Asociace Girlguiding letos sledovala 1574 britských dívek ve věku od sedmi do jednadvaceti let. Z těch dívek, jimž bylo mezi jedenácti a jednadvaceti lety, přiznávaly dvě z pěti, že by potřebovaly pomoc psychologa. S nějakými psychickými problémy se již setkalo 46 procent dívek ve věku od sedmnácti do jednadvaceti let.

A jaké jsou hlavní psychické problémy těchto dívek? Jsou to sebepoškozování, návyk na kouření a duševní nemoci od deprese po poruchy příjmu potravy. Od roku 2010, kdy britská asociace provedla tentýž průzkum, došlo k výraznému posunu: tenkrát k hlavním problémům dívek patřila konzumace alkoholu, kouření a drogy.

Podle britského Centra zdravotních informací a sociálních služeb vzrostl v letech 2012 až 2014 počet mladých lidí ve věku od deseti do čtrnácti let, kteří se obrátili na pohotovost v důsledku sebepoškozování, o 70 procent. Tento nárůst je z části spojen s tím, že se na sociálních sítích sebepoškozování téměř oslavuje.

Ve studii se také zdůrazňuje, že rodiče vědí o problémech vlastních dětí čím dál tím méně. Dívky tvrdí, že je nejvíce znepokojují mentální zdraví, obtěžování na internetu a hledání zaměstnání, zatímco rodiče jsou spíše znepokojeni konzumací alkoholu, drog a cigaret.

Jedna z dobrovolnic asociace rovněž zdůraznila problém sexuálního obtěžování: 75 procent dívek ve věku od jedenácti do jednadvaceti let prohlásilo, že sexuální obtěžování mělo negativní dopady na jejich život. Je nepřijatelné, aby dnešní dívky musely snášet takový druh jednání, který přispívá k tomu, že se snižuje jejich sebevědomí. Kromě toho 53 procent dívek ve věku od jedenácti do jednadvaceti let přiznává, že není dostatečně informováno o možných psychických problémech.

To samozřejmě není jen případ britských dívek. Podle zprávy Dětského fondu OSN (UNICEF) za loňský rok se taková neznalost projevuje i u francouzské mládeže. Zpráva uvádí, že jen 45 procent dospívajících ví o možnostech psychiatrické a psychologické péče. Pocit, že už nemají na nic chuť, prožilo 52 procent dospívajících a 64 procent ztratilo sebedůvěru. Více než jeden adolescent z pěti přiznal, že už pomýšlel na sebevraždu a každý desátý se už pokusil skoncovat se životem. Dívky zjevně vedou před chlapci: hrozí jim 1,71krát vyšší riziko, že budou po psychické stránce trpět, než jejich mužští protějškové. Myšlenky na sebevraždu přepadají dívky 1,83krát častěji než chlapce.