Důležitost střevních bakterií prokázali pracovníci Laboratoře gnotobiologie MBÚ v Novém Hrádku ve spolupráci s kolegy z Ústavu funkční genomiky v Lyonu a z laboratoří Carmen a BF2I. Spojitost prokázali porovnáním růstu mladých myší s normální střevní mikroflórou a myší bezmikrobních za různých nutričních podmínek. Při normální stravě i při nutričně chudé stravě bezmikrobní myši vážily méně a byly také menší než normální myši. Navíc měly také kratší a slabší kosti.

Výsledky také popisují, že určité kmeny střevních bakterií z druhu Lactobacillus plantarum pozitivně stimulují růst živočichů po narození. „Naše výsledky ukazují, že ústřední molekulou regulující růst je inzulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1), jehož produkce a aktivita je částečně řízena střevními bakteriemi," uvedl Martin Schwarzer z laboratoře MBÚ. Některé bakterie rodu Lactobacillus mají podle výsledků schopnost podporovat růst savců po narození.

„Náš objev otevírá nové možnosti pro využití vybraných bakterií ke zmírnění škodlivých účinků chronické podvýživy na jejich růst," dodal Schwarzer s tím, že v současnosti trpí především v zemích s nízkou životní úrovní následky chronické podvýživy víc než 150 milionů dětí mladších pěti let.

V mladém věku ovlivňuje růst živočichů vzájemné působení mezi příjmem potravy a hormonálními signály. V případě akutní podvýživy dochází u myší po několika dnech k významnému úbytku hmotnosti, na kterém se mimo jiné do značné míry podílejí změny ve složení střevních bakterií. Naproti tomu při chronické podvýživě se celkově zpomaluje růst. Zpomalování růstu podle vědců způsobuje míra odolnosti k působení růstového hormonu, který je vylučovaný hypofýzou.

Růstový hormon za normálních okolností stimuluje produkci růstových faktorů. Při odolnosti k růstovému hormonu produkce faktorů klesá, což má za následek opožděný vývoj a jedinec je tudíž menší a váží méně, než odpovídá jeho věku. Vliv mikroflóry na tento mechanismus nebyl až do dnešního dne známý.