Podle primáře znojemského Ortopedicko-traumatologického oddělení Martina Komzáka je potřeba tento typ zlomeniny zahojit v ose a ve stejné délce kosti, jako byla kost původní. „U Danielka byla zvolena neoperační léčba ve visu, takzvaná léčba pomocí Bryantovy vertikální trakce, která zabezpečí dohojení zlomeniny ve správném postavení,“ přiblížil způsob léčby Komzák.

Nemocnice u sv. Anny v Brně.
Nové koleno za dva a půl roku. Pacienti v Brně čekají na operace stále dlouho

Na obě dolní končetiny aplikovali lékaři náplasťovou extenzi, tedy zavěšení dolních končetin svisle dolů. „Obě končetiny jsou zavěšeny za kovový rám nad postelí tak, aby byly v devadesáti stupních ohnuty v kyčlích. Správné zavěšení a poloha kostí byla zkontrolována prostřednictvím RTG snímku, který je následně prováděn přibližně každý desátý den a je kontrolováno zhojení,“ dodal mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Doléčení doma 

Danielka čeká hospitalizace v délce asi čtyř týdnů a pak doléčení doma na lůžku. Po čtyřech týdnech bude proveden další kontrolní RTG snímek. „Po této léčbě většinou rehabilitace není nutná, děti tuto pozici snáší poměrně statečně,“ doplnil primář Komzák.