Odhaduje se, že ve světě kouří zhruba 36 procent mužů a 8 procent žen (údaj WHO z roku 2015). Mnohem více mužů také holduje alkoholu, stravuje se méně zdravě a i v dalších ohledech má větší sklon k rizikovému chování. Také přicházejí méně často k lékaři, prevenci příliš neřeší. Tolik obvyklá tvrzení odborníků vyjadřujících se na téma mužského zdraví.

Další statistiky poukazující na to, že muži mají prokazatelně vyšší morbiditu i mortalitu v důsledku kardiovaskulárních poruch, hypertenze, diabetu i rakoviny. Mnoho ukazatelů svědčí o tom, že z celkových 15 hlavních příčin úmrtí vůbec vedou muži takřka ve všech kromě Alzheimerovy choroby. Skeptici tento pro muže jediný pozitivní údaj zdůvodňují tím, že chlapi zkrátka nežijí dost dlouho na to, aby se u nich Alzheimer vyvinul v plné síle.

Zatímco menopauza, ženské hormony a další specifické záležitosti v oblasti stárnutí žen bývají omílané stále dokola, mužský „přechod“ je pořád trochu záhadou. Někteří odborníci za něj i za jeho závažnost lobbují, jak mohou, jiní jeho průběh naopak zlehčují. Z dostupných poznatků lze tvrdit, že hladina testosteronu začíná klesat už po 30. roce věku, komplikace ale přicházejí většinou později. Po padesátce jimi trpí okolo 20 procent mužů a o osmdesátnících se říká, že jsou jen z pětiny muži, jakými bývali v mládí. Problémy se sexem jsou přitom tím nejmenším…

Mezi postupně se projevující příznaky patří (kromě nižšího libida a trablů s erekcí) vyšší sklon k obezitě, únava, podrážděnost, nervozita a nespavost. Skrytě se pak zvyšuje riziko cukrovky, vysokého krevního tlaku, srdečně-cévních onemocnění i osteoporózy. „Nedostatkem testosteronu trpí nejčastěji muži po 50. roce života. V posledních letech se s ním ale díky špatnému životnímu stylu, kouření, nedostatku pohybu a stresu setkáváme stále častěji i u mladších mužů,“ vysvětluje sexuolog MUDr. Pavel Turčan.

Úbytek testosteronu má přitom vliv jak na fyzické, tak duševní zdraví. „Muži na nízkou hladinu testosteronu reagují velice podobně jako ženy na nízkou hladinu estrogenu. Bývají citlivější, náladovější a vztahovační, mívají také sklony k depresivním náladám. Výše uvedené stavy mohou mít za následek napětí ve vztahu, partnerské rozepře, nedorozumění a komunikační problémy, které se mohou vhodnou léčbou s úpravou hladiny testosteronu výrazně zlepšit,“ podotýká Pavel Turčan.

Zatímco muži ze všech zmíněných potíží vesměs nejvíce řeší především sexuální poruchy, pravdou je, že léky na podporu erekce na předpis, který od lékaře mohou získat, už neřeší nedostatek testosteronu. „Problémy s erekcí navíc mohou mít i jinou než hormonální příčinu,“ upozorňuje urolog a androlog MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., z VFN v Praze. „Moderní postupy léčby nedostatku testosteronu jsou založené na takzvané substituční léčbě, tedy pravidelném dodávání chybějícího hormonu. To je možné formou tablet, injekčně nebo aplikací gelu na kůži.“

Mužské srdce trpí

Srdeční onemocnění a mrtvice jsou nejčastější příčinou úmrtí vůbec. Nebezpečí je stejné u obou pohlaví, nicméně pravdou je, že muži na tyto komplikace umírají dříve. Problému se dlouhodobě věnuje americký lékař Darwin Labarthe, ředitel Divize prevence srdečních chorob a mrtvice Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podle něj jeden z pěti mužů či žen zemře na kardiovaskulární onemocnění, ale ze zatím nejasných příčin se v případě mužských tepen vyvíjí ateroskleróza dříve než u žen.

