Od umělé inteligence si navíc lékaři slibují i pomoc při zpracovávání dat o pacientech. Mohla by z nich v budoucnu předvídat, komu hrozí vyšší riziko onemocnění. I o tom mluvily stovky odborníků na Českých a slovenských endoskopických dnech, které proběhly v Olomouci.

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, každoročně postihne asi 7700 pacientů a přibližně 3400 pacientů na něj ročně zemře. Umělá inteligence v současnosti lékařům pomáhá s včasným odhalením polypů ve střevě, ze kterých se později může rakovina rozvinout.

Zdravotní sestra Soňa Pavlíková
Onkologie je jiný svět. Blízkost smrti vás změní, popisuje zdravotní sestra

„V tuto chvíli se umělá inteligence stává běžným nástrojem při určování přednádorových změn polypů nebo časných nádorových stavů v tlustém střevě. Snižuje riziko přehlédnutí slizničních lézí při vyšetření,“ vysvětluje předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Ilja Tachecí. 

Současné studie podle něj ukazují, že technologie pomáhá zachytit až o 30 procent více nálezů než při běžném vyšetření. Obraz z endoskopu při vyšetření analyzuje v reálném čase speciální software.

„Pokud zjistí výskyt hledané abnormality, například polypu, označí ji čtvercem přímo na obrazovce a ohlásí ji zvukovým signálem. Navíc dokáže rozlišit nebezpečné polypy, které se mohou rozvinout v rakovinu, od těch neškodných, a to často lépe než samotný endoskopista,“ popisuje fungování chytrého systému Ondřej Urban, přednosta II. Interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.

Pomůže i s jícnem a žaludkem

Tlusté střevo není jediný orgán, který lze vyšetřovat pomocí umělé inteligence. Velmi užitečná je i při odhalování přednádorových změn v jícnu nebo žaludku.

Velkou pomoc si lékaři od umělé inteligence slibují i mimo samotná vyšetření. Do budoucna může medicína obecně výrazně profitovat z efektivnějšího zpracovávání dat o pacientech.

Člověk s onkologickým onemocněním potřebuje kromě lékařské péče především psychickou podporu
Lidé s rakovinou potřebují i úsměv a vlídné slovo. Je to důležité jako léčba

„Umělá inteligence by tak mohla na základě zdravotnické dokumentace, údajů a nálezů vytipovávat a filtrovat pacienty, kteří jsou v riziku nádorového onemocnění trávicího traktu,“ dodává Ilja Tachecí.

Lékařům by mohla šetřit čas při zpracovávání a sjednocování zápisů a zpráv ze samotných vyšetření, čímž by jim uvolnila ruce pro péči o více pacientů.