Lék Palladone je opiát, který patří do skupiny silně účinných léků proti bolesti dostupných pouze na předpis. SÚKL se lék rozhodl stáhnout z trhu a vyzval veřejnost, aby jej vrátila do kterékoliv lékárny – přednostně do té, ve které byl zakoupen. Místo vráceného léku si mají lidé pořídit stejný přípravek z jiné šarže.

„Riziko, že by mohlo být ohroženo zdraví pacientů, je nízké, ale nelze jej jednoznačně vyloučit,“ uvedl SÚKL. Přestože držitel rozhodnutí o registraci k této šarži neeviduje žádné nežádoucí účinky, přistoupil ke stahování uvedené šarže až z úrovně pacientů, aby eliminoval i to nejmenší riziko pro pacienta.

Inkriminovaná šarže se začala prodávat v září loňského roku. Dosud přitom nebyla hlášena žádná podezření na nežádoucí účinek spojený s jejím použitím. Palladone vyrábí vídeňská společnost Mundipharma. Jeho účinnou látkou hy hydromorfon, který patří k nejstarším a nejúčinnějším opiodům na světě. Proto je také striktně kontrován a předepisován jen v krajních případech.

Doporučený postup

  1. Zkontrolujte si číslo šarže léčivého přípravku PALLADONE, které najdete na vnějším obalu léku. Stahování se týká pouze šarže číslo 10108604.
  2. Pokud se číslo šarže shoduje s výše uvedeným, přípravek nepoužívejte a vraťte jej v lékárně, nejlépe v té, ve které byl zakoupen.
  3. Lékárna vrácená balení vymění za jinou šarži tohoto přípravku nedotčenou závadou v jakosti.
  4. Stahování se týká načatých i dosud nepoužitých balení přípravku, které je možné vracet zpět do lékáren do 30. 6. 2019.
  5. V případě výskytu nežádoucích účinků po používání stahované šarže tohoto léčivého přípravku doporučujeme návštěvu ošetřujícího lékaře. Předávkování či výskyt nežádoucích účinků je potřeba nahlásit držiteli rozhodnutí o registraci na adrese: phvmundi@mundipharma.cz a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, viz http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
  6. V případě dodatečných dotazů kontaktujte držitele registračního rozhodnutí, společnost Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Vídeň, Rakousko, tel: 222 318 221, e-mail: office@mundipharma.cz.