Výzkum, který nyní uskutečnili lékařka Chelsea Wongová a její kolegové z Beckhamova institutu na Illinoiské univerzitě v týmu profesora Arthura Kramera, ukázal, že možná existuje způsob, jak zůstat výkonným v šedesáti či osmdesáti letech, a to i ve složitých testech. A jaké je toto tajemství? Je to dobrá fyzická kondice.

Vědci rovněž určili oblast mozku, kde se projevují pozitiva dobré kardiorespirační zdatnosti. "Naše pokusy ukázaly, že existuje pozitivní vztah mezi aktivací přední cingulární kůry, suplementární motorické korové oblasti a kardiorespirační zdatností u starých jedinců," vysvětluje Wongová. To jsou klíčové zóny mozku, kde se realizují a koordinují různé úkoly.

Při výzkumu na Beckhamově institutu mělo 128 dospělých osob s různou kardiorespirační zdatností vyhodnotit informace, které se často rozcházely. Přitom byly vyšetřovány magnetickou rezonancí, aby vědci mohli měřit činnost jejich mozku.

"Test spočíval v tom, že tyto osoby měly řešit dva různé úkoly a přitom dobře reagovat motorickými pohyby prsty rukou," vysvětluje Wongová. "V této rozsáhlé studii zdravých dospělých jedinců poukázali Wongová a její kolegové na mechanismus mozku, který by mohl vysvětlovat již známou souvislost mezi dobrou fyzickou formou a lepšími výkony mozku," uvádí profesor Jonathan Burdette z Univerzity Wake Forest v Severní Karolíně. V praxi profesor Burdette radí provádět pravidelná tělesná cvičení a procvičovat mozek, aby se udržoval v optimální formě. Pomoci mohou rovněž zdravá výživa a meditace, dodává.

Zásadně důležitá je v každém případě fyzická aktivita. Již před deseti lety na Beckhamově institutu profesoři Stan Colcombe a Arthur Kramer ukázali, že její prospěšnost pro mozek přetrvává i bez ohledu na další parametry, jako je sociálně ekonomické postavení, kouření, konzumace alkoholu, kávy a vysoký krevní tlak. "Žijte zdravě a buďte aktivní," shrnuje Wongová.