Zdravotníci se letos budou mít zase o něco lépe. Poté, co zvýšení platů lékařům i sestrám o pět procent už od dubna ohlásil Pardubický kraj, nyní k podobnému kroku sáhlo i vedení Královéhradeckého kraje pro tamní nemocnice. Zde však navýšení tentokrát nebude týkat lékařů.

Nelékařský zdravotnický personál v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje dostane od července přidáno taktéž pět procent tarifní části mzdy. Nyní je průměrná mzda personálu včetně přesčasů 25 300 korun, celkem v krajských nemocnicích pracuje v těchto pozicích zhruba 1600 lidí.

Zvýšení mezd se tak v nemocnicích hradeckého kraje bude týkat sester, zdravotních laborantů, fyzioterapeutů, zdravotnických asistentů a dalších profesí.

„S vedením holdingu a všech našich nemocnic se shodujeme, že je třeba přiblížit výši příjmů našeho nelékařského zdravotnického personálu příjmům zaměstnanců státních a příspěvkových organizací," uvedla krajská radní Jana Třešňáková.

Zaměstnancům v nelékařských profesích vzroste letos mzda již podruhé. Platy v hradeckých krajských nemocnicích na začátku roky stouply nejméně o pět procent, přesto jsou nižší než například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. V té byl loni průměrný plat u nelékařských zdravotnických pracovníků včetně služeb 31 208 korun, od ledna však nemocnice zvýšila platové tarify o dalších pět procent.

Na pětiprocentní růst tarifních mezd bude v celém holdingu potřeba zhruba 15 milionů korun. „Zvýšené osobní náklady by měly být pokryty z očekávaných kladných hospodářských výsledků jednotlivých nemocnic. Vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad za rok 2015 probíhají velmi korektně a už nyní můžeme předpokládat, že navýšení mezd zásadním způsobem výsledky hospodaření nenaruší," uvedl předseda představenstva zdravotnického holdingu Miroslav Procházka.

Holding předběžně počítá s tím, že od ledna příštího roku přidá všem zaměstnancům dalších deset procent, pokud to dovolí úhrady zdravotní péče za rok 2016 a 2017. Nemocnice v kraji se potýkají stejně jako jinde s nedostatkem personálu.

(čtk, kim)