V Praze se špatně dýchá. Znečištění ovzduší prachem i rakovinotvornými látkami je na území metropole nadprůměrné a má přímý dopad na zdraví obyvatel. Ministerstvo životního prostředí proto v souladu se strategií Evropské unie připravilo dokument určující, jak do roku 2020 dostat škodlivé látky pod evropské limity. Podle odborníků je však nedostačující. A obyvatelé Prahy proto ministerstvo zažalovali.

Akci iniciovala Olga Richterová a koalice Vlasta, působící v zastupitelstvu Prahy 10. Richterová ke kroku přistoupila, protože si uvědomila výrazný negativní vliv, který mají zplodiny na zdraví.

Žalobou, kterou připravila s podporou advokátní kanceláře Frank Bold, chce dosáhnout přepracování dokumentu, aby se v něm objevila konkrétní opatření a termíny, kdy by je mělo město zavést. „Překvapuje mě, že je ministerstvo schopno představit program, který nenabízí žádné konkrétní kroky," vysvětlila Richterová.

Podle Miroslava Šuty z Centra pro životní prostředí Praha dlouhodobě neplní limity znečištění ovzduší, což má na zdraví Pražanů výrazné dopady. „Existují dva typy limitů. Jeden je denní, který smí být překročen maximálně 35 dnů v roce. Každý rok jsou v Praze měřicí stanice, které tento limit překračují standardně o deset, dvacet, někdy i třicet dnů," řekl.

Dlouhodobé limity, měřené ročně, sice podle něj Praha například loni splnila, jsou však nastaveny benevolentně. „Limit pro prach dovoluje dvakrát až dvaapůlkrát vyšší znečištění, než doporučují odborníci pro ochranu lidského zdraví. Očekává se tak, že jenom prach způsobuje v Praze asi o deset procent větší úmrtnost na nemoci srdce a cév," doplnil.

VŠE JE V POŘÁDKU, TVRDÍ MINISTERSTVO

Žaloba Richterové není první, které ministerstvo životního prostředí čelí. U Městského soudu v Praze leží už tři. Týkají se Ostravska, Brna a Ústecka. Ministerstvo však tvrdí, že jsou programy v souladu se zákonem. „Zrušení by nebylo dobrou zprávou pro občany. Znamenalo by to především odklad uskutečnění tolik důležitých opatření uložených krajům a obcím, jejichž realizace povede v dotčených oblastech ke zlepšení ovzduší do roku 2020," sdělila mluvčí ministerstva Jana Taušová.

Při prvním pohledu do dokumentu pro Prahu je zjevné, že termín splnění do roku 2020, který je uveden u každého z více než třicítky opatření, je u řady z nich spíše z říše snů. Na seznamu je například dokončení celého pražského silničního systému dvou okruhů a soustavy radiál.

S tím, že rok 2020 je spíše fantazií než reálným termínem, souhlasí i radní pro životní prostředí Jana Plamínková. Žalobu samotnou však nechápe. „Neříkám, že je materiál zpracovaný ideálně, některé naše připomínky ministerstvo nezapracovalo. Ale nevidím, co je na tom k souzení," uvedla s tím, že městská rada dnes dokument projedná a následně využije při zpracování akčního plánu snižování emisí.

České republice hrozí v případě, že do roku 2020 nesníží znečištění na požadovanou úroveň, sankce ze strany Evropské unie. To bude zřejmě také důvod, proč ministerstvo k plánům na dekády přiřadilo jako termín právě tento rok. Praha se však nechystá realizovat ani kroky, které v programu obsaženy jsou a bylo by možné je zavést prakticky ihned.

Konkrétně jde o nízkoemisní zónu, tedy omezení vjezdu do centrální části Prahy starším autům s vyššími emisemi. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka ani představený program ministerstva neuspíší plán Prahy zónu spustit. A to i přesto, že je legislativně zcela připraven. „Městské části řekly, že než bude objízdná trasa po Pražském okruhu, kterou nízkoemisní zóna předpokládá, tak s ní souhlasit nebudou," vysvětlil s tím, že zpoždění výstavby okruhu je věcí státu, takže Praze nemůže nic vyčítat.