"Tento semestr vnímáme jako pilotní, navázali jsme užší spolupráci se Střední školou Kostka a evidujeme i zájemce z dalších škol," uvedl náměstek pro personální řízení nemocnice Martin Pavlica.

Při prvním setkání se studenti seznámili se základními pojmy a laboratorními postupy v patologii, prohlédli si mikroskopické snímky tkání. "Studenti se dozvěděli, co vyžaduje a nabízí dnešní moderní mikroskopie, jaký je rozsah diagnostiky v návaznosti ke klinickým postupům," uvedl primář patologické anatomie Vsetínské nemocnice Petr Mičulka.

V listopadu čeká studenty prezentace, kterou připravilo hematologicko-transfuzní oddělení. "Nazvána byla Tajemství krve a studenti se dozvědí, kdo může darovat krev, proč nemůžeme použít zvířecí či umělou, jak je to s krevními skupinami u lidí, ale také psů, koček. Budou samozřejmě také informování o rozsáhlém spektru laboratorních metod a co je možné z krve vlastně zjistit," uvedla mluvčí. Prosinec bude věnován chirurgii, postavení tohoto oboru v současné medicíně, ale i historickému vývoji. "Krátce budou představeny onkochirurgie, traumatologie a zejména břišní chirurgie a ukázky operací na videu," řekla Plačková.

Nemocnice již nyní připravuje program na další semestr. "Zájem o nadstavbové projekty je mezi studenty velký a je realizován i mimo program Valašského Medik Klubu. Nedávno navštívili oddělení patologické anatomie také studenti semináře anatomie a fyziologie ze vsetínského gymnázia," uvedla mluvčí. Nemocnice připravuje také programy pro základní, vyšší odborné i vysoké školy.