Jednotlivé fakulty nabídnou informativní setkání i bohatý doprovodný program.

Budoucí vysokoškoláci se tak například seznámí s tvorbou map či se základy paralympijského sportu, studenti veřejnosti ukážou i techniku péče o chrup či právní poradnu.

Den otevřených dveří univerzita nachystala na sobotu 23. listopadu od 9 do 14 hodin.

Podrobný program jednotlivých fakult ZDE

Anatomické muzeum

Pedagogická fakulta letos pořádá virtuální den otevřených dveří ve virtuální budově - VÍCE INFO ZDE

To studenti Všeobecného lékařství na lékařské fakultě seznámí zájemce se základy první pomoci, studenti Zubního lékařství předvedou ve vestibulu Teoretických ústavů nácvik správné péče o chrup.

„Účastníci dne otevřených dveří mohou navštívit i vybrané prostory: ústav lékařské biofyziky, ústav normální anatomie, tedy anatomické muzeum, ústav lékařské chemie a biochemie či například ústav patologie. Případní zájemci o prohlídku Kliniky zubního lékařství v Palackého ulici se shromáždí v 11 hodin před budovou," informoval mluvčí olomoucké univerzity Radek Palaščák.

Bohatý program má na sobotu připravený také přírodovědecká fakulta. Uchazečům nabídne komentované prohlídky specializovaných laboratoří a geologických sbírek i ukázky pokusů.

„Na katedře geologie bude k vidění olomoucký Tyrannosaurus Rex. Studenti se seznámí s tvorbou map a unikátním zařízením na sledování pohybu očí při práci s počítačem. Pro zájemce o obor Nanotechnologie bude zorganizována exkurze na pracoviště RCPTM v Olomouci-Holici," pokračoval mluvčí.

Street Law i cévkování

Výuka takzvané Street Law, kdy studenti právnické fakulty vyučují na základní a střední škole právo, bude zase k vidění v prostorách právnické fakulty.

Nahlédnout do této „hodiny" bude možné v 9, 11 a 13 hodin v rotundě budovy A.

Příchozí se také mohou seznámit s principy Studentské právní poradny, kdy budoucí právníci poskytují právní poradenství pod dozorem zkušených pedagogů.

Také fakulta zdravotnických věd si pro uchazeče připravila program plný netradičních zážitků.

V suterénu dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci budou k dispozici speciální modely, na kterých si studenti procvičují základní činnosti v ošetřovatelství a porodní asistenci.

„Na figurínách lze zkoušet například cévkování, aplikace injekcí, péči o rány či odběry biologického materiálu. Pro studenty porodní asistence jsou k dispozici moderní porodní simulátory k nácviku fyziologického porodu a množství modelů k péči o rodičku a novorozence," popsal ve zkratce nabídku lékařské fakulty Radek Palaščák.

Měření tuku a svalů 

Díky fakultě tělesné kultury si zájemci o studium mohou nechat změřit poměr svalové hmoty a tuku pomocí specializovaných přístrojů; pobavit se s odborníky, kteří zkoumají životní styl a zdraví české školní mládeže nebo se seznámit s využitím krokoměru k monitorování svého pohybu.

Zároveň si budou moci vyzkoušet jízdu na sportovním vozíku či si zahrát paralympijský sport proti vozíčkářům.

Součástí Dne otevřených dveří UP bude také prezentace Caritas – VOŠ sociální Olomouc, která nabízí i vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou. Budovami školy provedou studenti a zaměstnanci.

„Informace o přijímacím řízení, uplatnitelnost absolventů, vyučované předměty či ubytování na koleji. To jsou témata, na která se nás uchazeči nejčastěji ptají," sdělila Eva Bělocká z Oddělení komunikace CARITAS – VOŠs. Pro uchazeče bude připravena výstava fotografií studentek Kmen Kathkaris, prezentace zahraničních praxí v Makedonii a Indii, workshop o fair trade a ochutnávka férového čaje a kávy.

Bezplatná autobusová linka 

Už tradičně pak Univerzita Palackého vypraví pro uchazeče o studium speciální autobusovou bezplatnou linku.

Označená bude Den otevřených dveří UP a vyjede z hlavního nádraží, odkud vyrazí ke všem osmi fakultám univerzity a budovám univerzity.

PODROBNÝ JÍZDNÍ ŘÁD autobusu ZDE

Univerzita se návštěvníkům otevře v sobotu 23. listopadu, od 9 do 14 hodin. Přihlášky ke studiu pak univerzita přijímá univerzita do 28. února příštího roku. Druhý den otevřených dveří se chystá ještě na pátek 17. ledna.

Přehled fakult pro Den otevřených dveří na UP 

Teologická

Referentky na studijním oddělení budou informovat o studijních oborech a administrativních záležitostech přijímacího řízení. Zástupci kateder představí uchazečům obory Sociální pedagogika, Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc.

Lékařská

Od 9 do 14 hodin budou zájemcům ve vestibulu Teoretických ústavů k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace. Hlavní část programu proběhne ve velké posluchárně za účasti vedení fakulty. Vstupy proběhnou v 9.30 a 11.30 hodin.

Filozofická

V aule FF UP se uskuteční dva informační bloky se zástupci vedení fakulty: 10.00–10.45, 11.30–12.15. Další informace budou podávány na katedrách, na nichž se daný obor učí, a na studijním oddělení.

Pedagogická

Prezentace studijních programů pro akademický rok 2014/2015 proběhnou formou přednášek proděkanů pro studijní záležitosti PdF UP v přízemí virtuální budovy v menší učebně v 10 a 12 hod.

Přírodovědecká

V aule PřF UP se uskuteční dva informační bloky se zástupci vedení fakulty v 9 a 11 hod. Katedry mají připraveny informační akce s předvedením svých oborů. Zájemci si mohou prohlédnout katedry, laboratoře a ostatní prostory fakulty. Otevřena bude také botanická zahrada.

Právnická

Den otevřených dveří na PF UP se odehraje v budově A a B v ulici tř. 17. listopadu od 9 do 14 hod. Studijní oddělení připraví dva informativní vstupy, a to v 10 a ve 12 hod.

Zdrvavotních věd 

Před tzv. malými posluchárnami Teoretických ústavů budou poskytovány informace o studiu, podmínkách přijímacího řízení apod. Hlavní část programu proběhne v malé pravé posluchárně za účasti vedení FZV UP v 10.15 a ve 12.15 hod.

Tělesné kultury

Informační bloky za přítomnosti vedení FTK se uskuteční v 9 a 11 hod. Od 9 do 14 hod bude umožněn přístup na jednotlivá pracoviště. Ve 12 hod. bude vyhlášen sportovec roku.