Podle předcházející vyhlášky bylo možno k výkonu vojenské činné služby přijmout pouze zcela zdravé uchazeče s klasifikací A – schopen. Podle současné vyhlášky lze za VZP přijmout i uchazeče s klasifikací B – schopen s výhradou a klasifikací C – schopen s omezením.

Touto změnou lze do AČR přijmout nově i uchazeče s chronickým onemocněním nebo poúrazovým stavem, pokud není výrazně snížena celková výkonnost organismu nebo funkce postiženého orgánu.

Čtěte také: Miliardy za bahno. Opravdu lidem pomáhá?

Nejčastějšími příklady úprav v posuzování onemocnění jsou následující onemocnění:

 • Alergická a vasomotorická rýma

Neschopnost k přijetí - klasifikace D se stanovuje u často se opakujících potíží, nebo výrazných sezónních potíží, které vyžadují dlouhodobé nebo trvalé užívání léků. Dále se stanovuje u uchazečů s nedostatečnou odpovědí na protialergickou léčbu.

 • Astma bronchiale

Neschopnost k přijetí - klasifikace D se stanovuje u středně těžkých a těžkých forem onemocnění s nutností používat „záchrannou léčbu" přes pravidelnou protizánětlivou a bronchodilatační léčbu. Dále u stavů s nutností hospitalizace, lázeňského léčení, opakovanými návštěvami LPS nebo potřebou injekční nebo infuzní léčby.

Čtěte také: Cukrovka, špatný zrak? Nevadí. Armáda i policie snižují limity

 • Refrakční vady, tupozrakost

Neschopnost k přijetí - klasifikace D se stanovuje u krátkozrakosti nad -10 dioptrií nebo u dalekozrakosti nad + 8 dioptrií jednoho oka (resp.-7D při degenerativních změnách na sítnici). V případě kombinovaných vad se hodnoty dioptrií v jednotlivých osách sčítají. Posuzuje se vždy zraková ostrost bez korekce, která nesmí být oboustranně pod 0,1. Nově je stanovena minimální přípustná hodnota naturálního vizu (zraková ostrost bez korekce) 0,1 u uchazečů o studium na UO a 0,25 u uchazečů o studium na VSŠ a VOŠ. Komplexní posouzení zrakových funkcí však zůstává plně v kompetenci odborníků v očním lékařství.

 • Poruchy sluchu

Klasifikace A je podle nové vyhlášky stanovena u sluchových ztrát menších než 25 decibelů na jednom nebo obou uších (průměr z řečových frekvencí). Klasifikace D - neschopen se stanovuje u ztrát větších než 45 dB oboustranně. Sluchové ztráty mezi výše uvedenými kritérii se hodnotí klasifikací C nebo C-D. O výsledné zdravotní klasifikaci rozhoduje komplexní odborné (ORL) vyšetření sluchových funkcí.

 • Poruchy hlasu

Klasifikace D - neschopen se stanovuje, když je diagnostikována brebtavost (např. tzv. polykání slabik), koktavost anebo má příznaky a znaky vážného narušení verbálních komunikačních schopností. Takový uchazeč nemůže být přijat do služebního poměru vojáka z povolání. Přechodná nebo jen mírná porucha funkce při dobře srozumitelné mluvě přijetí do AČR umožňuje.

 • Střevní záněty

Klasifikace D - neschopen se stanovuje u vleklých stavů, které neuspokojivě reagují na léčbu, mají klinické a laboratorní známky aktivity onemocnění, u nemocných s probíhající biologickou léčbou. Dále u nemocných při závažných poruchách funkce (četnost stolic), při stavech s poruchami výživy nebo snížením celkové výkonnosti a vyžadující zvláštní režimová opatření - dietní režim, který není možné v podmínkách AČR realizovat.

 • Vysoký krevní tlak

Nově je možno přijmout uchazeče s úspěšně léčeným onemocněním, kdy při léčbě jednou nebo dvěma účinnými látkami jsou hodnoty krevního tlaku v pásmu normálních hodnot a současně nejsou známky postižení jiných orgánů tímto onemocněním (zejména porucha funkce mozku, srdce, ledvin a očí, které jsou neslučitelné se službou v AČR).

Čtěte také: Schapiro v pátek skončí ve funkci, jeho rodina zůstane v Praze

 • Cukrovka

Nově lze podle nové vyhlášky přijmout diabetika, který je dobře a dlouhodobě stabilizován dietou a tabletovou léčbou, bez potřeby léčby inzulinem. Nemohou být přítomny známky postižení jiných orgánů tímto onemocněním nebo kolísání laboratorních hodnot.

 • Lupénka

Nově jsou neschopni pouze uchazeči s rozsáhlejšími formami onemocnění, které nedostatečně reagují na léčbu, s postižením nekrytých částí těla (obličej, ruce, kštice). Neschopni by měli být i pacienti léčení biologickou léčbou (s ohledem na frekvenci a dlouhodobost léčení a možné imunologické komplikace).

 • Porušení předního zkříženého vazu kolena

Klasifikace se stanovuje na základě výsledků ortopedického vyšetření. Klasifikaci A lze stanovit u stavů po plastice PZV před 2 a více lety po operaci, při dobré stabilitě kloubu a nepřítomnosti známek artrózy kloubu. Klasifikaci C lze stanovit u stavů po operaci PZV před méně než 2 lety, při nezávažné nestabilitě kloubu nebo při známkách artrózy kloubu lehčího stupně.

 • Duševní poruchy

Posouzení těchto onemocnění vychází z předcházející podrobné zdravotnické dokumentace. Proto je nezbytné tuto dokumentaci při vyšetření ve vojenské nemocnici předložit. Dále posudkový závěr vychází z aktuálních výsledků psychologického vyšetření a ze závěru vojenského psychiatra. Posuzování těchto případů je vysoce individuální, stejně jako posuzování vad řeči.

 • Poruchy chrupu

Do služebního poměru vojáka z povolání může být přijat uchazeč, který má i lehčí anomálii po ukončení léčení, při značné ztrátě zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelné protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživu. V případě nedostatečné dentální péče je uchazeč vyzván k sanaci problémů u specialisty. Odborně provedené zubní výplně nejsou překážkou pro službu v AČR.

 • Zvýšená hladina bilirubinu

Záleží na tom, zdali se u uchazeče jedná o vrozenou závažnou hyperbilirubinémii, u které nelze očekávat zlepšení stavu, nebo se jedná o morfologickou hyperbilirubinémii (např. při zánětu jater). V tomto druhém případě, nebo při výskytu klidové nezávažné hyperbilirubinémii, pokud se nález zvýšené hladiny bilirubinu odléčí a následně normalizuje (poklesne na přijatelnou hodnotu nepřesahující cca 40 µmol/l), je možno znovu žádat o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka.

Čtěte také: Následky Černobylu: Polovina divočáků ze Šumavy je stále nadlimitně radioaktivní