Průměrný věk mužů, umírajících na kardiovaskulární onemocnění, je nižší než 65 let – u žen je to až o šest let později. Podle odborníka dokonce i v období dospívání vypadají dívčí tepny zdravěji než ty chlapecké. Vyplývá z toho, že muži musí na snížení rizika srdečních nemocí a mrtvice pracovat s mnohem vyšším úsilím než ženy.

Co se srdce týče, znají muži dobře i „bolest srdce“ ze života. Mnozí odborníci mají za to, že emocionální poruchy, jako např. deprese, postihují ve větší míře ženy. Jenže mnozí zároveň dodávají, že statistiky zohledňují pouze fakt, že muži zkrátka své frustrace lépe skrývají, i když je postihují přinejmenším ve stejné míře jako ženy.

Podle výzkumu, publikovaném americkým NCBI (National Center for Biotechnology Information) se deprese stává významným problémem zejména u starších mužů. Psychické problémy vyplývají z kombinace postupného fyzického a ekonomického omezení, stav komplikuje také nižší pravděpodobnost, že se muž se svými emocionálními problémy obrátí na odborníka – raději je „řeší“ dalšími rizikovými způsoby, například nadměrnou konzumací alkoholu. Statistiky hovoří i o tom, že ženy se sice obecně častěji pokouší o sebevraždu, ale muži jsou ve svých pokusech úspěšnější. Mezi mladými muži pak sebevraždy patří dokonce k nejčastějším příčinám smrti.

Chřipka, melanom, AIDS

Podle WHO bývají muži ve větším ohrožení i co se týče chřipky a pneumokokových infekcí. Podle Americké společnosti pro plicní lékařství je toto riziko v případě mužů o čtvrtinu vyšší a společnost zvlášť na muže apeluje, aby se proti pneumokokovým infekcím nechali očkovat. S podobným varováním přišla i Světová nadace pro výzkum melanomu – poukazuje na to, že i u této nemoci jsou výrazně více postiženi muži (v roce 2013 tvořili v celosvětovém měřítku dvě třetiny pacientů).

Šedesát procent všech úmrtí na melanom se týkal bílých mužů starších 50 let. Muži dále představují dvojnásobek obětí automobilových nehod a více než 75 procent postižených pracovním úrazem.

Primář Josef Stolz: K zákrokům přistupuji s pokorou

Jako chodí ženy na gynekologii, měli by muži sem tam zavítat na urologii. Návštěva urologa však občas budí obavy spojené s nejrůznějšími předsudky či výkony, které se zde provádějí. Primář UroKliniky MUDr. Josef Stolz, MBA, tvrdí: „Jenom blázen nemá určité obavy. Strach má každý. Ale je na lékaři, aby pacientovi vysvětlil, co může očekávat a uklidnil ho. Pacienti od nás nakonec odcházejí s tím, že se báli zbytečně.“

Lze urologa brát jako specialistu pohlížejícího na mužské zdraví komplexněji? Gynekolog také přece občas jako první objeví osteoporózu nebo poruchu štítné žlázy…
Lékař obecně by měl mít širší pohled a neskončit pouze u toho „mě zajímá vaše prostata, a že se třesete nebo máte vysoký tlak, už má zajímat někoho jiného“. Všechny nemoci mohou být nějakým způsobem provázané. Dobrý lékař by měl pacienta vidět komplexně. Tedy i urolog, který má, mimochodem, mezi lidmi stále trochu pošramocenou pověst.

Myslíte předsudky ve smyslu urolog rovná se sexuální dysfunkce a ty se rovnají stáří?
Také. Urolog vzbuzuje obavy a tím, že chodím na urologii, se obecně zrovna moc nechlubím.

