Krabice popcornu v kině a kuřecí tortilla z okna rychlého občerstvení nezabíjí jenom sny o menších konfekčních velikostech oblečení. Kromě nutričních zásahů škodí lidskému organismu mimo jiné i obaly, ve kterých si fast food zákazníci kupují. Mezi škodlivinami, které dopadají na zdraví organismu, jsou totiž i takzvané perfluorované látky, které jsou jejich součástí. Na rozdíl od jiných škodlivin, které vznikají v průmyslu, jako jsou třeba rtuť, formaldehyd nebo skleníkové plyny, je ale zatím úřady nesledují.

Údaje o únicích některých znečišťujících látek do ovzduší, vody i půdy zaznamenává Integrovaný registr znečišťování životního prostředí, který spravuje ministerstvo životního prostředí. Organizace Arnika nedávno upozornila na to, že množství vypouštěných škodlivých látek se meziročně výrazně zvýšilo.

Jan Procházka je dnes v poměrně dobré kondici.
Jak dát poškozené plíce po covidu do pořádku? Příběh muže, kterému pomohly lázně

Také ale tvrdí, že registr má mezery a řada rizik pozornosti uniká. „Kvůli technologickým změnám průmysl vypouští celou řadu nových škodlivin, které se vůbec nesledují, například perfluorované látky anebo bromované dioxiny,“ sdělil vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika Jindřich Petrlík. „Seznam monitorovaných a ohlašovaných látek je dvacet let starý a je nutné ho zrevidovat a rozšířit,“ doplnil.

Perfluorované látky mají široké využití. Jejich hlavní výhodou je, že jsou vodoodpudivé a stejně se chovajíi v přítomnosti olejů. Proto se využívají v elektronice pro ochranu polovodičů. Odpudivé účinky jsou potřeba i v textilním průmyslu, kde se využívají třeba při výrobě Gore-Texu.

Kontaminace vody a jídla

Do lidského organismu se ale škodliviny nejčastěji dostávají kontaminací vody či jídla. A je to relativně snadné, protože Perfluorované látky se využívají i při výrobě teflonu nebo obalových materiálů. Zejména těch na fast food.

Dopady těchto látek na zdraví jsou vážné. „Podle dosavadních zjištění narušují hormonální rovnováhu organismu, mají neurotoxické účinky, jsou potenciálně karcinogenní a mohou poškozovat vývoj plodu,“ vysvětlila mluvčí Státního zdravotnického ústavu Štěpánka Čechová. Rakovinou jsou ohroženy hlavně játra, ledviny a prostata.

Na rozvoj Alzheimerovy choroby může mít významný vliv i znečištěné ovzduší
Jemné částice prachu mohou způsobit demenci. Hrozba trvá hlavně na severu Čech

Ohledně perfluorovaných látek a jejich zákazu používání ve výrobě se vedou dlouholeté diskuse na celoevropské úrovni. Orgány Evropské unie teď vyzývá 46 nevládních organizací napříč Evropou, aby jejich používání pro spotřební zboží zakázaly. O dalších pět let později by se měl zákaz rozšířit i na průmyslové použití.

„Vyzýváme Unii, aby co nejrychleji zakázala perfluorované látky ve výrobcích, jako jsou obaly potravin, kosmetika a oblečení, a zastavila tak každodenní vystavování milionů lidí v Evropě těmto látkám,“ prohlásila vedoucí kampaní Arniky za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží Karolína Brabcová.