Člověk mající enormní potíže s bederní páteří, které často způsobují bolesti zad, bude moci dosáhnout i na odškodnění v řádu desítek tisíc korun. Těžké poškození bederní páteře totiž nově bude nemocí z povolání. Nemocný ale bude muset splnit přísná kritéria – alespoň rok být v pracovní neschopnosti a minimálně tři roky působit ve fyzicky namáhavé profesi. Týkat se to bude zejména jednotek pracovníků ve stavebnictví, horníků či zdravotníků.

Nepovinné prohlídky
Zaměstnavatelé už nebudou muset povinně zajišťovat periodické lékařské prohlídky u lidí působících v nerizikových profesích. Povinnost zůstane jen u lidí, jejichž práce obnáší vysokou fyzickou zátěž, pracují s chemickými látkami, v hluku nebo kupříkladu v prachu. Povinná vstupní prohlídka zůstane zachována u všech zaměstnanců.

Ministerstvo chce prosadit, aby na urgentním příjmu museli být urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog nebo úrazový chirurg, sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
Nový plán ministerstva: Na urgentních příjmech v nemocnicích bude víc lékařů

Pracovníci na urgentu
Na urgentních příjmech v nemocnicích budou muset být urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog nebo úrazový chirurg, sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. Pokud někteří z nich nebudou přímo na urgentu, budou muset být v dosahu pěti minut, tedy na svém oddělení.

Screening sluchu novorozenců
Novorozencům se zdravotním rizikem budou mít zdravotníci možnost provést screening pomocí nové metody.

Robotika v chirurgii
V nemocnicích budou chirurgové moci využít roboticky asistované vyjmutí kolon a jícnu. Tím se podle ministerstva zdravotnictví pacientům zkrátí rekonvalescence a sníží pooperační komplikace včetně úmrtnosti.

Zvyšující se ceny energií ovlivňují i lázně, omezováním klientů to ale řešit nechtějí
Konec proplácení lázní pojišťovnou? Šetřit se bude, ale ne na pacientech

Platby za státní pojištěnce
Bude spuštěn nový systém automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Tedy za důchodce, děti, studenty či nezaměstnané, za které zdravotní pojištění hradí stát. Příští rok to bude 1900 korun měsíčně za člověka.

Zdravotní pojištění
Osoby samostatně výdělečné činné zaplatí víc na minimálních měsíčních zálohách na veřejné zdravotní pojištění. Pro rok 2023 činí minimální částka, odvozená od výše průměrné hrubé mzdy, 2 722 korun měsíčně (oproti letošním 2 627 korunám). Netýká se to živnostníků využívajících institut takzvané paušální daně, v níž je obsaženo jak zdravotní a sociální pojištění, tak daň (v příštím roce bude paušální daň činit 6 208 korun měsíčně).

Výpočet nemocenské
Změní se výpočet nemocenské. Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2023 zvyšují takto: první na 1 345 korun, druhá na 2 017 korun a třetí na 4 033 korun. Zároveň se zvyšuje rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z 3 500 na 4 000 korun.

Stále chybí některé dětské léky na horečky a bolest. Ministerští úředníci proto objednali tři sta tisíc balení dětského Nurofenu. Ilustrační foto
Lékaři zatím chřipkovou epidemii zvládají. Stát ale zavede povinné zásoby léků

Vyšší příspěvky
Zvyšují se příspěvky pro lidi se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu z 550 na 900 korun měsíčně. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii, tedy léčbu pomocí inhalace kyslíku, nebo plicní umělou ventilaci, jej dostanou ve výši 2 900 korun. Ze 400 na 500 tisíc se zvýšil maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny.

Výpomoc s posudky
Posudkovým lékařům budou nově pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky invalidity či na příspěvku na péči v méně složitých případech. Posudkový lékař pak posudek stvrdí podpisem.

Změna v zajištění léků

Zřejmě od roku 2024 začne pro distributory platit povinnost držet dva měsíce na českém trhu zásobu vybraných léků na předpis, u nichž Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv ohlásí přerušení či ukončení dodávek. Případně po tuto dobu budu muset zajistit alespoň adekvátní náhradu. Stát tím získá čas situaci řešit. Podobná legislativa platí v Německu, Francii a dalších evropských zemích.