„Vakcína se nedoporučuje například těhotným ženám a dětem do šestnácti let věku,“ konstatoval Cyril Mucha, praktický lékař a člen výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Vyšší teploty

Vedle těhotných žen se diskutuje, zda se nemají očkování vyhnout i kojící matky. Jak vakcína od společností Pfizer a BioNTech, tak od firmy Moderna přitom ve svých příbalových letácích uvádějí, že není známo, zda se vakcína vylučuje do mateřského mléka. „Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat kojícím ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika,“ konstatuje na svém webu Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Podle výrobců se má upustit od očkování u lidí, kteří trpí akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. „Přítomnost mírné infekce nebo mírně zvýšené teploty není důvod k odložení,“ konstatují.

Biologická léčba

Probrat očkování s lékařem by měli lidé prodělávající biologickou léčbu, například nádorů nebo artritidy. „Ale konzultovali jsme to s vakcinologickou společností. Velké riziko tam není,“ říká Mucha. Opatrnost je namístě u lidí s imunosupresivní léčbou, třeba po transplantaci nádorů, nebo hemofiliků, byť podle SÚKL je lze očkovat. Vakcínu by neměli dostat lidé alergičtí na některou ze složek uvedených na příbalu.