„Ostatní se většinou soustředili na pravidelnost a tempo vyslovování určité slabiky. My ale sledovali stabilitu hlasové frekvence, kterou pacienti s Parkinsonovou chorobou nedokážou udržet. Selhávají jim hlasivky a hlas víc vibruje,“ vysvětlil člen tříčlenného týmu Filip Mívalt. 

Přestože byl jejich přístup nejefektivnější, podařilo se jim dosáhnout jen nadpoloviční přesnosti. „Testovací vzorek zahrnoval i pacienty, kteří se už léčí a jejich hlas se tak chová trochu jinak. To náš algoritmus nevěděl,“ objasnil Mívalt, který nyní spolupracuje na mezinárodním výzkumu nemoci. 

Třes a poruchy hybnosti

Parkinsonova choroba je onemocnění nervové soustavy. Mezi příznaky patří třes či poruchy hybnosti. „Často převládá mýtus, že se Parkinsonova nemoc týká jen starších lidí. Nejvíc nemocných je však v produktivním věku,“ objasnila loni v tiskové zprávě ředitelka centra Parkinson-Help Romana Skála-Rosenbaum.

HANA KOTOUČOVÁ