Koledníci Tříkrálové sbírky již včera vyrazili na Černokostelecku. Vedoucí koledníků Zdeněk Sládek prozradil, že v Kostelci a okolí chodí celkem šest koledníků. „Tedy dvě skupiny po třech," upřesnil. Kromě Kostelce zavítají koledníci také do Kouřimi, Vitic, Konojed a Kozojed. „Když vyjde čas, navštívíme i Ždánice a Olešku," prozradil Zdeněk Sládek s tím, že koledníci budou chodit až do následujícího pondělí. Koledníci tedy přijdou s prosbou o pomoc potřebným každý den v jiné obci. Není však jasné, kdy které místo navštíví. „Záleží na počasí a také zdraví nás všech," vysvětlil Zdeněk Sládek.

Ten také prozradil, na co budou použité peníze, které lidé věnují. Vybraná částka se rozdělí na několik částí. „Část peněz věnujeme poradně Magdala azylového domu Gloria pro ženy a matky s dětmi," řekl. Jde o poradnu, která poskytuje bezplatně ambulantní i terénní formou odborné sociální poradenství a pracuje v rámci celorepublikové charitní sítě. Další část peněz pomůže domovu pro seniory v Mukařově nebo vybudování komunitního centra Farní charity Kolín. Poslední část peněz poputuje do Ugandy, kde peníze přispějí k vybudování charitní nemocnice.

FARNOST PEČKY

Farnost Pečky organizuje letos Tříkrálovou sbírku v Cerhenicích, kde je to pod hlavičkou charity premiéra. „Podařilo se nám tam sehnat koledníky," usmíval se farář Josef Nerad. „Jsem velmi rád, že se nám společnými silami s farností povedlo tuto tradici obnovit, a věřím, že naši obyvatelé, k nimž koledníci zavítají, jim otevřou své dveře i srdce," řekl starosta Marek Semerád. Výtěžek sbírky půjde na podporu aktivit pro seniory, ale i pro nejmenší obyvatele.

FARNOST ČESKÝ BROD

Tři králové vyrážejí do ulic také v Českém Brodě. Domům požehnání K + M + B a přání radosti v novém roce budou přinášet nejen po městě, ale i v okolních obcích, například v Kounicích, v Bylanech apod. Potkat je můžete až do pondělí 9. ledna, největší koledování bude v sobotu. Na Tříkrálovou sbírku se ale bude vybírat například také při Větrání kostela v Kounicích nebo při Tříkrálovém koncertu. Jak potvrdila organizátorka sbírky ve farnosti Český Brod Marie Marková, výtěžek sbírky poputuje jako již několik let na volnočasové aktivity seniorů do penzionu Anna a na podporu ústavu sociální péče Zvoneček v Bylanech.

„Většinou lidé už na naše koledníky čekají a přijímají je velmi vstřícně a mile, za což velice děkujeme," dodala Marcela Marková.

Z celkového výtěžku obvykle pomáhá 65 % přímo v místě, kde se peníze vyberou, zbývající část využívá Charita na projekty ve středních Čechách a v zahraničí.

JAK POZNAT KOLEDNÍKY CHARITY

Skupinku Tříkrálové sbírky tvoří obvykle tři koledníci převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity.

Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti.

Kasička, do které koledníci v rámci Tříkrálové sbírky vybírají finanční dary, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem.

Číslo pokladničky musí také souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední zapečetění sbírkové kasičky, pravděpodobně se jedná o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity, a může tedy jít o podvod.