Think Tank Racionální politiky závislostí toto tvrzení podložil studií, kterou prezentoval v rámci kulatého stolu Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).

V České republice podle dat z roku 2020 odhadem 23,9 % dospělých osob (přibližně 2,1 milionu) denně nebo téměř denně kouří cigarety. Přímým důsledkem kouření je řada respiračních a kardiovaskulárních onemocnění, například rakovina plic nebo infarkt myokardu.

Každoročně pak v ČR rakovině plic podlehne téměř 5 500 lidí, u kterých je prokazatelně na vině kouření. Tabák zabíjí více než 8 milionů lidí ročně po celém světě. Více než 7 milionů úmrtí souvisí s přímým užíváním tabáku, asi 1,2 milionů je důsledkem pasivního kouření.

„Rizikem u kouření je především inhalace tabákového dehtu, který obsahuje desítky toxinů a karcinogenů. Účinnou látkou je však nikotin, který je ve srovnání s dehtem méně škodlivý. Zjednodušeně řečeno kuřáci umírají kvůli tabákovému dehtu,“ vysvětluje Jindřich Vobořil, tuzemský odborník na drogovou problematiku, někdejší národní protidrogový koordinátor a jeden z autorů studie.

V současné době již existují alternativní výrobky, které se opírají o princip označovaný jako harm reduction, tedy snižování rizik. Tento přístup se snaží minimalizovat nepříznivé dopady užívání návykových látek. Cílem je nabízet alternativy v méně škodlivé formě a vést k úplnému ukončení kouření tabáku.

„Mezi tyto technologické novinky patří zahřívané tabákové výrobky, někdy též označované jako bezdýmné, elektronické cigarety neboli vaporizéry, nikotinové sáčky. Oproti klasickému kouření vystavují tyto produkty jejich uživatele mnohem nižšímu množství škodlivin. A konkrétně elektronické cigarety mohou být podle vědeckých studií účinné při odvykání kouření a třeba výkonnou agenturou ochrany veřejného zdraví Velké Británie jsou takto kuřákům i prezentovány,“ doplňuje Bojan Stoevski, market manager společnosti Imperial Brands.

Češi si myslí, že tabák je méně škodlivý

Think Tank Racionální politiky závislostí, multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, realizoval unikátní studii o užívání bezdýmných tabákových výrobků, která zkoumala vzorce chování českých kuřáků.

Podle studie alespoň jednou za život vyzkoušelo tabákové výrobky určené ke kouření téměř 83 % Čechů. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo zhruba 35 % kuřáků, některý z bezdýmných produktů méně než čtvrtina a nikotinové sáčky přibližně 6 %.

Významná část respondentů však hodnotí alternativní nikotinové výrobky jako stejně nebo dokonce více škodlivé než standardní tabák ke kouření.

Kuřáci začínají alternativní produkty využívat z jiných než preventivních důvodů, například kvůli zápachu z úst po běžných cigaretách nebo pro užití nikotinu na místech, kde je kouření zakázáno.

Problematické se jeví užívání alternativních produktů mezi mladými lidmi, kteří nikdy před tím neužili tabákové výrobky. Tato obava je častým argumentem proti elektronickým cigaretám, konkrétně fakt, že by e-cigarety mohly být „vstupní branou“ ke kouření mladistvých.

Data pro takto silné závěry dle studie nejsou dostatečná. Prudký pokles prevalence kouření v zemích, kde se užívání elektronických cigaret stalo populárním, naznačuje, že jsou výrobky především náhražkou kouření klasických tabákových výrobků. Dostupná data také ukazují, že prvouživatelé tvoří mezi uživateli alternativních výrobků výraznou menšinu.

Argumenty se liší i přes důkazy

Zahraniční studie naznačují, že by e-cigarety s obsahem nikotinu mohly efektivněji pomáhat s odvykáním kouření. Protože prostřednictvím vaporizéru nehoří tabák, který by byl následně vdechován, nejsou uživatelé vystaveni stejnému množství toxinů a látek, které prokazatelně u kuřáků způsobují různé typy onemocnění a zdravotních potíží.

Problémem je však dlouhodobá kritika alternativ ze stran mezinárodních struktur a organizací, mimo jiné také Světové zdravotnické organizace (WHO). Zprávy a stanoviska WHO a Vědeckého výboru EU se setkaly s ostrou kritikou ze strany vědecké komunity.

„Cílené zásahy při potlačování nabídky e-cigaret jen podporují kouření a spotřebu škodlivějších cigaret. Pasivní vystavení výparům těchto produktů představuje zanedbatelné riziko,“ dodává Vobořil.

Na zprávu WHO mimo jiné také reagovala odborná Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, která alternativy ke kouření podporuje s ohledem na prokázanou nižší škodlivost ve srovnání s kouřením klasického tabáku.

Stát má brát v potaz míru škodlivosti

Důležitým aspektem podpory alternativ je cenotvorba. I přes to, že je strategická aktivita minimalizace škod a rizik v oblasti kouření tabáku součástí Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 , Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky alternativní tabákové výrobky konkrétně nezohledňuje a nepracuje směrem k legislativnímu zvýhodnění či doporučení jejich využití v léčbě.

„Podle výsledků studie je jednoznačné, že přístup harm reduction má být součástí politiky v oblasti závislostí, což znamená plné využití potenciálu alternativních výrobků. Veřejnost by měla být pravdivě informována o nižších rizicích produktů ve srovnání s klasickým kouřením, které jsou v souladu s medicínou založenou na důkazech. Cenotvorba by měla být nastavena tak, aby se lidem alternativy vyplatily a výrobky by se měly stát součástí doporučení pro odvykání kouření na tabáku,“ dodává Jindřich Vobořil.