Samozřejmě, jít na gynekologii je normální. Jít na urologii je trochu horor.
Přesně tak. Prakticky však jde o to samé. Žena chodí na gynekologii automaticky celý život. Když se padesátiletý muž vydá na prohlídku na urologii, vypadá to, že je nemocen. Poruchy močového systému u mužů se pokládají za něco „nedůstojného“ a souvisejícího se stářím. Říká se „mladý erotik – starý prostatik“. Nálepce „starého prostatika“, kterou vám někteří mylně přisoudí, pokud se svěříte, že chodíte k urologovi, se bráníte a stydíte se za ni. Postupně se situace naštěstí upravuje, na pravidelnou prevenci dnes přichází daleko více mužů, než tomu bývalo dříve, třeba ještě před pěti lety. Muži o své urologické zdraví začínají pečovat.

Kdy by se měl muž vydat na urologii?
Obecně se preventivní kontrola doporučuje po padesátce. Pak samozřejmě kdykoliv, pokud má urologické potíže, pokud se něco náhle změnilo. Specifikem bývají nádory varlat u mladých mužů – jakýkoliv nález na varleti by měl muž s lékařem neprodleně konzultovat. Závažným tématem je karcinom prostaty. V případě, že měl muž otce s tímto onemocněním, neměl by čekat až do padesátky, ale přijít na urologické vyšetření už o deset let dříve.

Co bude urolog pacientovi dělat?
Klasické preventivní vyšetření padesátníka by mělo sestávat z anamnézy a informací o současném zdravotním stavu, lékař by měl sáhnout na břicho, zevní genitál, vyšetřit přes konečník prostatu. Součástí by měl být i ultrazvuk ledvin, vyšetření močového měchýře a rozbor moči. Toho se nikdo bát nemusí. Samozřejmě v našem repertoáru je i množství dalších vyšetření, která už jsou invazivnější, ale těmi rozhodně nezačínáme.

A jsme znovu u pověsti urologie. Osobně si myslím, že mnozí muži, kteří se zdráhají přijít k urologovi, se ještě více než nálepky „starého prostatika“ mohou bát třeba biopsie prostaty. Kolem ní koluje tolik historek, že bych nechtěla být mužem…
Pokud přijde muž poprvé na vyšetření, opravdu se bát nemusí. Teprve když se na základě jednoduchých vyšetření krve a moči objeví podezření na možný nález na prostatě, k biopsii prostaty se přistoupí. Jde o invazivní vyšetření, které předchází cílené terapii. V poloze na boku se do konečníku zasune sonda, lékař se zorientuje a pak pomocí tzv. bioptické pistole odebere z prostaty přibližně dvanáct tenkých vzorků. Ale i tento zákrok dnes provádíme takřka bezbolestně.

Vím, že při biopsii prostaty i v případě dalších invazivních vyšetření nabízíte možnost tzv. inhalační analgezie, kdy pacient opravdu skoro nic necítí. Ale to asi není standardem všude.
Myslím si, že v dnešní době má každý muž právo vybrat si zařízení, kde mu vyšetření udělají tak, jak se dělat má a bez toho, aby trpěl. My pacientům v případě jejich zájmu podáváme k inhalaci plyn, následkem čehož pospávají – je to srovnatelné s analgosedací. K dispozici máme i další analgetické možnosti, takže vyšetření může být opravdu bezbolestné. Naprostá většina mužů, která po vyšetření odchází, nám říká, že kdyby to věděli předem, zákroku by se vůbec nebáli. K takovýmto výkonům by měl totiž lékař vždy přistupovat s uvážlivostí a s empatií k pacientovi.

Může muž požádat o anestezii i v případě cystoskopie?
Ano. Pro muže je toto vyšetření močových cest náročnější, než pro ženu, protože má delší močovou trubici. Používáme lokální znecitlivující anestetikum, ale pokud si pacient přeje, můžeme aplikovat i zmíněnou inhalační anestezii. Výkon trvá pět šest minut a pacienti ho většinou tolerují dobře, nicméně i k tomuto zákroku by měl lékař přistupovat s pokorou.

Kdybyste měl podstoupit biopsii prostaty, chtěl byste inhalační anestezii?
Ano. Já bych začal dýchat plyn snad už den předtím. Dělám si sice legraci, ale myslím si, že čím je člověk starší, tím větší empatii a respekt k těm výkonům má a provádí je tak, jako kdyby je prováděl sám na sobě.

