékaři. Na konci 18. století namáčel profesor Hendrichs končetiny přímo do nádoby s tekutou sádrou. Až holandský polní lékař Antonius Mathijsen popsal roku 1851 sádrový obvaz, jak ho známe dnes.

Zdroj: Nemocnice Na Bulovce, 3M