Vyšetření je buď zdarma, nebo za symbolickou částku. „Máme objednáno přes 80 lidí. Většina z nich přijde, ale někdo zavolá, že je nachlazen, tak se mu snažíme najít jiný termín. Při akutní nemoci nemá smysl toto vyšetření absolvovat, výsledky by byly zkreslené,“ vysvětluje Leona Štěpková z lékárny v Hostomicích nad Bílinou.

Přibližně 300 tisíc lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a 200 tisíc lidí s astmatem o své nemoci neví nebo její příznaky ignoruje. Včasné stanovení diagnózy, zahájení léčby a změna životních návyků jsou přitom pro oddálení fatálních následků plicních chorob klíčové. Lékárníci se proto rozhodli nabídnout zájemcům možnost zjistit, v jaké kondici jsou jejich plíce.

„Samotné měření trvá přibližně 10 minut, nebolí a je velmi jednoduché. Proškolený lékárník se zájemcem vyplní krátký dotazník zeptá se například na subjektivně vnímanou dušnost či nedávné nachlazení a kašel,“ popsala Štěpková.

Odborník pak do měřicího přístroje zadá tělesné rozměry, pohlaví a věk. Následně zájemce do přístroje zhluboka dýchne. „Hned poté jsme schopni vyhodnotit skutečné stáří plic a srovnat ho s věkem biologickým. Pokud odhalíme poruchu plicních funkcí, doporučíme návštěvu praktického lékaře. Kuřákům poradíme s odvykáním kouření. Každý zájemce od nás dostane přehledný dokument s naměřenými výsledky a jejich vyhodnocením,“ doplnila Štěpková.

Tisíce obětí ročně

V hostovické apatyce měří plicní věk průběžně i během roku. „Když má někdo problémy, tak si ho na měření pozveme. Do této speciálně zaměřené akce jsme se zapojili poprvé,“ připomněla lékárnice.

Na následky CHOPN ročně zemře v České republice 3500 lidí. Pro pacienty s touto nemocí je kromě kašle a dušnosti typický věk nad 40 let a kuřáctví. Až 80 % lidí s CHOPN jsou kuřáci. „Screeningové vyšetření plicních funkcí v lékárnách může odhalit kuřácké postižení plic už v počátečním stadiu, což při včasném zahájení léčby a zanechání kouření povede k výraznému zpomalení poklesu plicních funkcí a zamezení předčasnému stárnutí plic,“ sdělil lékař Pavel Hrouda.

Nepodceňujte kontroly

Zkontrolovat plíce by si měli nechat všichni lidé nad 40 let. Dále ti, kteří dlouhodobě kašlou, zadýchávají se, kouří, a také lidé, kteří se často setkávají s jemným prachem, průmyslovými a automobilovými zplodinami, bydlí ve velkých městech či u hlavních dopravních tahů.

Takzvané Poradny plicního věku jsou k dispozici na více než 60 místech po celé České republice, v Ústeckém kraji se připojilo osm lékáren. Jejich seznam je k dispozici na www.plicnivek.cz.