1. Na rakovinu jsem ještě moc mladá
Spousta mladých žen má pocit, že se jich rakovina ještě nemůže týkat. Nejčastěji se ženy s lidským papilomaviry (HPV), které způsobují nádory děložního čípku, setkávají v mládí. Lékaři uvádějí, že vývoj onemocnění od tzv. přetrvávající infekce přes přednádorové stavy až ke zhoubnému nádoru trvá cca 10–15 let, což odpovídá nejvyššímu výskytu zhoubného nádoru okolo 35. roku života. „Léčil jsem ale pacientku, které bylo 17 let,“ uvádí přední český onkogynekolog prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění děložního čípku je včasná diagnóza. „Raná stadia onemocnění jsou zpravidla bez příznaků, proto je zásadní, aby se ženy pravidelně účastnily každoročních preventivních prohlídek u svého gynekologa, kde lze onemocnění odhalit a zahájit včas léčbu,“ dodává.

2. Měla jsem jen jednoho sexuálního partnera, nemoc se mě netýká
Za toto onemocnění způsobené sexuálně přenosnou infekcí se mnoho žen stydí a raději o něm nemluví. „Vyšší počet sexuálních partnerů u ženy nebo u jejího partnera je skutečně rizikovým faktorem. To ale neznamená, že nemůže onemocnět žena, která měla jednoho partnera,“ vysvětluje prof. Cibula.

Nemůžete si být totiž jistá, že váš sexuální partner není právě přenašečem nebezpečných typů HPV 16 a 18, které karcinom způsobují nejčastěji. Navíc HPV je velmi rozšířený virus, s nímž se v průběhu života setká až 80 procent z nás.

3. Už mám děti a stálého partnera, nemůžu se nakazit
Karcinom děložního čípku se rozvíjí velmi nenápadně a po mnoho let. Tudíž to, že máte stálého partnera (nebo ho dlouhodobě nemáte vůbec) vás před tímto zhoubným onemocněním neochrání. „Pravidelných kontrol u gynekologa s rostoucím věkem ubývá. U žen ve zralém věku se zvyšuje výskyt onemocnění, která se zachytí až v pokročilém, nevyléčitelném stadiu. Jsou to ženy, které si myslí, že už se jich gynekologická péče netýká, že už porodily, jsou po menopauze anebo už nestřídají partnery,“ varuje prof. Cibula.

4. Můj gynekolog mi pravidelně provádí cytologický stěr, takže jsem v pořádku
Cytologie je již 50 let stará diagnostická metoda, která dokáže odhalit až rakovinné změny na buňkách vzniklé jako následky infekce rizikovými kmeny HPV. A to už může být pozdě. Polovina pacientek totiž přijde s pokročilým stadiem onemocnění, na které většina z nich zemře. A z této poloviny zhruba polovina chodí na pravidelné kontroly, a přesto nádor není rozpoznaný. Nehledě na to, že ženy přijdou s nádorem, nikoli s přednádorovým stavem. Modernější HPV DNA test je citlivější a odhalí už přítomnost infekce lidským papilomavirem. Spolehlivost testu ověřuje česká studie LIBUSE, která nashromáždila unikátní data o výskytu vysoce rizikových genotypů HPV.

„Test prokazující původce rakoviny – infekci lidským papilomavirem (HPV), je schopen diagnózu přednádorových změn stanovit s vyšší přesností a zároveň o několik let dříve než cytologie. O test je možné gynekologa požádat,“ říká hlavní odborný garant studie prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví také loni oznámilo, že tento test bude od roku 2021 hrazen ze zdravotního pojištění všem ženám ve věku 35 a 45 let.

5. Očkování proti HPV je nebezpečné a mohu po něm onemocnět
Tento mýtus podporují aktivity různých antivakcinačních skupin, které nemají žádné vědecké důkazy, ale působí velmi sugestivně. S HPV se setká téměř 80 procent populace, ale většinu infekcí eliminuje imunitní systém sám. „Na rozdíl od většiny jiných nádorových onemocnění máme u karcinomu děložního čípku výjimečnou možnost předejít jeho vzniku. Původcem většiny nádorů je infekce lidským papilomavirem, proti kterému je možné očkovat jak ženy, tak muže,“ říká prof. Cibula.

Očkování je nepovinné, ale ve věku mezi 13. a 14. rokem ho hradí pojišťovna. V roce 2012 bylo dle údajů ÚZIS očkováno skoro 76 procent tehdy třináctiletých dívek, o pět let později už jen 63 procent a v roce 2020 pouze 60 procent. Přitom v případě vysoké proočkovanosti celé populace by toto zhoubné onemocnění mohlo úplně vymizet.

6. Je mi 40, už nemá smysl se nechat očkovat
Očkování proti HPV virům poskytuje největší ochranu u mladých dívek – více než 90 procent. Ale i u zralých žen je ochrana stále vysoká, očkování dokáže snížit pravděpodobnost výskytu rakoviny až o 50 padesát. Snížit riziko toho, že nastane závažný problém, který může ohrozit váš život, stále stojí za to, nemyslíte?

Své o tom ví také vyléčená pacientka paní Vlaďka Erbová. „Stejně jako je nám, ženám, přirozená péče o vlastní zevnějšek, měly bychom dbát i na pravidelnou zdravotní prevenci. Osobně jsem poznala několik žen, které potkalo některé z onkologických onemocnění, stejně jako mne,“ říká. Mezi ně patří i rakovina děložního čípku, které je možné téměř ve všech případech předejít. „To je myslím zásadní informace pro všechny ženy, maminky a jejich dcery. Nesmíme oddalovat preventivní prohlídky u gynekologa, protože jen při nich je možné včas zachytit vznikající onemocnění. A takovou ochranu svých dětí, jako je očkování, by neměl podcenit žádný rodič. Proto jsem i já nechala očkovat svoji dospívající dceru stejně jako sebe, a plánuji také očkování syna. Je důležité myslet na zdraví celé rodiny,“ dodává.

Jaké jsou příznaky?
Pozor – raná stadia, která je možné léčit, probíhají nejčastěji zcela bez příznaků! „Takzvané předrakovinové změny na děložním čípku vyvolané infekcí HPV většinou nemají žádné příznaky. Jde o změny, které může včas rozpoznat jedině gynekolog pomocí speciálních diagnostických metod,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Příznaky nádoru na děložním čípku jsou velmi nespecifické (neurčité) a častěji značí méně závažný problém. Je však potřeba je nepodceňovat a vyhledat gynekologa, zvláště trvají-li delší dobu nebo se opakují. Patří k nim například krvácení, špinění mimo menstruační fázi cyklu, krvácení po pohlavním styku, krvácení v přechodu (menopauze), poševní výtok, bolest v pánvi, bolest zad a bolest při pohlavním styku.Pokud se jedná o rakovinu děložního čípku, hraje čas obrovskou roli. S každým měsícem i týdnem navíc je léčba stále komplikovanější – a v pozdějších stadiích s velmi malou šancí na uzdravení.