Mezinárodnímu výzkumnickému týmu se podařilo objasnit mechanismus, kterým se Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky spouští. Zároveň nastínil nové možnosti její léčby bez nutnosti chirurgického zákroku.

„Hledání nových metod léčby bez nutnosti transplantace rohovky je důležité vzhledem ke stárnutí populace a globálnímu nedostatku dárcovské tkáně,“ vysvětlila Petra Lišková z Oční kliniky VFN a 1. LF UK.

Ilustrační fotografie.
Úspěch českých vědců. Objevili gen zodpovědný za onemocnění rohovky

Studie se zúčastnilo celkem 450 pacientů s Fuchsovou dystrofií rohovky, z toho 132 bylo z České republiky. „Vědecká činnost má na Oční klinice VFN a 1. LF UK dlouholetou tradici. Publikovaná práce dokazuje, že jsme rovnocennými partnery i pro nejlepší světová pracoviště,“ potěšilo přednostku Jarmilu Heissigerovou.

Fuchsova dystrofie rohovky je relativně časté onemocnění postihující zejména starší lidi. Podle odhadů jejími příznaky trpí až čtyři procenta obyvatel starších 40 let. „U menší části pacientů vzniká otok rohovky projevující se zhoršeným viděním,“ uvedla vedoucí Oční kliniky VFN Pavlína Skalická. V pokročilých případech postižené oči i bolí.

Doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
Čeští vědci objevili gen způsobující těžkou vadu oční rohovky