Cévní mozková příhoda, CMP, mozková mrtvice, mozkový infarkt. Všechny tyto názvy označují akutní poruchu průtoku krve v části mozku, která může mít fatální dopady na lidské zdraví i život. Ačkoliv v důsledku cévní mozkové příhody zemře v průměru třicet Čechů denně, je povědomí veřejnosti o tomto onemocnění, jeho příznacích a především první pomoci stále poměrně nízké.

Rozpoznat potíže včas a okamžitě přivolat rychlou záchrannou službu je však pro záchranu postiženého vůbec nejzásadnější. „Pokud postižení nebo jeho blízcí včas odhalí, že může jít právě o mrtvici, a zavolají okamžitě rychlou záchrannou službu, mohou být dopady na zdraví minimální. V opačném případě může cévní mozková příhoda končit i smrtí, nebo přinejmenším trvalými následky.

Netrvá totiž dlouho a neokysličené nervové buňky začnou odumírat. Po několika hodinách je mozek již nenávratně poškozen,“ uvádí Alena Caletková, vrchní sestra neurologického oddělení Nemocnice Přerov, jež je členem skupiny Agel.

Mrtvice je zákeřná v tom, že její příznaky nemusejí být například na rozdíl od infarktu myokardu, který je typický silnou bolestí za hrudní kostí jednoznačné. V některých případech se objevuje pokles koutku úst či poruchy řeči, jindy přichází ochrnutí či slabost na končetinách jedné poloviny těla, případně i náhlé poruchy vědomí. Záleží vždy na tom, jaká část mozku je infarktem zasažena.

Příznaky mrtvice a co dělat

V řadě případů pak může jít jen o málo výrazné poruchy citlivosti, brnění končetin a obličeje, dvojité vidění, závratě, zvracení či bolest hlavy bez zjevné příčiny. Nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity je v rozvinutých zemích právě mozková mrtvice.

„Pokud se kterýkoliv z těchto signálů objeví, je potřeba ihned jednat, a to i v případech, kdy postiženého nic nebolí a potíže ustupují. Během několika minut může totiž mrtvice udeřit znovu a mnohem silněji. Proto by lidé určitě nikdy neměli podceňovat situaci a vždy raději volat 155. Rychlá pomoc, poskytnutá do čtyř hodin od počátku příznaků, může odvrátit negativní následky,“ dodává Alena Caletková s tím, že jedině vyšetření neurologa může onemocnění spolehlivě potvrdit nebo vyloučit.

Někdy se u mozkových příhod stává, že několik dní či týdnů před samotným projevem mozkové příhody přicházejí ataky, tedy určité záchvaty, které jsou bez následků, ale varují právě před brzkým příchodem mrtvice. Pokud v této fázi přijde pacient k lékaři, lze mozkové příhodě předejít.

„V České republice postihne až 40 tisíc lidí ročně,“ uvedl primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Co můžeme ovlivnit

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory vzniku mrtvice patří vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, nepravidelná srdeční akce (fibrilace), obezita. Pro snížení rizika onemocnění by se lidé měli dále vyvarovat kouření, nadměrné konzumace alkoholu, ale i fyzické nečinnosti a stresu. Důležitý je tedy zdravý životní styl s dostatkem pohybu a pestré stravy. Zásadní roli hraje v případě, kdy člověk trpí dalším onemocněním, také pravidelné užívání léků dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Mezi rizikové faktory, které ovlivnit nemůžeme, pak patří věk, mužské pohlaví a genetická dispozice. Ve středním věku totiž mrtvice častěji zasáhne muže, ve vyšším věku je již postižení u obou pohlaví stejně časté. U žen však bývají jeho důsledky fatálnější.

Vyjádření odborníka

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D., primář neurologického oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě

Pane primáři, jaké jsou zásady první pomoci v případě mrtvice?
Do příjezdu sanitky uložte postiženého do polohy s mírně vypodloženou hlavou, je-li při vědomí. Snažte se s ním komunikovat. Pokud je v bezvědomí, kontrolujte dýchání, případně zahajte kardiopulmonální resuscitaci. Nepodávejte žádné léky ani tekutiny.

Co se děje po převozu do nemocnice? Jaká je léčba?
Po příjezdu do iktového centra je pacient ihned vyšetřen přijímacím lékařem, jsou mu provedena všechna vyšetření, včetně CT mozku. Podle závažnosti stavu je poté pacient přijat na JIP nebo na standardní oddělení. Při splnění kritérií pro zahájení akutní terapie je pacientovi podána intravenózní trombolýza, lék, který rozpustí krevní sraženinu.

Pokud pacient nesplňuje bezpečnostní kritéria pro podání trombolýzy, je léčen léky zamezujícími shlukování krevních destiček – nejčastěji kyselinou acetylsalicylovou. V dalších dnech následují další vyšetření a součástí léčby je také intenzivní rehabilitace a logopedická terapie.

Musí pacienti po prodělané mozkové příhodě změnit svůj životní styl?
Po prodělané příhodě hrozí vysoké riziko opakování, které často probíhá závažněji. Je proto nutné začít co nejdříve s tzv. sekundární prevencí, která zahrnuje úpravu životního stylu, léčbu rizikových faktorů a v některých případech, kdy je prokázáno zúžení přívodné mozkové tepny, léčbu chirurgickou či endovaskulární. Dále je nutné pravidelně docházet do specializované neurologické ambulance.

Prevence je základ, a tak v případě, že máte pochybnosti o svém zdravotním stavu, domácí tlakoměr ukazuje vyšší hodnoty a celkově se necítíte nejlépe, navštivte co nejdříve svého praktického lékaře, který Vás po vyšetření může svěřit do péče specializovaných ambulancí. Cítíte se zdravě, ale přesto byste si chtěli být jistí, zda vám mrtvice nehrozí? Potom se vyplatí sledovat preventivní akce, které pořádají nemocnice, polikliniky i lékárny napříč celou Českou republikou.

AKCE, INSTITUCE, POMOC

Den prevence s nabídkou bezplatných vyšetření, jehož program zahrnuje také problematiku mozkové mrtvice, se koná dnes 26. října od 13 do 16.30 hodin v Nemocnici Nový Jičín.

Workshop Žiješ srdcem vás naučí, jak lidské srdce funguje a jak se o něj správně starat. Vysvětlí vám, jak včas rozpoznat infarkt, mozkovou mrtvici i jiná onemocnění, i jak nejlépe pomoci člověku, který se v této v situaci ocitne (http://loono.cz/zijessrdcem).

V Centru odborné péče pro osoby po poškození mozku vám poradí orientovat se v řadě pomůcek, navrhnou systém rehabilitace, zařídí úřady i psychologickou pomoc (www.ergoaktiv.cz).

Komunitní centrum v prostorách neziskové organizace Cerebrum2007 pomáhá osobám se získaným poškozením mozku v návratu do života. Pod vedením profesionálů se věnují modelařině, fotografování, pečení, snaží se psát vlastní tvorbu a dokonce hrají divadlo. To vše pod vedením profesionálů (www.pomrtvici.cz)

Mnoho lidí má, a to nejen po mrtvici, potíže s mluvením či komunikací. Pomohou v Asociaci klinických logopedů ČR (http://www.klinickalogopedie.cz)

Nezisková společnost Ictus je sdružení nabízející aktivní pomoc po mrtvici (http://www.ictus.cz).

První krok jsou webové stránky plné rad, článků, zdravotnických pomůcek (www.prvnikrok.cz).