Například na Lince seniorů neziskové organizace Elpida, kde podobný trend zaznamenávají druhým měsícem. „Od poloviny září pracujeme ve zdvojeném režimu, abychom zajistili, že se více lidí dovolá,“ říká vedoucí linky Kateřina Bohatá.

Jinde, například na Senior telefonu Života 90, se s větším počtem klientů setkali teprve krátce. „Tento týden jsme na začátku týdne zaznamenali vyšší nárůst, v úterý až o 35 procent, nyní je vše znovu v normálu,“ konstatuje vedoucí Senior telefonu František Horák.

„Prozatím zaznamenáváme pozvolný nárůst a zvýšený počet oproti prázdninám čekáme spíše později,“ konstatuje Hana Regnerová z Modré linky. Koresponduje to podle ní s fázemi truchlení, kdy se většina lidí nachází ve fázi popírání nebo vzteku a až o pár dnů později na ně dopadnou propady a tíha situace. „Obdobný scénář byl i na jaře,“ dodává.

Zatímco výše uvedené organizace se věnují především dospělým a starším lidem, Linka bezpečí je určená především pro děti nebo jejich rodiče. A vypadá to, že děti to zatím nesou poměrně dobře. Alespoň podle počtu kontaktů. Září a první polovina října byly z hlediska provozu klidnější než léto. „K uzavření škol ale došlo teprve před několika dny,“ říká sociální pracovnice Linky bezpečí Lucie Zelenková.

Děti zde řeší především psychické obtíže, otázky okolo sexuality, rodinné a partnerské vztahy a osobní témata. „V době jarní pandemie nám nejvíce vzrostlo téma psychických obtíží a rodinných vztahů od rodinné komunikace až po týrání,“ dodává Zelenková. Podobné zkušenosti mají i na Modré lince.

Domácí násilí

A jaké řeší v současnosti nejčastější problémy lidí jinde? Na Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí častěji volají lidé v karanténě.

„Lidé aktuálně telefonují v situaci, kdy kvůli ní v jejich domácnosti eskaluje psychické násilí. Jiní potvrzují, že vztahy, které v rodině již dříve nebyly dobré, se zhoršují díky režimu práce z domova,“ říká Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, který službu provozuje.

„Převažují strach a úzkost z toho, co bude nejenom ve společnosti, ale i v osobním životě,“ uvádí František Horák ze Senior telefonu. Třetím hlavním tématem současnosti je podle něj osamělost.

„Větší část hovorů je o zvládání nároků života na pozadí pandemie. Mnoho seniorů se vzhledem ke svým jiným chorobám cítí být ohroženo, snaží se chránit,“ prozrazuje Kateřina Bohatá z Linky seniorů Elpida, kde tvoří téma pandemie zatím zhruba třetinu kontaktů.

„Témata telefonátů se od jiné doby neliší, jen jsou nyní ještě více zatížena celkovou destabilizací, lidé hůře vidí naději a cestu z problémů ven,“ dodává Regnerová z Modré linky. Situaci podle ní někdy komplikuje nedostatek financí a zásahy do běžného životního rytmu. 

Důležitá čísla
Linka bezpečí – 116 111
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – 116 006
Linka seniorů Elpida – 800 200 007
Modrá linka – 608 902 410, 731 197 477
Senior telefon Života 90 – 800 157 157