Je mužský přechod mýtus, nebo jde o reálný definovatelný stav?
Existují práce, které ho potvrzují, ale i ty, které se k němu nekloní. Obecně lze říci, že určitá androgenní hladina po padesátce klesá, z čehož mohou pramenit změny nálad a chování.

Je i u mužů možná hormonální substituce?
Je, ale měli bychom k ní přistupovat uvážlivě. Zejména proto, že je většinou trvalá. V neindikovaných případech může pacienta i poškodit. Vždy bychom měli uvažovat o poměru benefitu terapie pro nemocného a možných rizik.

Není výhra být mužem

Že jsou muži mnohdy vystaveni větším zdravotním rizikům, potvrzují i výsledky studie EHES – projektu, zabývajícího se zdravím dospělé evropské populace. V Česku běží od roku 2011, následující údaje jsou z roku 2014.

- Hypertenze byla zjištěna u 47 procent mužů a 26 procent žen. O svém zdravotním problému nevědělo 40 procent mužů a 24 procent žen.

- Dyslipidémie (zvýšený cholesterol) byla odhalena u 77 procent mužů a 66 procent žen.

- Diabetes byl zjištěn u 8,6 procent mužů a 5,7 procent žen.

- Nad hranicí normální hmotnosti se dle hodnot BMI pohybuje 73 procent mužů a 55 procent žen.

- Zeleninu konzumuje denně cca 57 procent evropských mužů a cca 62 procent žen, v Česku je to asi 57 procent mužů a 67 procent žen.

- Ve stravovacích zvyklostech se muži a ženy výrazně liší. Ženy dodržovaly zásady zdravé výživy lépe než muži, častěji jedly ovoce a zeleninu, celozrnné pečivo a mléčné výrobky. Zároveň méně často konzumovaly fritované a smažené pokrmy a uzeniny.

- Kardiovaskulární riziko podle metody SCORE. Riziko vzniku fatální kardiovaskulární příhody v příštích 10 letech v populaci 40–64 let se u mužů a žen také liší. Pouze 24 procent mužů spadá do kategorie nízkého rizika, u žen je tento podíl výrazně vyšší – 63 procent. Ve velmi vysokém riziku vzniku fatální kardiovaskulární příhody se nacházelo 26 procent mužů a 14 procent žen.

Top 10 mužských nemocí (zdroj: Men´s Health Network)

Srdeční choroby
Podle CDC se 70 – 89 % náhlých srdečních příhod vyskytuje u mužů.

Rakovina kůže
Postihuje jednoho z 28 bílých mužů a jednu ze 44 bílých žen.

Mrtvice
Pátá hlavní příčina úmrtí mužů. Choroba zasahuje muže v mladším věku než ženy.

Rakovina plic
Hlavní příčina úmrtí na onkologickou diagnózu u mužů po celém světě.

Deprese a sebevražda
Míra sebevražd je u mužů 3,5krát vyšší než u žen.

Diabetes
Zanedbaná cukrovka může vést k erektilní dysfunkci a dalším urologickým problémům, neuropatii, poškození očí, ledvin i sluchu. Muži jsou obecně ohroženi více.

Onemocnění ledvin
Rizikové faktory jako vysoký krevní tlak, obezita či kouření zvyšují možnost chronického onemocnění ledvin, které potažmo způsobuje další problémy. Opět častěji u mužů.

Vysoký krevní tlak
Postihuje ženy i muže stejně, nicméně ženy bývají co se léčby týče zodpovědnější, mívají tedy i lepší předpoklady k zabránění rozvoje dalších komplikací.

Vysoký cholesterol
Může být ovlivněn jak genetikou, tak životním stylem. Riziko se zvyšuje věkem, nepodchycený může vyústit v srdeční infarkt či mrtvici.

Rakovina prostaty
Nejčastější rakovina u mužů a po rakovině plic druhý typ smrtelného onkologického onemocnění. V raných fázích relativně dobře léčitelná, nicméně příznaky mohou být nenápadné.

JUDITA BEDNÁŘOVÁ